Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (48)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)
Se indlæg fra måned: feb. (10)mar. (26)apr. (30)maj (31)juni (17)juli (29)aug. (31)sept. (30)okt. (29)nov. (14)

Kjover og mange fugle i nettene

onsdag 21. august 2019
Også lille udflugt til Filsø.
af Michael Brunhøj Hansen

Så kom der endelig lidt fornyelse for både ringmærkere og observatører. Ude på morgenobsen havde vi ikke de store forventninger til trækket da vinden var i nordvest. Ikke desto mindre gik der ikke meget mere end fem minutter før der dukkede hele to almindelige kjover op, begge gamle fugle af hhv. lys og mørk fase. De rastede en overgang blandt mågerne før de forsøgte at jage dem (men det var vist snarere mågerne der fik jagtet dem); efter omkring 10 minutter trak de sammen mod syd. Der kom igen flere spover, både højt, lavt og inde over land. Pludselig hørte vi småspover, men vi kunne ikke lokalisere dem selvom lydniveauet var konstant; vi fandt så ud af at der stod to og kaldte oven på bunkeren ved skuret!

Onsdag A Kjove lys a 00001 01

Onsdag A Kjove mork b 00001Dagens to Almindelige Kjover dukkede op lige omkring solopgang. Flere arter af kjover findes både i lyse og mørke former. Almindelige Kjover flyver ofte falkeagtigt. Foto: Ole Friis Larsen

Lidt senere, lige inden en byge, lettede alle måger, terner og skarver pludselig fra stranden, og det kunne tyde på at der var noget grumt på vej. Der dukkede så en sydtrækkende kjove op lige i strandkanten i lav højde; den fik øje på en terne som den forsøgte at få et bytte fra. Vi opdagede ret hurtigt at den ikke mindede om de to almindelige kjover der trak tidligere. Denne virkede kraftigere med langsommere, mere måge- eller storkjoveagtige vingeslag; desuden var den mere tykmavet med tyngdepunktet på bugen samt mere bredvinget. Den var herudover helt mørk, og den havde ikke tydeligt forlængede halefjer. Efter nogle overvejelser kunne vi kun komme frem til at det var en (umoden?) mellemkjove, og så var dagen reddet!

Dagen var også reddet for Lisa der havde debut som ringmærker uden Manon, men fik dog hjælp af bl.a. Bent. I dag kom der overraskende mange fugle i nettene, nemlig over 55 fordelt på 13 arter, heriblandt fx skovpiber, musvit, blåmejse samt flere andre, også med nogle genfangster af fugle der allerede var blevet ringmærket i dag. Dagens fugl for Lisa var en ung rødhals som hun ikke har set før fordi de kun ser gamle rødhalse i Israel.

ung rodhalsSådan ser rødhalse ud i deres første fjerdragt før de lidt senere kan få lov til at leve op til deres navn. Foto: Lisa Flam

Eftersom rovternerne ikke vil komme til os, må vi jo tage hen til dem, så omkring middag tog Ole og jeg til Filsø for at finde de individer der er blevet set dér i de seneste dage. Da vi havde parkeret, fik vi dog fortalt af nogen at der også skulle være en thorshane. Det lød jo spændende, og lidt usædvanligt hvad tidspunktet angår, så vi gik ud til Langoddetårnet hvor vi mødte et par stykker der også kiggede efter den. Fuglen blev fundet lidt efter, men den var ret langt ude, så vi kunne ikke få bekræftet at det virkelig var en thorshane. Vi fik dog at vide at nogen havde set den tættere på i går, og at den skulle være god nok. Der blev taget flere billeder, og vi får forhåbentligt et endeligt svar snarest. Det ville i så fald være den anden nye art for mig i dag.

Da vi var kommet hjem var Filsø, tog vi på stranden fordi vinden var gået i sydvest. Det blev til over 250 strandskader, nogle rødben, stenvendere, spover, sandløbere og almindelige ryler. I alt blev det til ca. 550 vadere for hele dagen hvoraf størstedelen var 464 strandskader.

Lars Tom-Petersen ankom til stationen i dag og skal hjælpe med morgenobsen frem til på lørdag, og i morgen ankommer Alex Rosendal af samme grund; han skal også blive til i weekenden. Ole forlader ligeledes stationen i weekenden, så der bliver vist ret stille i næste uge.

I morgen fortsætter sydvestenvinden med op til 7-8 m/s, og det burde holde tørt. Vi forventer da et fint fugletræk, noget à la de forrige dages træk, og mon ikke også der går nogle fugle i nettene; høgesangeren må være lige på trapperne. 

Fin dag for ringmærkerne

tirsdag 20. august 2019
Afsked med Manon.
af Michael Brunhøj Hansen

Morgenen begyndte med tordenbyger i det fjerne der rykkede sig tættere på, så obsen blev afbrudt et par gange. Ikke desto mindre var vinden ikke så kraftig i dag, så vi havde en rimelig trækdag med lidt under 1000 vadere. Der kom flere strandskader ift. i går med knap 600 individer, og de islandske ryler – der var så godt som fraværende i går – var tilbage igen i dag med 147 styk. Stenvendere har der også været nok af, nemlig 72, hvilket er det hidtil højeste antal dette efterår. Modsat de islandske ryler trak kun 7 små kobbersnepper forbi. Det så et øjeblik ud til at trækket kunne blive lovende da der tidligt trak en uoverskuelig flok på ca. 70 fugle af 7 arter i forskellige aldre forbi (småspove, storspove, hvidklire, islandsk ryle, stenvender, stor præstekrave og strandskade), men det var falsk alarm, og trækket forblev rimelig overskueligt.

Tirsdag Stenvendere 00001En ung og en adult/voksen Stenvender sammen illustrerer vist fint deres forskellige dragter lige nu. Foto: Ole Friis Larsen

Vores ringmærkere havde endelig en god dag hvor flere fugle, over 22, røg i nettene. De forholdsvis mange fugle var sikkert kommet for at sige au revoir til Manon på hendes sidste dag her i Blåvand. Ved middagstid tog hun afsked med os for at drage til København hvor hun skal blive et par dage før hun rejser videre hjem til Frankrig. Hun vil blive savnet og vender forhåbentligt tilbage til Blåvand engang senere.

Sidst på eftermiddagen gik Ole og jeg nok en gang på stranden for at se noget træk og nogle måger. Det blev til 340 strandskader, nogle islandske ryler, store præstekraver, sandløbere, stenvendere og enkelte kobbersnepper. Et godt stykke mod nord var der opstandelse med mindst 1000 måger på himlen, og pludselig opdager vi en gammel havørn der svævede rundt og landede på stranden og i klitterne et par gange. Der har måske været et ådsel el. lign. der har tiltrukket den og evt. mågerne.

I morgen ser det ud til at vinden fra morgenstunden skal komme fra nordvest, og så kommer der sædvanligvis ikke mange trækfugle hvorfor vi formodentligt får en stille morgen. Om eftermiddagen skulle vinden imidlertid dreje om i sydvest igen, og så kan det være der kommer et lille eftermiddagsryk.

13000 strandskader rundet for dette efterår

mandag 19. august 2019
Det er over gennemsnittet for denne periode.
af Michael Brunhøj Hansen

Det blæser fortsat godt fra det sydvestlige hjørne, så vi havde atter placeret os i "hullet". Der var fra morgenstunden nogle tordenbyger i det fjerne, men de gik lige nøjagtigt uden om os; senere kom solen, og det blev ret lunt. Andreas er taget hjem, så det var kun Ole og jeg der morgenobsede. Det var en ikke specielt god morgenobs med kun omkring 300 vadere. Der var også en ændring i antallet af de enkelte arter. For eksempel var der i dag bemærkelsesværdigt få islandske ryler, men derimod et større antal små kobbersnepper; dette fik mig en overgang til at mistænke at vi forvekslede de to arter, men nej, der var flere kobbersnepper end islandske ryler i dag.

Mandag blandet flok 00001Blandede flokke af vadere kræver ofte hurtigt arbejde med identifikationen, men kan også være fine illustrationer på forskellige flyvemåder og individuelle størrelsesforhold. Her er det for eksempel tydeligt at se, at de to Småspover til højre i billedet ikke afviger meget i størrelse fra den Lille Kobbersneppe til venstre og Strandskaden. Foto: Ole Friis Larsen

Bent obsede om formiddagen, men han fik heller ikke set mange trækkende fugle, og Ole og jeg gik på stranden om eftermiddagen for at få nogle lidt højere tal og et par billeder til bloggen. I alt blev det dog kun til 281 strandskader, 66 store præstekraver, 60 små kobbersnepper og sandløbere, 50 islandske ryler, 42 almindelige ryler, 28 stenvendere, 19 storspover og 17 småspover. Det blev dog en relativt god strandhjejledag med 45 individer.

I den kraftige vind, og da vi efterhånden er ved at være på den tid af året, havde vi forventet nogle  kjover, men der kom ikke en eneste, og det lover ikke godt. Til gengæld har vi rundet mere end 13000 trækkende strandskader dette efterår hvilket er over gennemsnittet for denne periode, og det kunne tyde på en lille fremgang af arten.

Mandag Rodben a 00001En del vadefugle raster og fouragerer på stranden. Her en Rødben uden røde ben, fordi det er en ung fugl. Foto: Ole Friis Larsen

Vores to ringmærkere havde heller ikke en specielt god dag hvor de kun fik fanget to fugle: 1 havesanger blev ringmærket, og 1 dompap blev kontrolleret; sidstnævnte var blevet ringmærket i ungfugledragt tidligere i august, men pga. én enkelt udskiftet fjer der var rød, kunne man kønsbestemme fuglen til en han. I morgen er det desuden Manons sidste dag på stationen, så vi håber på at hun får nogle gode fugle i morgen, måske med en lille høgesanger i blandt.

Vejret i dag var præget af blæst og nogle byger, men i morgen skulle vinden løje noget af. Vinden vil fortsat komme fra sydvest, men senere gå over i vest; desuden skulle det holde tørt. Sydvestenvind er ikke dårligt for trækket, men der måtte godt snart komme en dag med noget sydøstenvind, og det kommer der måske i weekenden.

Ny ringmærker ankommet

søndag 18. august 2019
Ellers ikke meget nyt under skyerne.
af Michael Brunhøj Hansen

Morgenobsen var udmærket med en del vadere i de tidlige morgentimer. Det var lavvandet, så der var en del rastende fugle i vaden nedenfor obs.-posten, så det blev snart lidt uoverskueligt at se hvilke fugle der var nyligt ankomne eller havde været der længe. Der er kommet gang i strandskaderne igen med 629 individer og kun ca. halvt så mange islandske ryler.

Sondag spover c 00001Storspoven kan have et temmelig kort næb. Det gælder især de unge fugle, som derfor kan forveksles med Småspoven, men så kan arten bestemmes på de lyse armhuler - selv i dårligt morgenlys. Foto: Ole Friis Larsen

Stenvenderne trækker fortsat lystigt mod syd, og vi havde i dag 47 af disse. De store præstekraver er også ved at ankomme i større tal (98), og der var også en del rødben (42) der trak forbi med bl.a. en flok på 15. Ellers kommer der fortsat de sædvanlige almindelige ryler, sandløbere, (strand)hjejler og godt med spover. Det blev til i alt 1172 vadere på morgenobsen, men vi trænger efterhånden til et par nye fugle, så som en rovterne, odinshane eller pomeransfugl.

Vores nye ringmærker Lisa Flam ankom i eftermiddags og skal være her i i hvert fald to måneder, formodentligt hele efterårssæsonen, og overtager posten endeligt når Manon rejser i overmorgen. Hun fik en varm velkomst og blev vist rundt i området, og hun ser ud til at synes godt om stedet. Der blev kun ringmærket fire fugle i dag: 1 munk, 2 løvsangere og 1 havesanger.

ung munkÉn af dagens få ringmærkede fugle: en ung hanmunk der har fået sort hætte. Foto: Xenia Salomonsen

Vejret har på det seneste været ret efterårsagtigt, i dag med et par hidsige byger og blæsende vejr, og sådan bliver det nok også i morgen med ret blæsende vejr (8 m/s og senere op til 10-11 m/s) fra sydvest. Dette giver nok nogle trækfugle og måske et par havfugle. Hvis vinden bliver for kraftig, bliver der, desværre for Manon, nok ikke ringmærket i morgen.

Først regn og blæst ...

lørdag 17. august 2019
... så opklaring og trækfugle.
af Michael Brunhøj Hansen

Jeg vågnede kl. 5 og kunne høre regnen piske hårdt mod ruden og vinden suse i træerne, så jeg vidste godt at jeg kunne sove lidt længere. Jeg vågnede igen kl. 6 hvor det regnede fortsat, så det var ret klart at morgenobsen nok ikke blev til noget. Lidt senere kommer Andreas op og siger at han har lavet morgenmad.

Ole var stået op på sit sædvanlige tidspunkt og havde åbenbart efterladt en seddel på bordet om at han var gået op i Sabinebunkeren for at morgenobse. Omkring kl. 9 var der endnu noget finregn i luften, men det var efterhånden ved at klare op fra vest, dog med et par byger. Da det så endelig blev nogenlunde tørvejr, gik og Andreas og jeg op til Sabinebunkeren for at se om der skulle være kommet gang i trækket. På vej derud mødte vi Ole som var på vej tilbage; han havde ikke set mange fugle, forståeligt nok, men var dog blevet underholdt af to svartbages kamp om en søstjerne.

Lordag slagsmal aa 00001Så er der morgenmad - tror den adulte/voksne Svartbag på stranden ved Sabinebunkeren.

Lordag slagsmal a 00001... men en ung artsfælle ville også være med på søstjernen.

Lordag slagsmal b 00001Og så kom de i slagsmål, hvor der ikke blev taget særhensyn til nogens alder eller anciennitet.

Lordag slagsmal d 00001Det blev den unge røver, der snød den voksne og slap af sted med byttet.

Lordag slagsmal e 00001Men så ville en endnu yngre sulten Sølvmåge have en bid med. Den gav dog hurtigt op over for den lidt større overmagt.

Lordag slagsmal h 00001Endelig madro på en stormende og regnfyldt morgen. Foto: Ole Friis Larsen

Det blev efterhånden fint vejr med lidt sol, dog blæste det fortsat kraftigt fra syd, så det var godt at stå i Sabinebunkeren. Vaderne begyndte efterhånden også at komme trækkende, så vi er nået op på et fint antal trækfugle i dag alligevel, nemlig over 500. Der var flest islandske ryler (182) og strandskader (104); der kom igen i dag en del stenvendere (43), store præstekraver (46) og almindelige ryler (40). Ellers kom der 27 små kobbersnepper, 23 sandløbere (hvoraf én var mere eller mindre i vinterdragt), 22 strandhjejler, 16 storspover og 14 småspover. 4 skeænder trak også forbi samt 1 rødstrubet lom. En ellers grå, regnfuld og blæsende dag hvor vi ikke havde regnet med at se nogen fugle, blev altså ret hæderlig alligevel.

Grundet vinden (13-14 m/s fra syd) og regnen er der ikke blevet ringmærket i dag. Nu er det snart også ved at være sidste chance hvis Manon skal have en høgesanger inden hun rejser! Ringmærkeren der skal overtage Manon, skulle desuden ankomme i morgen, så det glæder vi os til.

Vinden i morgen skulle først på dagen fortsat komme fra syd, men blive noget svagere, ca. 6-7 m/s, og senere skulle den dreje i sydvest; der kommer nok også nogle byger ind i mellem. Der er altså fine betingelser for trækket og ringmærkningen i morgen.

Fint træk med vindskifte

fredag 16. august 2019
I morgen regn og rusk det meste af dagen.
af Michael Brunhøj Hansen

Solen står nu op efter kl. 6, så vi kunne stå et kvartér senere op i dag. Vi observerede i "hullet" da vinden om morgenen var i nordvest og ret kraftig. Det var ikke mange trækkende fugle i starten; Dagens træk gav flere vadere end i går, nemlig i alt 1410 fugle, dog var det lidt sløvt i de tidlige morgentimer; der kom de sædvanlige strandskader og islandske ryler, suppleret med spover, rødben og almindelige ryler samt sandløber. Kl. 6.25 sås et kort glimt af en fugl der først lignede en almindelig kjove, men ved et nærmere eftersyn viste det sig at være en udtrækkende vandrefalk; lidt senere kom der dog en almindelig kjove trækkende mod nord.

Der har også været ret mange stenvendere med en total på 66. Der kom bl.a. 20 i én flok om morgenen samt én inde fra land der fløj kaldende over obs.-posten. Der har også trukket 1 tårnfalk ud, og 1 lomvie trak mod syd. På stranden stod der en graellsii-sildemåge idet den var noget mere lysrygget end vores hjemlige sildemåger, også tydeligt lysere end de "Dutch intermediates" vi havde den anden dag.

Morgenobsen blev forlænget med en halv time da der var kommet lidt mere gang i trækket. Militæret hejste dog kuglen kort efter kl. 9.00, så vi kunne ikke komme på Nordhukket før lidt over middag; desuden begyndte det at regne, så vi tog hjem; Ole bagte noget franskbrød som vi spiste til frokost. Bent trækobsede åbenbart om formiddagen efter at vi kom hjem og kunne således supplere vores observationer mere flere tal og arter. Vi har også forsøgt at blive klogere på alderen og dragten af gårsdagens sortgrå ryle, men vi har endnu ikke fundet en dragt der ligner helt.

Om eftermiddagen gik Ole og jeg på stranden for at fortsætte trækobsen. Vinden var aftaget lidt og drejet om i sydvest. Der kom fortsat flere stenvendere (hvoraf nogle også rastede på stranden en overgang), samt islandske ryler og strandskader; 1 rødstrubet lom trak mod syd. Dagens total for strandskader blev således til 786 og for de islandske ryler til 356; stenvenderen, med 66, blev den vadefugl der trak tredjeflest af.

Stenvender b 00001Tre Stenvendere med en karakteristisk hvid rygtegning og tre Store Præstekraver flytter sig for mennesker på stranden. Foto: Ole Friis Larsen

Islandsk Ryle e 00001Islandske Ryler passerer tæt forbi i lav flugt langs vandkanten. Foto: Ole Friis Larsen

Manon havde i alt 19 fugle i nettene i dag hvoraf de 14 blev ringmærket, så det har bestemt ikke været dårligt. Det blev bl.a. til 7 dompapper og 2 sortmejser. Et andet lidt uventet dyr blev også fanget i nettet, nemlig et rådyr. Det blev ikke ringmærket, så vidt jeg ved, og slap uskadt fri fra nettet igen.

sortmejseManon med én af de to sortmejser der i dag blev ringmærket. Foto: Manon Ghislain

Da det med stor sandsynlig nok bliver regnvejr i morgen tidlig, bliver der nok hverken ringmærket eller trækobset. Desuden skulle vinden blive kraftig, op til 13 m/s, fra syd, så nettene bliver ikke åbnet uanset om der kommer regn eller ej; regnen skulle først ophøre om eftermiddagen.

Det blev mest knald

torsdag 15. august 2019
Godt træk med flere gode arter.
af Michael Brunhøj Hansen

Vejret blev omtrent som håbet med en god syd-sydøstlig vind og kun lidt småregn om morgenen. Vi stod i Sabinebunkeren hvor trækket var godt i gang fra ankomsten med flere større flokke bestående af blandede arter, så det var til tider lidt udfordrende. Vi havde i alt lidt over 1000 trækkende vadere hvilket er noget bedre end det vi har set de seneste dage. Dominerende var igen de islandske ryler med 365 efterfulgt af strandskaderne med 301. Hjejlerne kom også godt i dag med 82 individer af både strandhjejle og hjejle. Der kom også flere små kobbersnepper (49), flere rødben (21) og stenvendere (21), og en flok på 10 dobbeltbekkasiner trak højt over havet.

Dagens fugl var dog en lille overraskelse da en ret tidlig sortgrå ryle - i en dragt, vi ikke ser så ofte i Danmark - pludselig stod på stranden lige ud for bunkeren sammen med en islandsk ryle og en stenvender; sortgrå ryler i sommerdragt ser man ikke så ofte i Danmark. En enkelt svaleklire, mudderklire og krumnæbbet ryle trak ligeledes forbi samt 4 små korsnæb. Der skete altså noget hele morgenen, og vi kedede os ikke.

Sortgra og Stenvender 00001Sortgrå Ryle i en dragt, som man ikke ser så ofte i Danmark på grund af den tidlige observation. Her langt inde på stranden, hvor den fouragerede med en ung Stenvender. Foto: Ole Friis Larsen

Desværre skulle militæret igen i dag have en øvelse, så vi var nødt til at flytte os mod syd omkring kl. 9; obsen fortsatte lidt efter ved pælerækken, men der var ikke meget læ, og fuglene trak langt ude da det var meget lavvandet, så vi gik hjem ikke længe efter; det var klart at trækket fortsatte, så vi er nok gået glip af mange fugle.

Ved middagstid kørte vi alle sammen til Esbjerg da Julie, Manons veninde, skulle nå en bus til København, så nu er vi kun fire på stationen igen. Der blev ikke ringmærket i dag grundet den kraftige vind.

I nat skulle der komme noget regn eller nogle byger der ser ud til at vare til sidst på natten, så vi kommer nok til at stå i tørvejr. Desværre står den på nordvestenvind igen, fortsat en anelse for kraftig, så der kommer nok ikke så mange trækfugle forbi om morgenen. I løbet af dagen skulle den dog gå i sydvest, så der kan måske komme noget om eftermiddagen. Hvis det regner sidst på natten/først på morgenen, kunne Manon måske godt få fanget nogle faldne fugle, og forhåbentligt er der en høgesanger eller noget andet sjovt i blandt; men der skal nok blive ringmærket nogle fugle i morgen. 

I morgen bliver det knald eller fald

onsdag 14. august 2019
Dagens træk ikke noget nævneværdigt.
af Michael Brunhøj Hansen

Dagens træk var virkelig ikke godt. Vinden var ligesom i går lige en tand for kraftig, dog var den drejet en anelse om i vest-nordvest. Der kom generelt meget få fugle; dagens strandskadetal ligger således på kun 42 individer hvoraf den største flok var på 10 og den næststørste på 3 (ellers kom de enkelt- eller parvis). Der kom for første gang, i min tid som observatør her, flere islandske ryler end strandskader med 70 fugle. Der kom ligeledes en flok rødben på 8 individer samt nogle stenvendere. Dagens total for vaderfugle ender altså på lidt under 200 fugle. Igen i dag kom der en almindelig kjove der trak mod syd, og det var dagens fugl ...

På stranden lå der en død sælunge som tre svartbage og en sortkrage × gråkrage-hybrid prøvede at få hul på. Der var i det hele taget mange måger i dag, men de blev ikke gennemtjekket da det dels var lavvande hvorfor mange stod langt ude, dels fordi området blev afspærret kl. 8.45 af militæret da morgenobsen var slut. Der ankom et par stykker der gerne ville se gårsdagens middelhavssølvmåge, men den blev ikke genfundet og er formodentligt trukket videre.

Da trækvejret ikke var optimalt, og fordi vi trængte til at udforske områderne uden for selve Blåvand, kørte Ole og jeg til Nyeng for at se om der var nogle vadefugle og skestorke. Der var mange spover, vel op til 500, samt flere små kobbersnepper, rødben, hvidklirer, stenvendere m.m.; vi så 7 skestorke overflyvende på Langli. Desværre var fuglene langt væk, og der var en del varmedis, så vi kørte op til nordsiden af Ho Bugt, nærmere bestemt Sønderbøl Grusgrav og Kjelst Enge, hvor vi havde fået at vide at der skulle være omkring 2000 rastende klyder. Dem fandt vi aldrig, men vi gjorde at par ophold undervejs for at se om der var nogle fugle i og omkring søerne, men der var ikke noget opsigtsvækkende: 1 mudderklire, 1 sortklire, 1 huldue samt en yngre rørhøg.

Rorhog 2k han 00001En ung omstrejfer af en Rørhøg. Foto: Ole Friis Larsen

I dag blev der ringmærket 9 fugle, og der var 4 genfangster. Bl.a. 6 tornsangere og 2 gulbuge røg i nettene. Forhåbentligt får Manon sin høgesanger inden meget længe før hun rejser tilbage til Frankrig.

Og nu gælder det vejret i morgen hvor det bliver knald eller fald. Vinden skulle blive ret kraftig fra mellem syd og sydøst, og der skulle komme noget regn, men prognoserne er noget uenige om hvor meget. Hvis det ikke styrter ned det meste af dagen, men bliver mere bygeagtig regn, kunne der godt komme en hel del vadere m.m. trækkende. Vi venter stadig på bl.a. rovterne, og vi har også en lille drøm om at en hvid pelikan – der for tiden raster lige syd for grænsen – skulle blive blæst herop og trække forbi. Det bliver også interessant at se om der overhovedet bliver fanget nogen fugle i morgen afhængigt af vejret.

Stille trækdag (men med én subart)

tirsdag 13. august 2019
Sikkert samme vejrsituation i morgen.
af Michael Brunhøj Hansen

Morgenobsen var ret ringe i den endnu friske til hårde vind der i dag kom fra nordvest, et ikke så godt hjørne når det kommer til træk. Vi stod det sædvanlige sted lige syd for skuret, men vinden var måske en anelse for kraftig, så man fik lidt sand i øjnene. Det var også blevet lidt køligere, kun ca. 15 grader, så jeg skulle ikke have shorts på i dag. Det blev i dag kun til 123 strandskader, 97 islandske ryler, 36 store præstekraver og 28 almindelige ryler for at nævne de højeste tal. Herudover kom der trækkende hættemåger, 47 stk., nogle spover samt en fin almindelig kjove trækkende mod syd. Ud på morgenen kom Bent også ud og obsede.

Siden der var perioder med stort set ingen trækkende fugle, kunne man tage et kig på mågerne der stod på stranden. Jeg bemærkede én med meget gule lange ben der stod lidt for sig selv. Ryggen virkede også en anelse mørkere end hos de andre sølvmåger, så det lignede jo en middelhavssølvmåge. Ole gik ned på stranden for at komme nærmere på den, og det lykkedes ham at få nogle billeder; billederne forestillede meget en middelhavssølvmåge, men vi ville lige være helt sikre, så vi fik den bedømt på Feltornitologen på Facebook. Alle var enige om middelhavssølvmåge, og det var jo dejligt samt min første subart for Blåvand.

Middelhavssolvmage a 00001

Middelhavssolvmage b 00001Middelhavssølvmågen på revet skilte sig ud blandt Sølvmågerne med mørkere grå overside og citrongule ben. Foto: Ole Friis Larsen

Manon og Julie havde mere held med ringmærkningen i dag hvor 13 fugle blev ringmærkede, heraf fx 2 dompapper, 1 munk, 1 gulspurv, 1 havesanger, 1 rørsanger og 1 gulbug. En broget fluesnapper, som var blevet ringmærket for nogle dage siden, blev genfanget. Under de seneste dages blæsevejr har den åbenbart været i stand til at tage 3 gram på hvilket vel er lidt af en bedrift da den jo fouragerer ved at sidde på en (åben) gren hvorfra den flyver ud og fanger forbiflyvende insekter – i stiv kuling.

broget fluesnapperBroget fluesnapper da den blev ringmærket d. 10. august. I dag blev den genfanget og var 3 gram tungere. Foto: Manon Ghislain

Ole og jeg gik sidst på eftermiddagen på stranden hvor vi fandt to ringmærkede måger. Den ene var en genganger, den anden var ny og fra Norge. Turen, der også havde flere trækkende ryler, rødben og stenvendere, blev dog brat afbrudt af en mindre byge.

Andreas ville i dag bage kage, og han forsøgte sig med brunsviger. Det blev et ret interessant resultat, og kagen mindede mig ikke umiddelbart om de brunsviger jeg (som fynbo) har set og smagt før, men den smagte da fint af en kage at være; Manon var en stor fan af den.

Morgendagens vejr kommer nok til at ligne det samme fra i dag, men måske bliver vinden mere vestlig. Så dagen bliver sandsynligvis ikke specielt begivenhedsrig, men måske fanger Manon noget spændende.

Blæsten fortsatte i dag

mandag 12. august 2019
I morgen skulle det stilne af.
af Michael Brunhøj Hansen

Det blæste fortsat noget fra sydvest, men ikke nær så meget som i går. Vi sad således i "hullet", men udsynet var for mit vedkommende ikke det bedste (græsset er ret højt), så jeg fik ikke set alt der trak forbi. Det var ellers en forholdsvis rolig morgenobs med bl.a. præcis 200 strandskader, 157 islandske ryler, 72 almindelige ryler og 42 store præstekraver der langsomt sivede igennem. Der kom også spover samt stenvendere og nogle sandløbere. Dagens fugl var igen en sortterne, en gammel fugl i overgangsdragt; det er en flot fugl osv., men den næste terneart måtte dog gerne være en rovterne. Der kom ingen havfugle, pånær suler, i dag, så det var lidt skuffende. Svend Aage, som besøgte stationen om formiddagen, kunne dog meddele at han havde set en trækkende skråpe langt ude ved Vejers omkring kl. 9, men på det tidspunkt var vi så småt på vej hjem.

Vi tog et hurtigt smut på stranden efter morgenobsen da vi havde bemærket at nogle af sildemågerne var mere lysryggede, så det kunne måske dreje sig om fugle af racen graellsii (britisk sildemåge) der kommer fra Vesteuropa. Det ville ikke være utænkeligt at flere af disse var blevet blæst herop de sidste par dage. Dog, efter at have set billeder graellsii-måger igennem, var ryggen på vores fugle lige en tand for mørk, så det drejer sig nok om de såkaldte "Dutch intermediates", dvs. mellemformer af vores hjemlige sildemåger (nordsøsildemåge) og dem fra Vesteuropa. Der var en del færre måger og terner på stranden i dag; nede i strandkanten pjaskede en sælunge rundt.

Silde graelsii 00001En af dagens 'hollandske' Sildemåger. Foto: Ole Friis Larsen

Bent er nu tilbage i det jyske efter sin ferie på Sjælland, så jeg fik endelig mødt ham for første gang efter mine nu to uger på stationen; han skulle også komme med på morgenobsen i morgen.

Ole og jeg gik om eftermiddagen en tur i Mosen, men der er ikke meget at berette om. Vi så ikke rigtigt nogen småfugle, nok fordi vinden endnu var ret kraftig, men vi fik set et par trækkende småspover samt en flok hjejler. Et par rødryggede tornskader rastede i området samt et par stenpikkere og en dobbeltbekkasin; vi så sjovt nok ingen sortstrubede bynkefugle.

Nettene blev åbnet i dag, men kun tre fugle (heraf én genfangst) blev fanget, formentligt også pga. blæsevejret. Det var en dompap plus en gransanger der fløj i nettet to gange. Begge fugle var dog i forvejen ringmærkede, så der blev heller ikke ringmærket fugle i dag.

grim dompapÉn af dagens fangne fugle: en ikke specielt køn dompap. Foto: Manon Ghislain.

Vinden i morgen skulle blive noget svagere, så vi regner med at kunne sidde det sædvanlige sted; dog skal vinden komme fra det nordvestlige hjørne, så vi får nok ikke meget at se. Forhåbentligt får Manon til gengæld fanget og ringmærket en del flere fugle; vi venter alle spændt på den første høgesanger.


FORRIGE     1  |   2   |  3  |  4     NÆSTE