Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (118)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)
Se indlæg fra måned: feb. (10)mar. (26)apr. (30)maj (31)juni (17)juli (29)aug. (31)sept. (30)okt. (29)nov. (14)

Stor anerkendelse af Blåvand Fuglestations Venner og Blåvand Fuglestation

mandag 18. november 2019
Jyskevestkysten og Sydbank uddeler månedens skulderklap til Blåvand Fuglestations Venner.
af Bent Jakobsen

I dag fik Blåvand Fuglestation besøg af Dorthe Knudsen, lokalredaktør for JydskeVestkysten i Varde og Gertie Gorzelak, filial direktør i Sydbank.
Formålet var at uddele månedens skulderklap til Blåvand Fuglestations Venner for som der står på det tildelte diplom: ”For at tage fat og samle penge ind til fuglestationen, som tusinder har glæde af”
Udover et diplom får venneforeningen også kr. 1000,- som en anerkendelse af al det frivillige arbejde som der gøres på fuglestationen.
Vi er utroligt glade for anerkendelsen af det store frivillige arbejde som der lægges på fuglestationen, og en stor tak for skulderklappet og ikke mindst en stor tak til alle de frivillige som hjælper til.
I bestyrelsen for Blåvand Fuglestations Venner sidder: Jørgen Grønne, Svend Aage Clausen, Svend Rønnest, John Frikke, Per Olsen og Bent Jakobsen.

20191118 113122

20191118 1001140

20191118 100043

Tak for denne gang!

fredag 15. november 2019
Slut på efterårssæsonen 2019 med lille tilbageblik.
af Michael Brunhøj Hansen

Så kom dagen hvor omkring 3 måneders mere eller mindre dagligt arbejde i form af træktælling og ringmærkning skulle få en ende.

Den sidste morgenobs bød ikke på det mest spændende vejr. Vinden var godt nok østlig, men det var gråt og køligt, og der kom som ventet ikke mange fugle. Jeg var ikke alene, men havde godt selskab af Thyge Enevoldsen. Der trak enkelte stære, nogle enkelte rødstrubede lommer, og af finker var der bl.a. bog- og kvækerfinke, grønsisken, grønirisk og bjergirisk, op til 2 af hver. 8 snespurve blev det desuden til samt enkelte drosler i form af sjagger, solsort og vindrossel.

På stranden var der i hvert fald et par unge kaspiske måger, men de fleste måger var langt ude pga. lavvande.

Ringmærkningen, som foregik ved Bent, var heller ikke prangende med kun 3 ringmærkede fugle (1 solsort og 2 fuglekonger) og 2 genfangster (begge jernspurve).

Jeg bliver nok til på mandag. Søndag ser ikke dårlig ud, så der skal jeg sikkert ud en sidste gang da mandag ser regnfuld ud; måske bliver der også ringmærket lidt.

Her til sidst vil jeg gerne takke nogle af de mennesker jeg er stødt på og har støttet mig undervejs. Andreas som satte mig ind i tingene i begyndelsen og primært hjalp til i juli/august; Ole Friis som trofast var med på morgenobserne og altid var villig til at gå en tur på stranden om eftermiddagen for at se måger eller træk. Ikke mindst skal der også lyde en tak til David som har været med på morgenobserne langt de fleste dage og melder næsten hver en fugl der måtte trække forbi, og også for at have kørt os ind at handle eller rundt i lokalområdet.

Mange tak til Lisa som har lært mig en masse indenfor ringmærkning og for at kunne holde mig ud i 3 måneder.

Tusind tak til Bent, Henrik Brandt, Svend Aage, John samt alle de andre der er associeret med fuglestationen for at give mig en chance hér og for al deres hjælp.

Tak til vores læserne der dagligt har fulgt os i vores daglige gøremål.

Jeg har lært utroligt meget og er, hvis jeg selv skal sige det, blevet en meget bedre feltornitolog. Jeg vender helt sikkert tilbage til Blåvand igen.

Michael


Tilbageblik på efteråret der gik

(Ændringer kan forekomme.)

Juli/august

Jeg ankom mandag d. 29. juli til Blåvand Fuglestation og havde til hensigt at blive sæsonen ud. Min første morgenobs blev gennemført dagen efter fra kl. 5:15 til 8:15, og min første art blev en nordentrækkende storkjove omkring kl. halv 6. Trækket i denne måned var domineret af vadefuglene, særligt strandskaderne og de islandske ryler. Vejret i august var noget skiftende. Nogle dage kunne det være over 20 grader og shortsvejr, men en overraskende stor del af de øvrige var relativt kølige, og der var flere dage med kraftig blæst.

Jeg fik mig hurtigt sat ind i tingene og blev vant til at stå tidligt op og tælle i halvtimesintervaller. Morgenobserne foregik primært med Andreas og David, men senere kom Ole Friis også og hjalp en del til i tre uger.

Vi havde nogle gode trækdage i august hvor der kom tusinder af vadere forbi, lige i strandkanten hvor jeg/vi ofte satte os ned efter morgenobsen.

Det første højdepunkt blev 6. august hvor jeg sad på stranden det meste af dagen. Her fik vi over 2000 strandskader lige i hovedet, og det er det højeste antal på én dag dette efterår. Dagen efter havde vi over 1100 og derpå over 1200.

9. august havde vi i øvrigt det højeste antal skarver for Blåvands Huk samlet da omkring 4500 trak mod syd og gik til rast så stranden var nærmest sort.

13. august stod der en adult middelhavssølvmåge på stranden. Det blev min første SUB-art her.

Middelhavssølvmåge. Foto: Ole Friis Larsen

18. august ankom en glad Lisa som skulle overtage ringmærkningen fra Manon perioden ud. Denne dag meldes der også om brilleand og amerikansk sortand lidt nord for Hukket. Tre dage efter, 21. august, havde vi en trækkende mellemkjove.

Der havde indtil videre ikke rigtigt været nogen sydøstenvindsdage, så da der endelig kom nogle fra d. 25., var der store forventninger, og disse blev da også indfriet. Første dag var desværre meget tåget i begyndelsen, så der gik et par timer før træktællingen kunne komme i gang. Det blev så også travlt med tusindvis af fugle, navnligt landsvaler. En adult han steppehøg trak forbi og blev dagens fugl; der kom desuden 3 klyder som er sjældne herude, og det blev de eneste klyder set her dette efterår. Samme dag blev der ringmærket en græshoppesanger. Vi var dog kommet så langt hen på sæsonen at der ikke var de helt store antal vadefugle, men nogle kom der da.

Adult han steppehøg der kom trækkende tæt på i klitterne før den forsvandt over havet mod syd. Foto: Heikki Korpelainen

Den efterfølgende dag røg efterårets første SUB-art langt om længe i nettet, og det blev en ung lundsanger. Disse er sjældne herude; den sidste ringmærkede fugl om efteråret var fra 2010. Dagens anden interessante fugl i nettet blev en vendehals. Op ad dagen kom der også rød og sort glente samt en hvepsevåge. Der kom desuden over 1200 landsvaler og en mulig hortulan under morgenobsen.

27. august var også en sydøstenvindsdag, og dér begyndte vi efterhånden også at trænge til et vejrskifte da der ikke kom så mange fugle igen. Der var fortsat mange landsvaler der skulle mod syd, over 2500, men det blev fx kun til 27 strandskader og 80 islandske ryler, så størstedelen af vadefuglene var trukket.

28. august, som blev sidste sydøstenvindsdag i dén omgang, trak der atter et par tusinde landsvaler samt en sølvhejre og over 100 skovpibere, men ikke så meget andet interessant blev det til, på nær 4000 skarver igen, sikkert samme flok fra tidligere på måneden.

29. august kom der en rovterne. Det var en fugl som vi hele måneden havde håbet på ville trække forbi, og vi var begyndt at miste modet, men så kom den endelig.

31. august trak der en rødstrubet piber.

Hele måneden ventede vi på at i hvert fald én høgesanger skulle ryge i nettet. Den kom dog aldrig ...

September

September blev overordnet set ikke en specielt god måned. Der var mange dage med hård nordvestenvind samt regn og byger, og det var ret koldt, og de havfugle vi havde håbet på, kom aldrig rigtigt forbi. Det var dog ikke helt ringe da vi også havde nogle af de bedste trækdage denne sæson. Denne måned var bl.a. Michael Stabell og Mathias Blicher Bjerregård på stationen i nogle uger og hjalp til på morgenobs og med ringmærkning.

Første halvdel var lidt sløv som skyldtes det førnævnte dårlige vejr, men der var dog et par nævneværdige dage. D. 11. stod der endnu en middelhavssølvmåge stranden, og d. 13., som var en dag med kraftig nordvestenvind, kom der hele 15 almindelige kjover, 2 storkjover, 1 sodfarvet skråpe og 2 mallemukker.

15. september havde Mathias en heldagstur i Sabinebunkeren. Der var langt mellem fuglene, men det blev til bl.a. 3 store stormsvaler, 1 lille kjove og 4 mallemukker!

Den 21. drejede vinden endelig om i sydøst. Det bragte flere småfugle til, bl.a. omkring 1000 bogfinker og 500 engpibere samt en trækkende rødstrubet piber. Der røg en lille fluesnapper samt en rødtoppet fuglekonge i nettene. 

Den travleste, og i mine og Lisas øjne bedste, dag blev dog den efterfølgende dag, d. 22. Det var forholdsvist lunt, og vinden kom fortsat fra sydøst, så vi forventede masser af fugle hvilket der kom. Vi havde denne dag det største antal bogfinker (24520) og engpibere (4344), rørspurve (94) og jernspurv (190), 44 spurvehøge og 19 tårnfalke dette efterår; desuden én trækkende rødtoppet fuglekonge. Højdepunktet blev dog den første (og eneste) SU-art i nettet, nemlig blåstjerten. Det var dog, som nævnt, ligeledes en meget travl morgen for Lisa som i den grad trængte til hjælp da der var mange fugle i nettene den første runde, og den hjælp fik hun skam også da vi kom ilende for at se blåstjerten. Det blev alt i alt en lærerig dag for os begge.

26. september, kun få dage efter, kom atter en god trækdag hvor østenvind og knortegåsetræk faldt i hak sådan at mange tusinder blev presset ud mod vest til Hukket. De kom i store flokke på op omkring 300, særligt fra sidst på formiddagen, og trækket fortsatte det meste af eftermiddagen indtil et regnvejr kom ind fra syd. Det blev til over 5800 knortegæs hvilket var det 5. højeste nogensinde for Hukket. Herudover kom der, noget overraskende, en temmelig sen natravn trækkende i klitterne. Det ser man ikke hver dag!

Oktober

Kulden og regnen fra september fortsatte ind i oktober, og det blev ikke meget bedre vejrmæssigt, dog havde vi færre blæsende nordvestenvindsdage, og det er jo et plus. Felttræffet i uge 42 skulle vise sig at blive fortrinligt.

Ugen før havde vi dog et par gode dage hvad angår havtrækket. Fredag d. 11. trak der to sodfarvede skråper forbi, den ene kom endda tæt på. Dagen efter kom der igen to sodfarvede; det blev også til et højt antal trækkende dværgmåger, over 100, og mange flere blev set fra Vejers Strand.

Troels Eske havde en mongolsk piber på Grønningen som kunne identificeres vha. lydoptagelser på sonogram efterfølgende.

Efterårsferien og hermed Felttræffet ligger i midten af oktober, og dette bringer altid mange ornitologer til Blåvand og nærområdet. Som håbet blev det til mange spændende arter: taigapiber, storpiber, rødstrubet piber, thorshane, turteldue, lille rørsanger, hætteværling, gråsejler og den helt store: østlig lundsanger som blev en ny art for landet.

Efter Felttræffet var der atter ro på stationen igen. Vi begyndte her at optage om natten for at høre hvad der måtte trække igennem. Anden nat blev en vild nat med titusindvis af drosler (navnligt vin- og sangdrossel, men også tusinder af solsorte og flere ringdrosler); der kom også en svaleklire, dobbeltbekkasiner, viber, sortænder o.m.a. Drosler i så stort et antal ses normalt ikke på dagtrækket. Jeg håber natoptagelserne kan blive genoptaget til foråret; der kan helt sikkert findes spændende arter man normalt ikke støder på om dagen.

Mod slutningen af måneden skete der ikke det helt store. Jimmy Skat kom og overnattede en enkelt nat. Der kom enkelte søkonger trækkende samt en silkehale. Dog havde jeg d. 27. både en islom og en thorshane trækkende, og dagen efter røg den flotte fuglekongesanger i nettet til stor glæde for os alle. De store korsnæb begyndte at røre på sig med 17 individer samme dag, og på stranden rastede en sorthovedet måge.

November

Jeg blev desværre syg i begyndelsen af måneden, så jeg fik ikke så mange dage på morgenobsen som ønsket. "Heldigvis" regnede det de fleste af mine sygedage, pånær én, så jeg gik ikke glip af så meget, og Ole Friis var her til at kunne afløse mig. Første weekend i denne måned var der stort møde mellem fuglestationerne, så alle senge var optagede.

Antallet af fugle samt artsvariationen dalede efterhånden drastisk. Nu var det overvejende kun stære, ederfugle, gæs og store korsnæb tilbage der skulle afsted. Et par højdepunkter fra måneden var dog en ringmærket rødtoppet fuglekonge (d. 1.), dværgværling og silkehale (alle disse ringmærkes sjældent her omend silkehalen er en almindelig vintergæst), og som de fleste ved, var silkenhalen Lisas sidste "ønskefugl" i Danmark. Endnu et højdepunkt var en krognæb der kom 14. november; vi havde gået og håbet på denne længe da der er en klar invasion af denne art dette efterår. Det blev faktisk den første og eneste trækkende SU-art set/hørt under en morgenobs dette efterår.

Selvom november som nævnt nok ikke blev den mest fuglerige måned, kan der sagtens dukke mange interessante arter op.


Diverse

Vejret har været noget vådere end gennemsnittet. Således der er en del dage der ikke er blevet ringmærket. Desuden har flere blæsevejrsdage også forpurret ringmærkningen en del gange. Ikke desto mindre blev der ringmærket knap 3000 fugle dette efterår. Regnen har dog for det meste ikke været længerevarende, men i form af byger, så det er ikke noget der afbrudt morgenobserne. Jeg har således trods alt haft meget få "fridage".

Høgesangeren blev desværre væk i år. Det er første gang siden 2010 at den ikke er blevet ringmærket her.

Under aftenfalkeinvasionen dukkede der desværre ikke en eneste op her.

Det var ikke til at blive klog på sortænderne, så de er ikke blevet talt som trækkende i år da de overvejende virkede stationære.

Der var ikke mange suler, og de suler der var her, syntes for det meste at være rastende omend der naturligvis også var flere trækkende.

De almindelige kjover har også været i undertal, men det har desværre været en længerevarende tendens.

Der har været dage i oktober med rigtig mange trækkende alkefugle (400+) hvilket ikke er set i omkring 20 år.

Der har været ganske få rider, hvilket ikke er noget nyt, og der kom desværre ingen sabinemåge(r) forbi dette efterår.

Tal på nogle udvalgte trækkende fugle

Herunder en liste over nogle af de arter der trak forbi Hukket dette efterår. Rækkefølgen er ret tilfældig.

Art (species)Antal trækkendeHøjeste antal/dag (peak/day)
Strandskade (Oystercatcher) 16948 2055 (6. aug.)
Islandsk ryle (Red Knot) 7412 1104 (7. jul.)
Stenvender (Ruddy Turnstone) 735 72 (25. aug.)
Storspove (Curlew) 577 48 (22. aug.)
Småspove (Whimbrel) 227 45 (20. jul.)
Rødstrubet lom (Red-throated Diver) 2040 204 (5. okt.)
Bogfinke (Chaffinch) 38756 24520 (22. sep.)
   Bogfinke/kvækerfinke (Chaffinch/Brambling) 2323 1110 (18. okt.)
Landsvale (Barn Swallow) 12664 3510 (25. aug.)
Engpiber (Meadow Pipit) 10749 4344 (22. sep.)
Bjergvipstjert (Grey Wagtail) 204 41 (18. okt.)
Stær (Starling) 36257 6867 (20. okt.)
Knortegås (Brent Goose) 6299 5833 (26. sep.)
Pibeand (Wigeon) 2409 1119 (26. sep.)


SU-arter (10), Blåvands Huk og nærområdet

Brilleand (Surf Scoter), Blåvands Huk
Amerikansk sortand (Black Scoter), Blåvands Huk & Blåvand Strand
Gråsejler (Pallid Swift), Ho
Lille rørsanger (Paddyfield Warbler), Blåvands Huk/Mosen
Østlig lundsanger (Two-barred Warbler), Tipmosen
Blåstjert (Red-flanked Bluetail), Blåvandshuk
Tajgapiber (Olive-backed Pipit), Reginevej
Mongolsk piber (Blyth's Pipit), Grønningen/Skallingen
Krognæb (Pine Grosbeak), Blåvands Huk
Hætteværling (Black-headed Bunting), Blåvands Huk

SUB-arter (20)

Turteldue (Turtle Dove)
Islom (Great Northern Diver)
Stor stormsvale (Leach's Storm Petrel)
Sodfarvet skråpe (Sooty Shearwater)
Thorshane (Grey Phalarope)
Lunde (Puffin)
Søkonge (Little Auk)
Lille kjove (Long-tailed Skua)
Mellemkjove (Pomarine Skua)
Middelhavssølvmåge (Yellow-legged Gull)
Steppehøg (Pallid Harrier)
Sort glente (Black Kite)
Hvidbrynet løvsanger (Yellow-browed Warbler)
Fuglekongesanger (Pallas's Leaf Warbler)
Lundsanger (Greenish Warbler)
Lille fluesnapper (Red-breasted Flycatcher)
Storpiber (Richard's Pipit)
Rødstrubet piber (Red-throated Pipit)
Stor korsnæb (Parrot Crossbill)
Dværgværling (Little Bunting)

Øvrige bemærkelsesværdige

Sølvhejre (Great White Egret)
Hedehøg (Montagu's Harrier)
Tejst (Black Guillemot)
Storkjove (Great Skua)
Rovterne (Caspian Tern)
Natravn (Nightjar)
Lapværling (Lapland Bunting)
...

Endelig kom der krognæb

torsdag 14. november 2019
Farvel til Lisa ...
af Michael Brunhøj Hansen

Så er der ikke lang tid af denne efterårssæson igen. Lisa, som har været her og ringmærke i knapt tre måneder, blev i dag kørt til toget i Esbjerg sammen med Yotam. Det blev et vemodigt farvel efter at vi nu har boet side om side og er kommet godt ud af det sammen så længe. Hun fik løftet standarden her på fuglestationen og har kun gjort alt muligt godt, og jeg har lært meget af hende; en sidste gave fra hende var et par rammer med billeder af folk og fugle fra dette efterår taget af hende selv som skal op på væggen at hænge. Hun skal have tak for alt, og jeg håber vi ses igen!

Inden hun rejste, blev der dog ringmærket i nogle timer. Det blev desværre mildest talt ikke til mange fugle: kun 1 jernspurv (Dunnock) blev ringmærket, mens der var 3 genfangster: 1 gærdesmutte (Wren), 1 musvit (Great Tit) og, heldigvis, fik hun 1 sidste fuglekonge (Goldcrest) i hånden der lige ville sige farvel.

Morgenobsen var lidt mere spændende i dag ift. de øvrige dage der hovedsagligt har været domineret af stære (Starlings) og ederfugle (Eiders). Der var igen stære og ederfugle, men også krikand (Teal), toppede skalleslugere (Red-breasted Mergansers) og rødstubede lommer (Red-throated Divers) og 1 spurvehøg. Der var en større variation af finker, herunder bog- og kvækerfinke (Chaffinch & Brambling), grønsisken (Siskin), grønirisk (Greenfinch), stillits (Goldfinch) (13), stor korsnæb (Parrot Crossbill) (ca. 17) og sidst, men ikke mindst, krognæb (Pine Grosbeak)!! Denne art, som vi har ventet og håbet meget på de sidste par uger, kom endelig forbi her i 11. time, men jeg fik den desværre ikke at se. Den blev opdaget på sit måske lidt hedelærkeagtige kald trækkende mod syd, men jeg fik aldrig øje på den, så jeg var lidt i tvivl om bestemmelsen i begyndelsen. Heldigvis blev den opdaget ikke længe efter ved Stationshaven af Svend Rønnest, og Svend Aage og Bent fik den også kortvarigt at se inden den fløj mod nord igen i sine karakteristiske dybe buer; her fik jeg den dog heller ikke at se. Der var tale om en han. Således er min sidste mission som observatør hermed fuldført, nemlig at tage en krognæb på træk!

I morgen er det den 15. november, og det betyder sidste officielle dag af efterårssæsonen 2019 for Blåvands Huk, og her vil jeg komme med nogle afsluttende ord. Vinden skal være østlig (men dog lidt kraftig), og der ser ikke ud til at komme regn, så det er ikke det værste vejr at slutte af med. Så må vi bare se om der også følger nogle fugle med. Den eventuelle ringmærkning i morgen vil blive foretaget af Bent.

Enden er nær

onsdag 13. november 2019
Sidste blogindlæg fra Lisa.
af Lisa Flam

I can’t believe this day has come, my last blog for this season.
I would like to share some of my thoughts after 3 months on the station, some thanks etc.

While having a nice fancy last dinner, Michael and I, after living together and experiencing this season together, were talking about our favorites: favorite bird, favorite day and so on. For me, after all, the Goldcrests (fuglekonger) are still my favorites, beside them, we had some amazing birds this season!

On the first high-volume day, there were 80 birds on the first round, crazy crazy, and we catch in the net no less than a Red-flanked Bluetail (blåstjert)! Who would imagine that happening? For me that day was a good first experience being in charge of a day like that. I learned a lot about dealing with situations like that; I felt much more in control on the other high-volume day that came after that.

Of course, let’s not forget the Greenish Warbler (lundsanger), only a week after arriving at the station. It was the 8th for the station (autumn only), last one was 2010 (there were a few others in spring). I remember the surprise when I saw it in Bent's hands.

If we are already discussing small beautiful little Warblers- Pallas’s Leaf Warbler (fuglekongesanger) of course!! Bent told me all along that if I’m lucky, I’ll catch one of those, and that I am going to love them. On Oct 28, my wish to catch a Fieldfare (sjagger) came true (I’ve seen plenty migrating but never got to ring one- this season we had 5 ringed!), I was so excited I didn’t think anything could make me happier at that moment. Then, I walked up to the lighthouse garden, first net, Pallas’s Leaf Warbler!!! Wow, that is a beautiful amazing bird.

I feel like once again mentioning the Waxwing (silkehale), my last bird on the ‘wish list’, I still can’t believe this.

Downsides this season- RAIN. So many rainy days, it was unbelievable. Besides that, the lack of Blue Tits (blåmejser), yes, after 19 my fingers were swollen, but I could survive a bit more. We ringed only 63 Blue Tits this season. For a comparison, last autumn 687 were ringed. The highest number of ringed Blue Tits in 1 season was on the amazing season of 2008, with 2063 ringed!  

A bit about my experience as a foreigner: there were times that the language barrier was sometimes not easy, especially in the beginning. But, once everyone got used to speaking more English in the station, and once I got used to being here and feeling comfortable, it got ok.

Life on the station was amazing, living out here with the birds, the beach, was just incredible. I felt blessed from the moment I arrived, and 3 months later I feel the same.

This station is special, all the guest we had throughout the season were lovely, it feels like home and you can see it in the people’s eyes when they arrive. The amazing thing is, it really felt like home for me from day 1.

And finally, the people who make this all happen. I won’t start with names, but I think you all know who I am talking about. You were able to give me a home away from home. I felt trusted which gave me motivation to work as hard as I could, to always get better and prove myself.

A big thanks goes to Bent, he came practically every day to the station, joined me ringing, taking care of us, making us feel welcomed and appreciated. I can’t even express how much I appreciate all his hard work here.

And of course to Michael, who got up most mornings early to help me open the nets, wrote the blog with me, cooked, cleaned, and shared the time with me. It was special for the both of us, and fun to have someone to share everything with. 

I have so much love to this place, it's hard for me to express with words. Next time you come to the station, look for my photo collage I’ve made (and some other random photos all over). Maybe that will help send out my feeling to this magical place.

Thanks to all the wonderful people I have met and made this an incredible time. Thanks to the fantastic birds, thanks to nature.. The time I have spent here will never be forgotten.

And of course, you are all welcomed to visit me in Israel (I will also except a visit by some Waxwings, and to be more realistic, GOLDCRESTS please. But mostly this is a shout out to all the people!)

Lisa.

20191113 191211
Last dinner! Yotam and Michael are happy, they just tend to not show it in these kind of photos. Photo: Lisa Flam

MEN
This one I call (some of) The Men of the Station. Some are missing, but don't worry, they got their own picture. Photo: Lisa Flam

20191031 111304
We finally made it to the top of the lighthouse! Photo: Some random guy.

IMG 20191110 WA0048
I still can't believe it, so here is a photo to prove it, me ringing a Waxwing
 (silkehale)! Photo: Yotam Lehnardt

portred long tailed tit 1
Another 'dream come true'. Long-tailed Tits
(halemejser). Photo: Lisa Flam

Blue tail new edit
Let's give some honor to this amazing bird. Red-flanked Bluetail (blåstjert). Photo: Lisa Flam

20190923 132711
I can't ignore this photo. Two males, 1CY, Firecrest (rødtoppet fuglekonge) and Goldcrest (fuglekonge). I'm so in love. Photo: Lisa Flam

20190925 075903.jpg1And this is me with a smile of real joy. And many birds, as you can see. Until the next time! 

Fin dag med en lille udflugt

mandag 11. november 2019
Morgenobs med søkonger og store korsnæb.
af Michael Brunhøj Hansen

Efter et par dage med dis og tåget var det blevet relativt godt vejr trods et par korte byger en times mellemrum. Det var "varmt", op til 8 grader, og vinden var jævn til frisk fra omkring syd, og sigten var god. Det er som tidligere nævnt sidst på sæsonen, så det er ikke store antal fugle der kommer. Stærene dominerer fortsat (660), mens finkerne var stort set fraværende - det blev nemlig kun til 2 stillitser, men dog 8 store korsnæb i én flok. Herudover trak der enkelte engpibere, 1 vindrossel og 1 sanglærke. 1 spurvehøg trak ligeledes forbi.

Over havet foregik trækket meget sporadisk, men der kom hen mod slutningen af obsen 2 søkonger flot lige i strandkanten. Herudover trak der nogle ederfugle og et par pibeænder.

Som nævnt kom der et par byger, men ellers var vejret udemærket. Der var en svag byge i obsens begyndelse der kun varede 5 minutter, men lidt i 9 kom der en ret hidsigt byge med hagl der varede omkring 10 minutter. Vinden tog lidt til, men kom ikke over 10 m/s før kl. 11.

Lidt over 12 blev vi hentet af Svend Aage der havde inviteret os en tur til Sneum og Kongeåen samt en god frokost i Esbjerg. I Esbjerg fik vi på en time fremkaldt nogle billeder der skal bruges på fuglestationen. Herefter tog vi til Sneum; det var desværre blevet lidt blæsende, og det var også skyet, så det var lidt koldt, og der var ikke meget lys at gøre godt af. Vi så dog, især ved Kongeåen, en hel del fugle, særligt storspover og gæs, men også mange måger. På vej hjem fra Kongeåen overværede vi kæmpe flokke af bramgæs der trak mod vest til overnatning. Tak for turen, Svend!

Der er ikke blevet ringmærket i dag.

Det ser ud til at det skal blive ret regnfuldt i morgen, så vi forventer ikke at der bliver ringmærket. Hvis regnen bliver vedvarende og kraftig, hvilket det ser ud til lige nu, bliver der nok heller ikke morgenobset. Det er ærgerligt når nu vi kun har så få dage tilbage af sæsonen.

How lucky can we get?

søndag 10. november 2019
Silkehale fanget og ringmærket på en diset dag.
af Lisa Flam

Last night when I went to shower, I heard many birds outside the window. Good thing I had my phone with me- I texted Michael and Yotam immediately to go out and listen, and also turn on the night recording. (We are still processing the results, will take some time, but they will be shared on trektellen.nl.)

The migration was amazing! Geese, Redwings (vindrosler), Blackbirds (solsorte), Fieldfares (sjaggere), Dunlins (almindelige ryler), Common Snipe (dobbeltbekkasin) etc. Early in the morning it continued, while opening the nets we saw hundreds of Thrushes all over! After finishing opening the nets in the Lighthouse Garden I already saw 5 Thrushes in the nets, so of course we went out immediately for first round. On the first round, in addition to some Robins (rødhalse), Blackcaps (munke), Wren (gærdesmutte) etc., there were 12 Blackbirds, 1 Redwing and 1 Fieldfare! This brings us to 5 Fieldfares ringed this season, after 2 years without them being caught at all.

It was a very foggy day today. Most of the bird observation was by sound and not by sight. Michael's spot was on top of the hill in the Lighthouse Garden. The interesting species were Parrot Crossbills (store korsnæb), a few flocks of Pink-footed Geese (kortnæbbede gæs), 1 Woodcock (skovsneppe) (I had one in the net-opening round as well).

20191110 103246
So much mist, we could hardly see the beach! Photo: Lisa Flam

Second round, I looked at one of the nets from a distance and saw a Blackbird and another bird I’ve never seen in the net. I couldn’t believe my eyes- for the ones who read the blog daily, you might have known by now that the last bird on my ‘wish list’ was a Bohemian Waxwing (silkehale). I’ve seen one here before that Mathias spotted during ringing, so I was definitely satisfied, although I was still hoping for one in the net.

I walked to the net and found a WAXWING! Yes, I had tears in my eyes (Yotam was there, just ask him). I might be over-dramatic, but you can trust me it is worth it.

In the last 40 years in the station less then 30 Waxwings were ringed, they were caught during only 5 seasons, last time was 2012 with an amazing number of no less then 23! Henrik Knudsen had a good year. Before that, Iben ringed one in 2005. There were also 3 in 1990 and 1 in 1988. It was a nice bird to wish for, but definitely no guarantee. We were all very excited today to have the opportunity to ring this amazing bird! 

waxwing face 2 1.2
1CY male Waxwing (silkehale)!! Photo: Lisa Flam 

Waxi 3
Here is a good sign for a 1CY. Look at the 'waxy' tips: an adult would have 5-6 long bright red tips on the end of the feathers. This individual has 2 short red ones (An adult would have longer tips) and 3 light pinkish. Photo: Lisa Flam

After 9:00 it seemed like all bird were gone, and we caught mostly recaptures. But even though, it was a good day!

This time I have to thank Blåvand for making my dreams come true time after time.

And thanks Yotam and Michael for your help!

Species New Ringed Recapture
Bohemian Waxwing (silkehale) 1  
Wren (gærdesmutte)   1
Dunnock (jernspurv)   1
Robin (rødhals) 5 2
Blackbird (munk) 13 1
Fieldfare (sjagger) 1  
Redwing (vindrossel) 2  
Blackcap (munk) 4  
Great Tit (musvit)   2
Total 26 7

 

Dis og tåge

lørdag 9. november 2019
Rolig dag for ringmærkere og observatør.
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

Dagen begyndte med noget dis, men det var dog ikke alt for forstyrrende, og den lettede også så småt, og solen kom frem. Den forsvandt dog ikke rigtigt over havet, og der skete således stort set intet hér pånær i slutningen af perioden hvor der kom 14 ederfugle (Eiders) og 1 rødstrubet lom (Red-throated Diver).

Der trak lidt småfugle, overvejende stære (Starlings) (380), men også en god mængde stillitser (Goldfinches) (58) og 2 bjergvipstjerter (Grey Wagtails). Lidt overraskende landede der pludselig 1 husrødstjert (Black Redstart) på bunkeren foran mig, og kort efter opdagede jeg 2 yderligere siddende på hegnet der omkranser masten ved skuret. Desuden kom der 5 store korsnæb (Parrot Crossbills), og 1 enkelt snespurv (Snow Bunting) trak ligeledes mod syd ...

En yngre havørn (White-tailed Eagle) viste sig mod nord; 5 strandskader (Oystercatchers) og 1 stenvender (Ruddy Turnstones) rastede på stranden, og 3 rødstrubede lommer (Red-throated Divers) lå på vandet.

Vinder tager lidt til i morgen og skulle fortsætte i det sydøstlige hjørne. Den tåge der nu måtte opstå, er da forhåbentligt blæst væk i morgen tidlig. Muligvis kommer der et par byger, men ellers skulle det holde tørt.


Lisa Flam:

Today was a nice warm day, when Yotam and I started opening the nets it was 5 degrees! By now I’m not being cynical. That is warm!

Throughout the day we got some mist that made the temperature drop and therefore we went out more often for rounds in the nets.
It was a calm day with common birds, 2 recaptures from Oct 5th of a Robin (rødhals) and a Dunnock (jernspurv), in my opinion they might winter here.

I have started my period of goodbyes: today I spent a lovely day with Xenia. After our first meeting it was obvious we had a strong connection, and it stayed so for the past months. I enjoyed working with her and spending time with her.

I think one of the many amazing things about Blåvand is the people who make this place a unique magical place.

Thank you, Xenia, for an amazing time together this autumn!

FB IMG 1573324347460
Finally we also have a photo together, some real girl power! Photo: -

Species New Ringed  Recapture 
Wren (gærdesmutte)  
Dunnock (jernspurv)  
Robin (rødhals) 2
Song Thrush (sangdrossel)  
Blackcap (munk)  
Goldcrest (fuglekonge) 3  
Great Tit (musvit)  
Starling (stær)  
Total 12

Blåvands 3. dværgværling ringmærket

torsdag 7. november 2019
Søkonge og store korsnæb på morgenobsen.
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

Endelig blev jeg nogenlunde rask og kunne komme ud og morgenobse igen, dog ikke alene da jeg havde selskab af den gode David. Det er sidst på sæsonen (der er kun en uges tid tilbage), så der kommer ikke længere mange fugle, men de fugle der dukkede op i dag, var ikke de værste, og de kom stykvis i løbet af det meste af morgenen.

Det var en kold morgen, og temperaturen dalede faktisk lidt under obsen sådan at vi røg en anelse under frysepunktet. Sjovt nok føltes det ikke specielt koldt, nok fordi der var solskin og næsten ingen vind.

Tidligt havde vi et par småflokke af store korsnæb (Parrot Crossbeaks) samt nogle enkelte snespurve (Snow Buntings), nogle bog- og kvækerfinker (Chaffinches and Bramblings) samt grønsiskener (Siskins), 1 hedelærke (Woodlark) osv. En ung blå kærhøg (Hen Harrier) forsøgte at trække ud, og der kom nogle bram- og grågæs (Barnacle and Greylag Geese).

Lidt over 8 fik vi en besked fra Lisa om at de havde fanget 1 dværgværling (Little Bunting), så den tog vi naturligvis op for at se. Det var tilsyneladende kun 3. fangst af denne art i Blåvands historie. Om der bliver fanget yderligere sjældenheder her i år, bliver interessant at se (vi håber stadig på krognæb!).

Da vi kom tilbage, var der endnu lidt gang i finkerne, og 1 bjergvipstjert (Grey Wagtail) trak og 1 hedelærke (Woodlark) mere forbi; der kom flere gåseflokke, overvejende grågæs (Greylag Geese) med et par kortnæbbede gæs (Pink-footed Geese) ind i mellem. Mod slutningen af morgenobsen kom der tillige 1 nordentrækkende søkonge (Little Auk) forbi.

Lidt usædvanligt rastede der 2 rødstrubede lommer (Red-thorated Divers) kun få meter fra stranden, og et marsvin (Harbour Porpoise) kom også forbi i samme spor.

Da de 3 timer var gået, og de gik forholdsvist hurtigt, gik vi kortvarigt ned på stranden for at tælle måger. Der var ikke mange, og de var, som sædvanligt, fortrinsvis sølvmåger (Herring Gulls). Herefter gik jeg et par netrunder med Lisa og Yotam, og David tog en tur i Mosen.

I morgen bliver det en lidt tricky vejrsituation. Der kommer nok noget regn, men det er usikkert hvor meget og hvornår det skal holde op. Lige nu ser det ud til at klare op omkring kl. 9, men det må vi se på i morgen tidlig!


Lisa Flam:

The day started like any other day, opening the frozen nets, watching the beautiful sunrise …
A Goldcrest (fuglekonge) flew into the net as Yotam was opening it, so we started ringing earlier than expected.

20191107 074731.jpg1
For me, this is the best way to start my day. Goldcrest (fuglekonge) at sunrise. Photo: Lisa Flam

First round in the Station Garden, Yotam comes up to me and tells me he has a special bird in the bag- Little Bunting (dværgværling)!! After checking the data, apparently it is only the 3rd ringed at Blåvand!!

Little Bunting 1.4
1CY Little Bunting (dværgværling)! Photo: Lisa Flam

The sun came out, even though it was still cold (but not as cold as the morning!), the birds were flying around.

At 09:00 we had a painful surprise – 17 Blue Tits (blåmejser) all waiting in 1 net! Up until now we caught this season only 63 Blue Tits, as opposed to last year with 687.

Tomorrow I am officially starting my last week here. I wish I could stay longer, it has been an incredible season. But more of last words next week only!

Thanks to Yotam, Michael and David for your help today!

Species New Ringed Recapture
Little Bunting (dværgværling) 1  
Dunnock (jernspurv) 3  
Blackbird (solsort) 1  
Blackcap (munk) 2 1
Goldcrest (fuglekonge) 6  
Blue Tit (blåmejse) 19  
Great Tit (musvit) 2  
Tree Sparrow (skovspurv) 1  
Total 35 1

 

Enjoying the light hours

onsdag 6. november 2019
3 Puffins were seen today! It was a nice dry day, full ringing day and some birdwatching in the afternoon.
af Lisa Flam

Finally, we got to enjoy a full ringing day! No rain, and even the sun came out, just for a moment.
There weren’t to many birds in the nets, so we had some time to birdwatch between the rounds for a change. It was a nice calm morning.

In the observation 3 Puffins (lunder) were seen today!  

20191106 081000.jpg1
Yotam had some common species that he wanted to ring, today he had his first ringed Bullfinch (dompap)! 1Cy, male. Photo: Lisa Flam

Afternoon we decided to take advantage of the light hours and go birdwatching on the beach. There was a low tide, so most of the birds were pretty far away. We could see many Scoters (sortænder), a Red-throated Diver (rødstrubet lom), 2 Purple Sandpipers (sortgrå ryler) and 8 seals (sæler)!

DavidYotam 1.2
David, Yotam, some birds and a beautiful sky. Could I ask for more? Photo: Lisa Flam

20191106 150401.jpg1
Some of the seals, photo taken through the telescope. Photo: Lisa Flam


Species New Ringed Recapture
Wren (gærdesmutte) 3 1
Dunnock (jernspurv) 2  
Robin (rødhals) 6 1
Blackbird (solsort) 5  
Blackcap (munk) 2 2
Goldcrest (fuglekonge) 4  
Blue Tit (blåmejse) 2  
Chaffinch (bogfinke) 1  
Bullfinch (dompap) 1  
Total 26 4

Clear sky at last!

tirsdag 5. november 2019
After 2 rainy days, finally at noon the rain stopped!
af Lisa Flam

Another rainy morning gave us a few extra hours of sleep, we could open the nets only at 11:00 and so we did. Not many birds were around at that time, we could see more out the window earlier in the morning (but there was too much rain to open the nets so we could only watch).

I am enjoying these days the company of Yotam Lehnardt, a very experienced Israeli ringer (yes, we are 2/3 Israelis in the house currently!).

IMG 20191105 WA0031.jpg1
Yotam with his first ringed Coal Tit (sortmejse)! Documented the moment: Lisa Flam

Michael has been sick the last days so there was no observation today. He is getting better and we are hoping tomorrow he will be able to get back to work.

The bad news today was getting a ringed 1CY female Blackbird (solsort) that I ringed a week ago, dead. She flew into a window here in Blåvand and brought to the station. I hope the next ringed bird that will be found will be safe and alive!

20191105 155700
After we closed the nets I used Ole’s bread recipe and baked my first successful bread! I'm so excited! Photo: Lisa Flam

Tomorrow should be a good day after 2 rainy days, but it seems like a cold day as well. My Israeli genes are not prepared for this kind of cold!

Species New Ringed Recapture 
Dunnock (jernspurv)   1
Robin (rødhals) 2  
Blackbird (solsort) 1  
Song Thrush (sangdrossel) 1  
Goldcrest (fuglekonge) 2 1
Coal Tit (sortmejse) 1  
Yellowhammer (gulspurv) 1  
Total 8 2


20191105 120748.jpg1
Adult male Goldcrest (fuglekonge). Also, after 2.5 months, Goldcrests still excite me. Photo: Lisa Flam


1   |  2     NÆSTE