Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (109)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)
Se indlæg fra måned: feb. (10)mar. (26)apr. (30)maj (31)juni (17)juli (29)aug. (31)sept. (30)okt. (29)nov. (14)

En enlig svale gør ingen sommer, og så alligevel ...

mandag 4. november 2019
En morgen med silende regn, men der siver også lidt fugle igennem
af Af Ole Friis Larsen

Vejret rettede sig til punkt og prikke efter meteorologernes forudsigelser, og regnen trommede ildevarslende, men også hyggeligt på fuglestationens vinduer i buldermørket klokken 6. Skulle man gå den lange vej til Sabinebunkeren og se ingenting i tørvejr, eller skulle man bare acceptere at blive våd og stille sig op til de faste tre timers daglige træktælling og se ingenting på den sædvanlige plads meget tættere på stationen? Det blev det sidste, værre var regnen trods alt ikke.

Anderledes var virkeligheden for ringmærkningen. Her er det ikke hensynet til personalet, der tæller, men til fuglene. Vi kan ikke udsætte dem for risikoen ved at hænge i et net i regnvejr, indtil en ringmærker finder dem på sin runde. Det kan Lisa berette mere om.

"Et nul er også et resultat", siger stationsleder Bent Jakobsen gerne og ofte, og sådan er det. For os er det ligeså vigtigt at registrere, hvad der kommer på dage med få fugle i dårligt vejr som på gode dage med fugle i massevis.

Mandag morgen var det interessant at opleve, at der trods regnen var småflokke af Stære (Starlings) og Sjaggere (Fieldfares), som kom hver for sig, men alligevel var styret af deres indre trang til at komme videre sydover selv i noget, der lignede heldagsregn. Også en enkelt Landsvale (Barn Swallow) hastede mod syd. Var det den berømte 'rosin i pølseenden'? Det ved vi ikke endnu. Ofte kan det være lidt svært at finde ud af, om Svalerne (Barn Swallows) trækker eller bare suser rundt og fanger insekter i luften. Dagens enlige svale var der dog ingen tvivl om - den havde travlt med at komme mod syd lavt over stranden.

Det var sidste dag for mig i år som tæller for Blåvand Fuglestation, og egentlig var jeg bare vikar for Michael, der har været fast tæller på stationen i tre måneder og bliver til sidste officielle tælledag midt  i november. Han har været sløj hen over weekenden, men er forhåbentlig klar igen tirsdag morgen.

Blog b 03112019 00001Godt for sjælen. Solopgang over Blåvand Fuglestation i november. Foto: Ole Friis Larsen/Blåvand Fuglestation

Det er helt vidunderligt at arbejde for vores fuglestationer, og det kan i den grad anbefales. Ud over fuglene er der landskaberne, de daglige solopgange, søde mennesker, nye madvaner (mindre kød, mere vegetarisk/vegansk af hensyn til det sociale sammenhold - og klimaet), nye erfaringer (Michael har eksperimenteret med natoptagelser af trækfugles kald, og det tager jeg med til Gedser Fuglestation, som jeg også er knyttet til) og meget mere.

Et par sygedage må i øvrigt være vel undt. At være 'ansat' på fuglestationen er frivilligt arbejde, som man ikke får løn for (bortset fra en diæt til dækning af ekstra udgifter til mad m.m.), men arbejdsdagene starter altid længe før solopgang, og man skal arbejde syv dage om ugen i uge- eller månedsvis. På den måde bliver livet på fuglestationen en hel tilværelse i sig selv i den tid, man er der. Det er også godt for sjælen.

Blog c 03112019 00001Michael som træktæller. Han har været med så længe i år, at billedet er fra dengang i august, da det var varmt at sidde på stranden. Foto: Ole Friis Larsen/Blåvand Fuglestation

Blog a 03112019 00001Lisa fordybet i arbejde på stationens kontor en dag i oktober. Hun har været med så længe, at hun ligefrem er begyndt at holde af vores kulde, regn og mørke dage. Foto: Ole Friis Larsen/Blåvand Fuglestation

At arbejde for fuglene sammen med dybt seriøse folk som Michael og Lisa (og mange andre) på tværs af alders-, lande- og alle mulige andre mærkelige grænser er virkelig et livsbekræftende privilegium.

Tak for denne runde.

Darth Vader on the beach

søndag 3. november 2019
Møde på fuglestationen, Skovsneppe i nettet og et filmhold med måger som tilskuere
af Lisa Flam, Ole Friis Larsen

Regnen silede ned søndag morgen, alt var gråt i gråt, og det var ikke flyvevejr for nogen fugle, så morgentællingen blev stoppet efter en time. Der var ellers folk nok, selv om vores faste observatør, Michael, var sløj og måtte beordres til at blive hjemme, for fuglestationen var vært for weekendens møde i udvalget for alle DOF's tre fuglestationer i Skagen, Gedser og Blåvand (der er også nogle, som drives af lokalafdelinger eller grupper andre steder i landet). Her fik vi besøg af formanden for DOF, Egon Østergaard, og direktør Sigrid Andersen, som kunne fortælle, at hovedbestyrelsen har vedtaget et budget, som sikrer alle tre stationer de næste tre år.

Bedre gik det om eftermiddagen med tjek af mågerne på stranden og udkig efter vadefugle. Her kunne man også selv føle sig meget lille i et stort univers som tilskuer til et heftigt intergalaktisk opgør mellem det gode og selveste ondskaben. Der blev myrdet og dræbt med koldt blod for øjnene af måger og strandgæster.

Padawan blog b 03112019 00001Star Wars on Blue Water Beach. For et filmhold kan nogle af de gamle bunkers på stranden sagtens bruges som kulisser for en intergalaktisk krig på en fjern planet langt ude i fremtiden. Foto: Ole Friis Larsen/Blåvand Fuglestation.

Det forekom på alle måder uvirkeligt, hvilket det også var, for det var et hold af frivillige filmfolk, skuespiller og statister, som bare syntes, at nogle af de gamle bunkers fra Anden Verdenskrig var fremragende kulisser for science fiction-dramaet i Star Wars-fanfilmen Padawan II og godt kunne gøre det ud for resterne af en krig på en fremmed planet langt ude i fremtiden.

Mågerne (the gulls) tjekker vi gerne efter morgentællingen af trækfugle eller om eftermiddagen for at se, om der skulle være nogle sjældne eller mindre almindelige arter imellem. Vi kigger også efter farveringe med koder. Et af de vigtige formål med at ringmærke fugle er selvfølgelig, at nogen ser ringene og melder om, hvor de har set eller fundet ringmærkede fugle. Derfor går vi også selv ud og leder efter fugle med 'nummerplader. De fleste på stranden ved Blåvands Huk er ringmærket lige i nærheden på Langli, men af og til støder vi på fugle med ringe fra Tyskland, Norge eller andre lander. Søndag eftermiddag var der dog kun tre med ringe, og de så ud til at være fra Langli. 

Solvmage a 01112019 00001Sådan er sølvmåge (Herring Gull) er virkelig en fantastisk syn. Den har magtet at overleve en frygtelig ulykke og ser ud til at klare sig godt i livet. Foto: Ole Friis Larsen/Blåvand Fuglestation.

Gennemsynet af måger giver ind imellem også et indblik i mågernes barske liv med ulykker, som nogle af dem må have overlevet på mirakuløs vis. En af søndagens Sølvmåger (Herring Gulls) havde et stærkt deformeret ben, og den må have gennemlevet voldsomme lidelser efter benbrud og måske infektioner. Når den fløj, landede den tydeligvis kun på det ene ben, men kunne åbenbart sagtens støtte på det deforme ben efter landingen. Sådan en måge er virkelig imponerende.

På stranden var der også seks unge Strandskader (Oystercatchers), hvor vi ellers kun plejer at se to eller tre. Også en Stenvender (Ruddy Turnstone) var smuk at se. Stenvendere yngler i arktiske områder og overvintrer langs Nordvestafrikas kyster og floder, men vi har nogle få af de sydligste ynglepar på Læsø, og der er enkelte Stenvendere, som bliver i Danmark om vinteren. Ved Blåvands Huk ser vi flest på gennemtræk langt tidligere på efteråret.

Oystercatcher a 01112019 00001Ung Strandskade (Oystercatcher) med sort næbspids fra i år er ved at lære at begå sig i naturen. Søndag eftermiddag på flugt fra mågerne efter et heldigt fund af mad. Foto: Ole Friis Larsen/Blåvand Fuglestation.

Turnstone a 01112019 00001Søndagens Stenvender (Turnstone) på stranden tjekker skaller af Søpindsvin (Sea Urchins) for spiselige rester, efter at mågerne har hugget hul i dem og ædt det meste. Foto: Ole Friis Larsen/Blåvand Fuglestation


Lisa Flam:

A rainy day was saved by a special bird! No, this time it was not a rarity but definitely a new one for me, and exciting enough to get most of the people here out to the ringing lab.

I woke up at 6:30 not too optimistic, but to my surprise the radar showed no rain whatsoever, and therefore I decided to open all nets.

After coming back from opening the nets and seeing some big grey clouds we decided to check the radar once again, good thing we did because a strong shower was on its way to us.

We went out for 1st round with the help of many people (2nd day for the Bird Stations Committee, many ringers!) and closed all the nets.

To our surprise, there was an odd looking Blackbird (solsort) (most common big bird we are catching these days), Emil went to the net and immediately called me to come- “Woodcock!” (skovsneppe). It was his last day today, and after having a Pallas’s Leaf Warbler (fuglekongesanger) on his first day here I promised an exciting bird for his last day, and for us, this bird was an exciting species.

Later on we re-opened the nets, but had only 3 more birds. Winter is on its way!

closeup1.3
1CY Woodcock (skovsneppe). A new and exciting species for me. Photo: Lisa Flam

woodcock wing 1.1In this photo you can see clearly that this individual is a 1CY, as an adult, the primary covers would have had a white tip, this one had rufous colored tips. Photo: Lisa Flam 


woodcock back 1.1
Interesting fact about Woodcocks
 (skovsnepper)- their eyes are positioned in a way that enables them to see 360 degrees. After seeing this so close, I could finally believe it, or more so, undestand it. Amazing! I hope in this photo you can see it as well. Photo: Lisa Flam

In the afternoon Ole came back from the beach and mentioned a Star Wars film is being filmed at the beach. Without thinking too much we put on our shoes and went out to see it! Even though it is a fan film it was very exciting to see Storm Troopers in real life! Not every day you see a sight like this.

Tomorrow seems like a rainy day, but who knows, maybe overnight the weather will change and give us a few dry hours to ring some birds.

Species New Ringed Recaptures
Woodcock (skovsneppe) 1  
Wren (gærdesmutte) 2  
Blackbird (solsort)   1
Song Thrush (sangdrossel) 1  
Redwing (vindrossel) 1  
Goldcrest (fuglekonge) 1  
Chaffinch (bogfinke) 1  
Total 7 1

Rain rain go away

lørdag 2. november 2019
Fuglestationsudvalgsmøde fandt sted.
af Lisa Flam

After assuming today will be rainy from early morning, I woke up to check the weather and saw it would be possible to ring for just a few hours. I woke up Emil, both him and Michael joined me, and we opened the nets. We had only a few birds, but on the bright side, more then double from yesterday!

It was drizzling all day so at some point the nets seemed to be too wet to continue and we closed them early.

At the observation point it was a quiet day as well, the weather wasn’t ideal. It was very misty and hard to see anything. They had seen 1 Grey Wagtail (Bjergvipstjert), 1 Reed Bunting (Rørspurv), some Starlings (Stære), Eiders (Ederfugle), 1 Fieldfare (Sjagger) etc.

The Bird Stations Commitee meeting is taking place here in Blåvand this weekend, it is nice to get to meet all the people in charge of the stations in Denmark all together.

The next days seem to be rainy as well, we are hoping for some weather change soon.

Species New Ringed Recapture
Wren (gærdesmutte) 3  
Robin (rødhals)   1
Blackbird (solsort)   1
Song Thrush (sangdrossel) 1  
Redwing (vindrossel) 1  
Blackcap (munk) 4  
Goldcrest (fuglekonge) 4  
Total 13 2

Kold dag - få fugle

fredag 1. november 2019
Rødtoppet fuglekonge fanget.
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

Med en maks.-temperatur på kun 4 grader og frisk vind fra sydøst var det en noget kølig omgang på morgenobsen. Der kom desværre ikke mange fugle, så vi havde svært ved at holde varmen. Igen i dag var det stærene (Starlings) der dominerede med 1753 individer. Ellers kom der næsten ingen småfugle, kun enkelte finker, herunder bl.a. 4 små korsnæb (Red Crossbills). Ederfuglene (Eiders) trak som sædvanligt mod nord, og totalen blev til 221. Vi havde dog for lokaliteten ret mange spurvehøge (Sparrowhawks), hele 12, samt 4 musvåger (Common Buzzards). 1 ung havørn var også ude at vende en gang, sikkert en genganger fra de forrige dage.

Spurvehog b 01112019 00001Der trak flere spurvehøge (Sparrowhawks) forbi Hukket i dag; her kom én af dem tæt forbi os. Foto: Ole Friis Larsen

Omkring middag rengjorde vi hele huset grundigt, så nu er her skinnende rent. Det varer dog nok ikke længe, for her i weekenden holdes der fuglestationsmøde, så vi bliver mange mennesker, og flere folk fra Gedser og Skagen er allerede dukket op.

Det bliver tilsyneladende regnvejr i morgen, så nettene bliver nok ikke åbnet med mindre de mange overnattende ringmærkere dømmer at det godt kan lade sig gøre nu hvor de er så mange til at hjælpe. Afhængigt af regnens intensitet bliver morgenobsen således måske heller ikke til noget.


Lisa Flam:

sunrise 1
The positive side of getting up before sunrise is that we get to see these amazing sunrises EVERY DAY. Lucky birders! Photo: Lisa Flam


Welcome November!

We could feel November is here. It was COLD.

We didn’t have many birds, 6 in total, but for my surprise on the first round we had a Firecrest (rødtoppet fuglekonge)! That indeed was a nice surprise.

Sadly, most of the birds were pretty weak and so we decided to close the nets early. Even though we were going out to check the nets non-stop, we felt the weather condition was dangerous for the birds.

firecrest male 1
1CY male Firecrest (rødtoppet fuglekonge). Photo: Lisa Flam

In the afternoon, all the house residents and Bent helped with a good cleaning session! The house has never looked so clean. Thanks, all, for contributing!

Later, Ole baked a bread and gave Michael and me a free baking lesson.

20191101 151623.jpg1
Paparazzi photo of Ole while baking a bread. And yes, it is delicious! Photo: Lisa Flam

Species New Ringed Recaptures
Robin (rødhals) 1  
Blackbird (solsort) 1  
Firecrest (rødtoppet fuglekonge) 1  
Blackcap (munk) 2  
Goldcrest (fuglekonge)   1
Total 5 1

FORRIGE     1  |   2