DANSK (English below)

RINGMÆRKER TIL BLÅVAND FUGLESTATION, EFTERÅR 2024

Blåvand fuglestation søger ringmærker til at dække efterårssæsonen fra 20. juli til 15. november 2024.

Der fanges og ringmærkes op mod 4.000 fugle hvert forår i Blåvand, hvor der står mere end 280 meter spejlnet og en Helgolandsruse. Vi har også udstyr til natfangst af større fugle i nærområdet.

Vi søger en erfaren ringmærker, der kan varetage ringmærkningen selvstændigt og besidder en A- eller B-licens til ringmærkning af fugle i Danmark. C-licenshavere kan komme i betragtning. Der ringmærkes som standard minimum 5 timer om dagen og du vil også have ansvar for indtastning og kvalitetssikring af data samt vedligehold af haverne (sammen med arbejdsgruppen).

Som ringmærker i Blåvand får du 200 kr. om dagen og transportudgifter dækket tur/retur samt dit eget værelse på fuglestationen.

Hvis du er interesseret, så send en mail med kort ansøgning til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ring til stationsleder Henrik Böhmer på 22 30 22 44.

OBSERVATØRER TIL BLÅVAND FUGLESTATION, EFTERÅR 2024

Blåvand fuglestation søger en observatør til at dække hele efterårssæsonen fra 10. juli til 15. november 2024, samt endnu en observatør til at dække dele af vadefugletrækket i perioden 15. juli til 15. august.

Hvert forår trækker der en del fugle langs den jyske vestkyst. Der er primært tale om ænder, lommer, vadere og terner og der kan ses flere tusinde på de gode dage.

Vi søger observatører til at dække trækket minimum 3 timer pr. dag. Du skal være relativt erfaren og kunne kende de fleste danske trækfugle, både på udseende og på kald. Desuden ser vi gerne at du går systematisk til værks. Alle observationer indtastes i Dofbasen.

Som observatør i Blåvand får du 200 kr. om dagen og transportudgifter dækket tur/retur samt dit eget værelse på fuglestationen.

Hvis du er interesseret, så send en mail med kort ansøgning til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ring til stationsleder Henrik Böhmer på 22 30 22 44.


ENGLISH

BIRD RINGER/BANDER FOR BLÅVAND BIRD OBSERVATORY, AUTUMN 2024

Blåvand Bird Observatory is looking for a ringer/bander to cover the autumn season from 20th July to 15th November 2024.

Up to 4,000 birds are caught and ringed every spring in Blåvand, where there are more than 280 meters of mist nets and a Helgoland trap. We also have equipment for night catching of larger birds in the immediate area.

We are looking for an experienced ringer who can handle the ringing independently and already holds a licence to ring/band birds independently. As standard, the nets are open minimum 5 hours per day and you will also be responsible for data entry and quality assurance as well as maintenance of the gardens (together with the work group).

As a ringer/bander in Blåvand, you get DKK 200 per day (approx. 26 EUR) plus transport within Denmark and you will get your own room at the observatory, where you will also find kitchen, living room etc.

If you are interested, send an email with a short application to Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

MIGRATION OBSERVERS FOR BLÅVAND BIRD OBSERVATORY, AUTUMN 2024

Blåvand Bird Observatory is looking for an experienced migration observer to cover the entire autumn season from 10th July to 15th November 2024, and a secondary observer to cover parts of the wader migration in the period from 15th July to 15th August.

Every autumn, many birds migrate along the west coast of Denmark. These are mainly ducks, divers, waders and terns and several thousand can be seen on the good days.

We are looking for observers to cover the migration for a minimum of 3 hours per day. You must be relatively experienced and be able to recognize most Danish migratory birds, both by plumage and call. In addition, you should be relatively systematically in your approach. All observations are entered in the Danish database “Dofbasen”.

As an observaer in Blåvand, you get DKK 200 per day (approx. 26 EUR) plus transport within Denmark and you will get your own room at the observatory, where you will also find kitchen, living room etc.

If you are interested, send an email with a short application to Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..