Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (48)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Det blev mest knald

torsdag 15. august 2019
Godt træk med flere gode arter.
af Michael Brunhøj Hansen

Vejret blev omtrent som håbet med en god syd-sydøstlig vind og kun lidt småregn om morgenen. Vi stod i Sabinebunkeren hvor trækket var godt i gang fra ankomsten med flere større flokke bestående af blandede arter, så det var til tider lidt udfordrende. Vi havde i alt lidt over 1000 trækkende vadere hvilket er noget bedre end det vi har set de seneste dage. Dominerende var igen de islandske ryler med 365 efterfulgt af strandskaderne med 301. Hjejlerne kom også godt i dag med 82 individer af både strandhjejle og hjejle. Der kom også flere små kobbersnepper (49), flere rødben (21) og stenvendere (21), og en flok på 10 dobbeltbekkasiner trak højt over havet.

Dagens fugl var dog en lille overraskelse da en ret tidlig sortgrå ryle - i en dragt, vi ikke ser så ofte i Danmark - pludselig stod på stranden lige ud for bunkeren sammen med en islandsk ryle og en stenvender; sortgrå ryler i sommerdragt ser man ikke så ofte i Danmark. En enkelt svaleklire, mudderklire og krumnæbbet ryle trak ligeledes forbi samt 4 små korsnæb. Der skete altså noget hele morgenen, og vi kedede os ikke.

Sortgra og Stenvender 00001Sortgrå Ryle i en dragt, som man ikke ser så ofte i Danmark på grund af den tidlige observation. Her langt inde på stranden, hvor den fouragerede med en ung Stenvender. Foto: Ole Friis Larsen

Desværre skulle militæret igen i dag have en øvelse, så vi var nødt til at flytte os mod syd omkring kl. 9; obsen fortsatte lidt efter ved pælerækken, men der var ikke meget læ, og fuglene trak langt ude da det var meget lavvandet, så vi gik hjem ikke længe efter; det var klart at trækket fortsatte, så vi er nok gået glip af mange fugle.

Ved middagstid kørte vi alle sammen til Esbjerg da Julie, Manons veninde, skulle nå en bus til København, så nu er vi kun fire på stationen igen. Der blev ikke ringmærket i dag grundet den kraftige vind.

I nat skulle der komme noget regn eller nogle byger der ser ud til at vare til sidst på natten, så vi kommer nok til at stå i tørvejr. Desværre står den på nordvestenvind igen, fortsat en anelse for kraftig, så der kommer nok ikke så mange trækfugle forbi om morgenen. I løbet af dagen skulle den dog gå i sydvest, så der kan måske komme noget om eftermiddagen. Hvis det regner sidst på natten/først på morgenen, kunne Manon måske godt få fanget nogle faldne fugle, og forhåbentligt er der en høgesanger eller noget andet sjovt i blandt; men der skal nok blive ringmærket nogle fugle i morgen.