Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (33)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

I morgen bliver det knald eller fald

onsdag 14. august 2019
Dagens træk ikke noget nævneværdigt.
af Michael Brunhøj Hansen

Dagens træk var virkelig ikke godt. Vinden var ligesom i går lige en tand for kraftig, dog var den drejet en anelse om i vest-nordvest. Der kom generelt meget få fugle; dagens strandskadetal ligger således på kun 42 individer hvoraf den største flok var på 10 og den næststørste på 3 (ellers kom de enkelt- eller parvis). Der kom for første gang, i min tid som observatør her, flere islandske ryler end strandskader med 70 fugle. Der kom ligeledes en flok rødben på 8 individer samt nogle stenvendere. Dagens total for vaderfugle ender altså på lidt under 200 fugle. Igen i dag kom der en almindelig kjove der trak mod syd, og det var dagens fugl ...

På stranden lå der en død sælunge som tre svartbage og en sortkrage × gråkrage-hybrid prøvede at få hul på. Der var i det hele taget mange måger i dag, men de blev ikke gennemtjekket da det dels var lavvande hvorfor mange stod langt ude, dels fordi området blev afspærret kl. 8.45 af militæret da morgenobsen var slut. Der ankom et par stykker der gerne ville se gårsdagens middelhavssølvmåge, men den blev ikke genfundet og er formodentligt trukket videre.

Da trækvejret ikke var optimalt, og fordi vi trængte til at udforske områderne uden for selve Blåvand, kørte Ole og jeg til Nyeng for at se om der var nogle vadefugle og skestorke. Der var mange spover, vel op til 500, samt flere små kobbersnepper, rødben, hvidklirer, stenvendere m.m.; vi så 7 skestorke overflyvende på Langli. Desværre var fuglene langt væk, og der var en del varmedis, så vi kørte op til nordsiden af Ho Bugt, nærmere bestemt Sønderbøl Grusgrav og Kjelst Enge, hvor vi havde fået at vide at der skulle være omkring 2000 rastende klyder. Dem fandt vi aldrig, men vi gjorde at par ophold undervejs for at se om der var nogle fugle i og omkring søerne, men der var ikke noget opsigtsvækkende: 1 mudderklire, 1 sortklire, 1 huldue samt en yngre rørhøg.

Rorhog 2k han 00001En ung omstrejfer af en Rørhøg. Foto: Ole Friis Larsen

I dag blev der ringmærket 9 fugle, og der var 4 genfangster. Bl.a. 6 tornsangere og 2 gulbuge røg i nettene. Forhåbentligt får Manon sin høgesanger inden meget længe før hun rejser tilbage til Frankrig.

Og nu gælder det vejret i morgen hvor det bliver knald eller fald. Vinden skulle blive ret kraftig fra mellem syd og sydøst, og der skulle komme noget regn, men prognoserne er noget uenige om hvor meget. Hvis det ikke styrter ned det meste af dagen, men bliver mere bygeagtig regn, kunne der godt komme en hel del vadere m.m. trækkende. Vi venter stadig på bl.a. rovterne, og vi har også en lille drøm om at en hvid pelikan – der for tiden raster lige syd for grænsen – skulle blive blæst herop og trække forbi. Det bliver også interessant at se om der overhovedet bliver fanget nogen fugle i morgen afhængigt af vejret.