Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

13000 strandskader rundet for dette efterår

mandag 19. august 2019
Det er over gennemsnittet for denne periode.
af Michael Brunhøj Hansen

Det blæser fortsat godt fra det sydvestlige hjørne, så vi havde atter placeret os i "hullet". Der var fra morgenstunden nogle tordenbyger i det fjerne, men de gik lige nøjagtigt uden om os; senere kom solen, og det blev ret lunt. Andreas er taget hjem, så det var kun Ole og jeg der morgenobsede. Det var en ikke specielt god morgenobs med kun omkring 300 vadere. Der var også en ændring i antallet af de enkelte arter. For eksempel var der i dag bemærkelsesværdigt få islandske ryler, men derimod et større antal små kobbersnepper; dette fik mig en overgang til at mistænke at vi forvekslede de to arter, men nej, der var flere kobbersnepper end islandske ryler i dag.

Mandag blandet flok 00001Blandede flokke af vadere kræver ofte hurtigt arbejde med identifikationen, men kan også være fine illustrationer på forskellige flyvemåder og individuelle størrelsesforhold. Her er det for eksempel tydeligt at se, at de to Småspover til højre i billedet ikke afviger meget i størrelse fra den Lille Kobbersneppe til venstre og Strandskaden. Foto: Ole Friis Larsen

Bent obsede om formiddagen, men han fik heller ikke set mange trækkende fugle, og Ole og jeg gik på stranden om eftermiddagen for at få nogle lidt højere tal og et par billeder til bloggen. I alt blev det dog kun til 281 strandskader, 66 store præstekraver, 60 små kobbersnepper og sandløbere, 50 islandske ryler, 42 almindelige ryler, 28 stenvendere, 19 storspover og 17 småspover. Det blev dog en relativt god strandhjejledag med 45 individer.

I den kraftige vind, og da vi efterhånden er ved at være på den tid af året, havde vi forventet nogle  kjover, men der kom ikke en eneste, og det lover ikke godt. Til gengæld har vi rundet mere end 13000 trækkende strandskader dette efterår hvilket er over gennemsnittet for denne periode, og det kunne tyde på en lille fremgang af arten.

Mandag Rodben a 00001En del vadefugle raster og fouragerer på stranden. Her en Rødben uden røde ben, fordi det er en ung fugl. Foto: Ole Friis Larsen

Vores to ringmærkere havde heller ikke en specielt god dag hvor de kun fik fanget to fugle: 1 havesanger blev ringmærket, og 1 dompap blev kontrolleret; sidstnævnte var blevet ringmærket i ungfugledragt tidligere i august, men pga. én enkelt udskiftet fjer der var rød, kunne man kønsbestemme fuglen til en han. I morgen er det desuden Manons sidste dag på stationen, så vi håber på at hun får nogle gode fugle i morgen, måske med en lille høgesanger i blandt.

Vejret i dag var præget af blæst og nogle byger, men i morgen skulle vinden løje noget af. Vinden vil fortsat komme fra sydvest, men senere gå over i vest; desuden skulle det holde tørt. Sydvestenvind er ikke dårligt for trækket, men der måtte godt snart komme en dag med noget sydøstenvind, og det kommer der måske i weekenden.