Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (107)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)
Se indlæg fra måned: feb. (9)mar. (31)apr. (29)maj (31)juni (7)

Store hegns dag

mandag 8. maj 2023
af Morten Jenrich Hansen

Det blev en sommerlig dag på Hukket med sol og varme - hele 15 grader nåede vi op på i eftermiddag i jævn vind fra sydøst.
Amelie og jeg kunne gå rundt før solopgang og åbne net i 7 graders varme, så vi smed vinterjakkerne allerede på første runde.
Holdt begge haver åbne i de 5 standardtimer, hvor Amelie var med på netrunderne indtil kl 9, hvorefter hun blev sat på anden opgave. Jeg fortsatte til kl 19 med stationshavens net åbne og dermed kom vi op på en dagstotal på 27 mærkede fugle og 8 genfangster.
Ingen større overraskelser imellem, men dejligt, at kunne håndtere fuglene uden at have kolde fingre.

Amelie´s opgave fra kl 9 var at deltage i den arbejdsgruppe af gæve folk, der brugte resten af dagen indtil kl 16 på, at sætte hegn op på stranden ved Nordhukket omkring arealet med ynglende Dværgterner.
Rigtig godt samarbejde med Nationalpark Vadehavet, Varde Kommune, Forsvaret og frivillige fra firmaet Total i Esbjerg.
Kæmpe tak for indsatsen til alle deltagerne - 12 stk var samlet til at udføre det store arbejde med opsætning af hegn og tilhørende informationer.
Informationsskiltene skulle gerne holde turisterne og deres hunde ude af området, mens hegnet, inklusiv lavt placeret strømførende tråd, gerne skulle sikre rederne for prædation fra Ræve.
Mens hegnet blev sat op var der allerede 10 Dværgterner og 2 par Stor Præstekrave, der holdt til inde i indhegningen. Præstekraverne omkring deres reder, hvor de har æg, mens Dværgternerne blot gør klar til reder og kurtiserer hinanden.
Begge arter virkede upåvirkede af aktiviteten med opsætning af hegn og fortsatte blot deres yngleaktiviteter.

Væk fra stranden kunne jeg holde øje med ankomsten af en anden af vores ynglende arter.
Bysvalerne indfandt sig i dag som redebyggende par. Både oppe ved Fyret og et par, der startede redebygning i toppen af fuglestationens gavl.

IMG_7431.jpg
Dagens store arbejde startede med kaffe og wiernerbrød til briefingen om opgaverne ved opsætningen af hegnet.

IMG_7433.jpg
John Frikke som ankermand ved en af hjørnepælene.

IMG_7436.jpg
Det var arbejde på "Sunny Beach" i dag.

IMG_7432.jpg
En af årsagerne til opsætningen af hegnet på stranden.
Denne fuldlægte rede af Stor Præstekrave ville ikke have store chancer for at få flyvefærdige unger, hvis ikke den var blevet beskyttet af hegnet.
Rede lå lige inden for linien af den ene side af indhegningen og yngleparret var tilbage på reden blot få minutter efter, at fotoet var taget og det stykke hegn var rejst.


Dagens ringmærkning:
20230508_190802.jpg

Folk på stationen: Amelie og Morten, samt 11 gode folk i dagtimerne til arbejdet på stranden.

Many firsts of the season

søndag 7. maj 2023
af Amelie Sophie Zeller

The day started cool and windy, until we got a little bit of “Danish Summer” as it got warmer and sunny in the early afternoon, which made us very happy! Also, our wishes from yesterday were fulfilled and it became a good day for morning observations (despite the cold in the morning...).  There were about 5000 Terns (Fjord stars/ Havterne) and also 9 Black Terns (Sortterne). There was only a small number of Red-throated Divers (Rødstrubet Lom), but there was one Black-throated Diver (Sortstrubet Lom), which can be seen only sporadically here.

Henrik also went for a walk in the bog and had a good number of passerines, including a Cuckoo (Gøg) and a suspected Greenish Warbler (Lundsanger). The time of seeing the bird was unfortunately too short to confirm and it is also still early in the season for this species. Today there were also the first swifts (Mursejler) of the season, there were approximately 20 birds.

 The ringing was busy, as well. In the first two hours we had already ringed over 50 birds, including a large number of African migrating birds. Luckily, Bent came to join the ringing. After the first two rounds it calmed down again and the number of birds in the nets went down again. But as the nets were opened for 13 hours today, we had 85 ringed birds in total. Highlights of the day was a ringed Trush Nightingale (Nattergal). This species was last seen in hand in 2010, so we were very lucky to have it in the nets today.

20230507_060712.jpg

Also there was a quite good number of Garden Warblers (Havesanger) and the first ringed Reed Warbler (Rørsanger) of the season.

20230507_070900.jpg

Today’s ringing data:

20230507_190854.jpg

In the afternoon we prepared the things we need for putting up the fences for the Little Terns (Dværgterne) tomorrow morning.

Fiolk på stationen: Morten, Bent, Henrik, Anders og Amelie

Rainy days

lørdag 6. maj 2023
af Amelie Sophie Zeller

Hello there, today it's the first time writing the blog for me! I am Amelie, a landscape planning student from Munich and I am happy that I will be helping at the bird station until the end of May. As it rained all night, we could only open the nets in the lighthouse garden and station garden at noon and therefore there were also no observations. So, we used the morning to do some reading and go shopping. Today there was a big gravel bike race, so we could see the many cyclists rushing up the road in the rain. Henrik came in the morning and we helped Morten in the ringing. We were able to scare a Common Redstart (Rødstjert) into the Helgoland trap and ring three beautiful Pied Flycatchers (Broget Fluesnapper). Two of them were males and one was a female and we could tell that one of the birds was a second year and the other ones were adults.

IMG_7396.jpg

Young Pied Flycatcher with a moult limit in the greater coverts.

Today's ringing data:

20230506_182343.jpg

Morten had hoped to photograph the Otter today, but unfortunately he could only spot a deer. Even the extra water he had put in the pond yesterday couldn't attract him. Some good news is, that Henrik and I were able to see a Whimbrel (Småspove) and a Garden Warbler (Havesanger) when we were at the nets in the lighthouse garden. It was acutally the first Garden Warbler of the season here in Blåvand.

IMG_7401.jpg

In the afternoon there was some more excitement when we got a message on Zello from Anders. He wasn't sure if he was looking at a Glacous Gull (Gråmåge) or Iceland Gull (Hvidvinget Måge). However, when we brought him a scope and the bird showed us his beak, it turned out to be just a young, very white Herring Gull (Sølvmåge). On his way back home he also heard the first Cuckoo (Gøg) of the season.

For tomorrow we are hoping for less rain, some sun and more birds!

Fiolk på stationen: Morten, Henrik, Anders og Amelie

 

 

Ny art for Hukket!

fredag 5. maj 2023
af Morten Jenrich Hansen

Kraftig vind fra øst gav os udfordringer med at finde net, at åbne i haverne i dag, så Amelie og jeg endte med kun at have 5 net åbne i Stationshaven fra morgenstunden til kl 12, hvor vindstyrken steg endnu en tand og vi måtte lukke helt ned.
Vinden prægede også Henrik og David, der obsede fra Sydhukket. Vindretningen fra øst gav lidt træk af vadefugle med flere forskellige arter forbi, men ikke noget stort antal.
Senere kom der en nordtrækkende Vandrefalk som dagens rovfugl, men absolut største overraskelse stod Amelie og jeg for i Stationshaven, da vi på første netrunde skræmte en Odder op af den lille havedam.
Noget af en overraskelse og ikke mindre, at den to timer senere var vendt tilbage i dammen, da vi kom forbi på endnu en netrunde. Desværre havde vi begge gange vores telefoner i lommen, så vi nåede ikke at få dokumenteret dyret med fotos.
Det er ifølge Bent første gang, at Odder ses herude og Amelie og jeg kan sige, at den fylder ret meget i en lille havedam!
IMG_7346.jpg
Efter at have været med til at tage fugle ud af nettene gennem morgenen fik Amelie også mærket sin første fugl her i Blåvand, så nu er hun kommet rigtig i gang med sit ophold på fuglestationen.

Bent kunne også meddele, at han i går fik besked fra den gamle Blåvand dreng Jonas om, at Jonas på Ottenby Fuglestation havde genfanget en Rødhals mærket her i haven d. 24. april i år.
Desuden var der en anden spændende genmelding om en Fuglekonge mærket her i efteråret, der er genmeldt fra Finland.
Genfundsdata er endnu ikke kommet til fuglestationens mail, så eksakte lokalitet og dato fra Finland mangler jeg stadig.

I nat skulle der komme udbredt regn og det ser ud til at fortsætte i de første morgentimer, så vi regner med at sove længe i morgen efter et par lange dage ude, men vi vil have et kamera klar, når vi første gang går ud til haven og forbi den lille havedam i morgen.
Der er nok ikke flere vandsalamander tilbage i den dam, men vi vil altså gerne have et dokumentationsfoto af en Odder i haven!

Dagens ringmærkning:
20230505_194128.jpg

Fiolk på stationen: David, Henrik, Amelie og Morten

God dag ved nettene og en Vagtel over havet!

torsdag 4. maj 2023
af Morten Jenrich Hansen

Det lykkedes at få en dag med svag vind fra nordøst til øst, så jeg kunne åbne alle net i begge haver.
Der var endda fugle at håndtere de første par timer, hvorefter det blev lidt tyndere med kun nogle få stykker pr. halvtime runde.
Jeg holdt stationshavens net åbne helt til kl 18, mens Henrik og Bent hjalp til ved at overtage Fyrhaven for mig, da de 3 timers morgenobs var overstået. Fyrhavens net blev lukket kl 14, hvorefter Bent og Henrik drog hjemad, men samlet nåede dagens ringmærkning op på 51 mærkede fugle, hvilket er gangske pænt for Blåvand om foråret.
Dejlig dag at gå i haverne og ekstra fint, at der kom en række nye årsarter på ringmærkningslisten.
Tornsanger og Broget Fluesnapper var ventede, mens en Bynkefugl ikke er fast gæst i nettene her om foråret.
Ellers kan nævnes ringmærkningen af en ny Vendehals plus genfangsten af fuglen ringmærket sidste år.
I dag var tredje gang iden for en uge, at den tog en tur i nettene.
20230504_072834.jpg
Har vente flere dage på at få den første Broget Fluesnapper på Hukket i år.

20230504_143324.jpg
Bynkefugl var ikke forventet i hånden. Siden årtusindeskiftet er dette blot nr. 10 mærket her om foråret, så den er altså langt fra årligt ringmærket om foråret. Vi skal tilbage til 1998 for af finde mere en én ringmærket i et forår, da der det forår blev mærket 2 stk.

Ude på Sydhukket passede Henrik de 3 timers morgenobs med over 1200 H/Fterner og over 400 Rødstrubet Lom til at holde kliktælleren i gang.
Han fik dog også en overraskelse med på dagens obs, da en Vagtel kom indtrækkende langt ude fra og fulgte kysten videre mod syd.
Mens Bent tog et par timer med pasning af net i Fyrhaven gik Henrik en runde i Mosen, hvor der var de sædvanlige arter med en Ringdrossel som bedste fugl.
Af rovfugle gav østenvinden bl.a. en Havørn og et par Rørhøge i luften, men noget større træk kom der ikke i løbet af dagen.

Sidst på dagen ankom David for en overnatning inden St. Bededag og han fik medbragt hveder, så vi her til aften kan følge traditionen med varme hveder.
En tradition, som vi nu kan introducere Amelie for, da hun er ankommet fra Tyskland her kl 18 og bliver installeret på fuglestationen resten af maj måned.
Hun ankom lige som jeg gik og lukkede net i stationenshaven, så hun har allerede hjulpet med netlukning og set ringmærkningen af dagens sidste fugl i nettene - en Løvsanger.

I morgen varsles kraftig vind fra øst, så det bliver formodentlig begrænset, hvad vi kan åbne af net, men så kan Amelie være med på noget havobs.

Dagens ringmærkning:
20230504_190955.jpg

Folk på stationen: Henrik, Bent, Morten og til aften David og Amelie

Net åbne i nordvesten vind

onsdag 3. maj 2023
af Morten Jenrich Hansen

Endnu et døgn med vind fra nordvest, men dog nede på jævn styrke, så jeg kunne åbne net fra morgenstunden af.
Ikke at det gav det store antal fangster, trods 11 timers forsøg, men lidt godt blev der da at skrive om.
Bl.a. fik jeg ringmærket den første Vendehals i år efter at vi et par gange har haft en fugl fra sidste sommer i hånden. Det blev også til en enkelt Kvækerfinke, der må være en af de sidste dette forår.
Blandt dagens genfangster var der igen en Gærdesanger, der er kommet retur til haven efter at være ringmærket her sidste forår og så var der nok havens alderspræsident, da jeg midt på eftermiddagen stod med en han Grønirisk i hånden.
Det viste sig, at den er ringmærket som 2k fugl d. 27. maj 2016.
Altså nu 8 år gammel - ikke en rekord, da der er eksempler på Grønirisk, der er blevet er blevet 12 år gamle, men stadig en høj alder for en småfugl.

20230503_082504.jpg
Vendehals er altid en spetakulær fugl i hånden med dens karakteristiske true adfærd, med langsomme drejninger af hovedet, hvor den kommer til at minde om en han Hugorm med den grå nakke og ryg med central mørk stribe.

Bent kom forbi og var postbud for mig, så vi fik afsendt endnu en omgang blodprøver. Det var vigtigt, at de blev sendt i dag for at Statens Serum Institut kan nå at analysere dem i morgen, inden den sidste fridag på en Stor Bededag fredag..
Efter turen omkring postekspeditionen gik Bent en tur til stranden og bag om Vesterled.
Han havde 10 Dværgterner, der var interesseret i stranden nord for pælerækken.
Gode tegn for en kommende Dværgterne koloni der, hvor vi på mandag har kaldt til den store arbejdsdag med opsætning af hegn, så de kan yngle i fred for både de mange løse hunde på stranden og de lokale Ræve.

Af andre arter i området blev det til både en Bynkefugl ved p-pladsen og en Tornsanger bag Vesterled.
Første gang i år, at de arter er så tæt på fuglestationen, da de hidtil kun er blevet set ved ture rundt om Mosen.

I morgen har jeg store forhåbninger om endelig, at få travlt ved nettene, da der loves ganske svag vind fra øst.
Alle net vil være oppe fra før solopgang og Henrik vender tilbage for at dække morgentrækket fra Sydhukket, så vi lader op til en rigtig god dag!

Dagens ringmærkning:
20230503_165310.jpg

Folk på stationen: Bent oig Morten

Kraftig og kold nordenvind er en dødbider

tirsdag 2. maj 2023
af Morten Jenrich Hansen

Det bliver en tidlig og kort update for dagen, hvor jeg blev ramt af svære betingelser fra vejret.
Kølig nordenvind, der fra morgenstunden var 12m/s i middelvind og 17m/s i stødende, gav en fuglefattig dag ved Blåvandshuk.
Der var ingen chance for at finde net, der kunne åbnes i den vind, så jeg satte mig ud med teleskopet på Sydhukket fra kl 05:45.
Desværre var trækket ved havet også præget af vindretningen.
Der kom da lidt terner den første time, men med en total på 324 Hav/Fjordterner på to timer, var jeg langt fra de talstørrelser, som Henrik har haft de foregående par dage.
Lom trækket var helt fraværende og en enkelt Almindelig Kjove var altså ikke nok til at holde mig varm.

Fik dog varmen igen inde på stationen med en kop kaffe og da vindstyrken, fra kl 10, var kommet ned på 9m/s tjekkede jeg haven og fik åbnet de 4 net, der stod mest i læ.
Holdt dem åbne i 5 timer, men eneste fangst blev en kontrol af en Gransanger ringmærket i går.
Så gav jeg op for i dag...

Har dog nået at få dobbelttjekket indtastede data, så ringmærkningscentralen kan allerede nu få alle forårets data herfra til og med 1. maj.
Jeg kan også benytte denne tamme dag til at få nævnt en genmelding, som vi helt har glemt at orientere jer om.
Den Løvsanger, som Merit genfangede d. 28. april med en ring, der ikke er her fra fuglestationen, viste sig at være ringmærket for 9 måneder siden d. 28. juli 2022 i Strandkrattet ved Sønderho strand, Fanø.

Nu lader jeg så op til onsdag og torsdag, hvor der forhåbentlig kan åbnes langt flere net og komme fugle i hånden igen.
Vejrudsigten ser i det mindste bedre ud for ringmærkning de næste to dage, inden der igen skulle komme blæst.

Folk på stationen: Morten

Trækkende Sortterne som 1. majs bedste fugl ved Hukket

mandag 1. maj 2023
af Morten Jenrich Hansen

Merit og Andrea var friske til at passe nettene i Fyrhaven fra før solopgang, trods deres ugletur i går aftes.
På den tur havde de held med at høre Perleugle, men deres håb om at høre Stor Hornugle forblev uforløst.
Vores runder ved nettene føltes også uforløste i dag, da der trods vindskifte til sydlig vind ikke kom mange fugle ned i haverne.
Merit og Andrea lukkede for Fyrhavens net kl 11 og selvom jeg fortsatte i Stationshaven blev det kun til 14 ringmærkede fugle i dag.
Bedste fugl i hånden blev genfangsten af den efterhånden faste Vendehals. Ringmærket sidste år og allerede genfanget 2 gange i år.

Ude på Sydhukket var Henrik på plads i de 3 timer med morgenobsen og havde igen pænt træk af terner den første time. Lidt over 1650 trækkende blev det til i løbet af obstiden.
Rødstrubet lom kom også op på et fornuftigt antal med 450 stk, mens dagens krydderier blev en enkelt Almindelig Kjove, 16 Dværgmåger og ikke mindst en nordtrækkende Sortterne.

Bent nåede en tur på stranden midt på dagen, hvor der rastede 400 Sandløbere, mens Svend Åge dukkede op med kage til formiddagskaffen - tak for det!
Han fik gået en tur rundt i Mosen og ellers fjernet en hel del nedfaldne blade og pileblomster fra havedammen, så vi igen kan se, hvad der er af smådyr i det lille vandhul. Minimum 5 Lille Vandsalamander og 3 frøer svømmede rundt i dammen i dag.
I eftermiddagens sol havde jeg en flot han Hugorm i stationshaven, så bloggens fotos bliver i dag med fokus på andet end fugle, da Merit ud over ugleturen havde sat lysfælden i gang i går aftes.
Blandt fangsten af natsværmere i den fælde var der bl.a. en Hede-Takspinner, der hidtil kun er registreret ca. 20 gange i Naturbasen, men vi ved selvfølgelig ikke, hvor mange andre observationer der er af den art i DK uden at være blevet indtastet i Naturbasen.
Inden alle de øvrige folk drog hjemad fik vi et kort besøg af Lene og Stig, der efter en snak på gårdspladsen drog ned til stranden for at prøve lykken med deres kameraer.
De næste to døgn vil det mest være mig, der er på fuglestationen, inden endnu en tysk pige kommer hertil for at lære mere om ringmærkning og træktællinger. Amelie skulle ankomme torsdag og forhåbentlig bringer hun godt vejr med sig fra Sydtyskland.
I morgen ser meget svær ud for mig med 12 m/s fra nord og vindstød på 17 m/s, så jeg tvivler på, at jeg kan åbne nogle net.

20230501_143331.jpg

Hede-Takvinge.jpg
Merits Hede-Takspinner. Arten er tidligere registreret her ved Blåvandshuk i slut april 2009 og maj 2020.

Dagens ringmærkning:
20230501_190815.jpg

Folk på stationen: Bent, Svend Åge, Henrik, Andrea, Merit og Morten

Stille dag i nettene

søndag 30. april 2023
Mange Hav-/Fjordterner på obsen
af Merit Lenk

I dag var roligt både i nettene og over havet størstedelen af tiden. David og Henrik var igen klar på Sydhukket til at tælle, og kunne melde om et virkeligt fint træk af Hav-/Fjordterner, med 1700 trækkende den første halve time og samlet set næsten 2500 individer i løbet af de første morgentimer. Derudover var der en enkelt udtrækkende Dværgfalk (Merlin, Falco columbarius), som var mit personlige highlight på morgenobsen. Vi fik nemlig også deltaget en god del, da vi havde ret mange nulrunder i begge haver i dag. Da standardtiden var ovre var mødet da også ophævet, og de resterende observationer fra både morgenobs og div obs kan ses her.

I nettene var det som sagt lignende roligt, med kun lige akkurat flere ringmærkede fugle end genfangster, takket være en ihærdig indsats fra Morten, der først lukkede net klokken 18:30. Dagens fugl i nettet må være en Kvækerfinke (Brambling, Fringilla montifringilla), altid en skønhed og også en af de sidste i området. Derudover var der en fin genfangst af han Lille Gråsisken (Lesser Redpoll, Acanthis cabaret).
IMG 3157
Kvækerfinke, adult han. Foto: Andrea

20230430 094231
Lille Gråsisken han. Foto: Morten

20230430

Fra diverse obs i løbet af dagen kan nævnes en Vendehals i mosen samtidigt med, at Vendhalsen i haven stadig sang, så vi er oppe på nok mindst 2 indivier. David fik skræmt 2 Agerhøns op inden han tog hjem her i eftermiddags, og Andrea fik fundet en Ringdrossel på en aftentur i mosen.

Efter aftensmaden, som stod på rester af Brændende Blåvand fra i går, er Andrea og jeg oven på en lur i middags klar til at køre ud og forsøge at finde nogle ugler i området. Vi må se, hvad det giver, og om natsværmerfælden også sættes op når vi kommer hjem.

Det bliver mit sidste blogindslag for denne gang, da min mor og jeg tager hjem igen i morgen. Det har, som altid, været en kæmpe fornøjelse, og jeg ønsker jer alle en fortsat god forårssæson!

 

Folk på stationen: Morten, David, Lars, Andrea og Merit

Kold nordvesten vind gav få fugle, men plads til friskbagt kage og god mad

lørdag 29. april 2023
af Morten Jenrich Hansen

Vinden fra nordvest gav en stille dag rent fuglemæssigt i forhold til i går.
Ringmærkningen i haverne var helt sløv med kun 2 mærkede fugle i Stationshaven og 10 mærkede i Fyrhaven, inden vi lukkede net kl 12, da vindstyrken steg til 12-13 m/s i stødene.
Merit pasede Fyrhaven og tog de bedste fugle, så hun blev glad for at ringmærke både en Stillits og forårsæsonens anden ringmærkede Skovskade i år.
Selv blev jeg glad for et gensyn med en Løvsanger, som jeg første gang havde i hånden d. 24. april.
Den gang tog jeg en blodprøve af den for screeningen af West Nile Virus. Den havde ved prøvetagningen en vægt på 8,6 gram og vejede i dag - 5 dage efter - 8,8 gram, så den klarer sig godt, trods den ekstra behandling jeg har udsat den for.
De 3 genfangne Løvsangere i dag var iøvrigt alle mærket her i 2022, så generelt er der godt gang i genkomsten af fugle, der har været langt væk i vinter, men finder tilbage til dejlige Blåvandshuk og fuglestationen.
IMG_1522.jpg
En Stillist lyser altid op i hånden foran Fyret. Foto: Merit

Ved havet var David og Henrik i gang og dækkede de 3 timers morgenobs fra Sydhukket.
De havde i den første time et pænt træk af Fjord/Havterne og endte med over 1200 trækkende på de 3 timer.
Ellers var det meget tyndt derude i dag, men få lommmer, alkefugle og sortænder i forhold til de sidste par dage.
Bedste enkelt fugl var en sydtrækkende Trane et stykke ude over havet.
Efter de 3 timers morgenobs forsøgte de med et tjek af Mosen og lokalområdet, men uden ny arter til årslisten og en trækkende Dværgfalk blev bedste fugl på den tur.
Vendehalsen er jo nu blevet fast dagligt indslag for os og den sang lystigt fra flere poster gennem morgenen og formiddagen.
Den gav også fin lyd fra sig, da Nicole kom forbi med en veninde og drengen Mads, der er ca 6 år gammel og meget interesseret i fugle. De fik en rundvisning i Fyrhaven og så Merit ringmærke Skovskaden, men Mads var også meget begejstret for at få et kig ind i Naturskolen til de udstoppede fugle derinde.
Michael G. Jensen kiggede også forbi, efter at han havde været en tur omkring Skallingen, så der var i dag flere folk end fugle på stationens matrikel, da Lars Maltha også er dukket op her til aften for en overnatning.

Han nåede dog ikke at komme frem til den udsøgte aftensmad, som Andrea og Merit serverede ovenpå, at Merit havde beriget vores eftermiddag med en friskbagt banankage.
Vi må sørge for at leve godt, når vi nu ikke finder så mange fugle på en dag med kold vind fra nordvest..

Dagens ringmærkning:
20230429_170034.jpg

Folk på stationen: David, Henrik, Andrea, Merit, Morten og til aften Lars


FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  ...  |  11     NÆSTE