Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (109)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)
Se indlæg fra måned: feb. (9)mar. (31)apr. (29)maj (31)juni (14)juli (21)aug. (31)sept. (30)okt. (35)nov. (18)

Sidste vinterdag

tirsdag 28. februar 2023
Morten Jenrich ankommet
af Bent Jakobsen

Det var en stille og rolig, også vindmæssigt, hvor vindstyrken ikke kom over 3 m/s.
Også en god sigt med varmende sol fra en skyfri himmel. Var nede i klitterne og tjekke for Hugorm, men uden resultat.
Fuglemæssigt var det også meget stille. Savner de kæmpestore flokke af Sortænder, som tidligere  kunne ses fra kysten når vandet er helt roligt. Gad vide hvor de er.
En Stor Præstekrave fløj dog forbi.
Over middag kom Susanne Primdahl med Morten, og så er vi i gang med forårets ringmærkning fra i morgen. Det er sltid en stor dag.
Jeg havde alle stationsnettene oppe i dag, men det eneste det kunne kaste af sig var 

Jernspurv 1 ringmærket og Musvit 1 aflæst.

Morten var ved at blive lidt fortvivlet, for pludselig forsvandt Blåvands huk fyr. Men det er heldigvis sat på plads igen :-)

Blavand fyr i tage. Morten Jenrich 

Så er det lige før

mandag 27. februar 2023
Fuglene synger som en fryd
af Bent Jakobsen

Det var en fryd at stige ud af bilen på fuglestationen i dag og blive mødt af syngende Bogfinke, Grønirisk, Stær og Musvit. Samtidig hørtes Alliker og forårets første 5 Alliker kom ud omkring fyret. Jo da, det er forår.
Da den ene Stær sad på tagryggen, kunne ses at det var en gammel kending, da den var ringmærket.
I morgen kommer Morten sammen med Susanne Primdahl, som har været så venlig at køre ham til Blåvand, og i overmorgen starter ringmærkningen.
Svend Aage havde wienerbrød med, ja man bliver ikke tyndere af at være på Blåvand Fuglestation. Svend Aage og undertegnede fik givet stuer, 1. salen og ringmærkningsrummet en ordentlig omgang rengøring, ligesom stuebordet nu næsten er som nyt at se på.
Vu begynder efterhånden også at have styr på de fleste tidskrifter, og har fået dem ordnet, hvilket har givet en mængde dubletter, som ligger i forstuen, enten til afhentning eller destruktion.
Det blev også til lidt ringmærkning med 42 meter net i 3½ time, hvilket gav en Bogfinke og 2 Solsorte. Begge Solsorte var 3K+, så mon ikke det er trækgæsterne som er begyndt at komme.

 

20230227 102913

20230227 111433 1

Tåge, tåge og tåge

onsdag 15. februar 2023
Nye Solsorte
af Bent Jakobsen

Tåge, tåge og tåge. der var ikke meget at se udenfor, da fyret kun lige var synligt. En overgang klarede det op til 500 m, men der blev hurtigt lukket til igen.
Så koncentrationen lå på ringmærkning.
Og det var da overraskende med bl.a. Solsort 2 og Rødhals. Er det trækgæsterne der er begyndt at røre på sig. Alle tre fugle var forøvrigt  3K+, som jo normalt kommer først.
Ellers kunne dagen jo kun bruges til fortsat oprydningen, og i dag gik det ud over British Birds, hvor alle dubletter blev sorteret fra. Forstuen er snart fyldt totalt op med blade.
Ringmærkning i alt 6 fugle og 1 kontrol.
                                                       ringmærket              Kontrol

Rødhals                                                      1 
Solsort                                                        2
Musvit                                                                                     1
Bogfinke                                                      2
Grønirisk                                                     1

Bent

Aflæsninger

tirsdag 14. februar 2023
Stadig mange måger
af Bent Jakobsen

Sydlig vind, svag vind og igen i dag overskyet, så ideelle observationer, selv om luften var kølig.
Var tidligere ved Blåvand i dag for at se om der skete lidt over havet, hvilket var meget småt. Der trak lidt Rødstrubet Lom 31 mod syd, kompensationstræk og 3 Pibeænder. Senere sås 70 Kortnæbbet Gås trækkende nord rimeligt højt og lidt ude over havet.
Der var stadig mange måger, men koncentrationen i dag var ikke bestemmelser men derimod blev der kigget på ben, hvilket gav 8 aflæsninger, alle af adulte Sølvmåger. 5 gule, 2 sorte og 1 blå ring blev det til.
Alligevel kom der dog en Middelhavssølvmåge adult med sine helt gule ben ind i kikkertfeltet, helt tæt på og en adult Kaspisk Måge.
I haven var der igen syngende Stær og Sortmejse.

Bent

Mågebonanza

mandag 13. februar 2023
Første syngende stær
af Bent Jakobsen

Fantastisk observejr i dag. Næsten ingen vind, overskyet og klart vejr.
Og når så mågerne står så flot, og til at gennemse på tæt afstand. Så kan det ikke blive bedre.
De mange måger havde også lokket David Manstrup, Ole Zoltan Gøller og Jonas Pedersen til Hukket, så der blev gennemset mange måger af de 4800 Sølvmåger som jeg optalte.Iblandet var også 150 Svartbage.
De to Middelhavssølvmåger som er blevet set de senere dage  var på plads, og gik fornemt helt tæt på, som nogle af de nærmeste.
Blandt de mange måger lykkedes det også at finde 10 Kaspiske Mågeri forskellige aldre.
Som noget nyt sås også 3K Sildemåge af racen Graeelsii og nok en ung Sildemåge.
To Rødsrubet Lom kom trækkende højt og mod nord. og forventningens glæde er stor.
Da jeg ankom til stationen blev jeg mødt af en syngende Stær og syngende Sortmejse, da  jeg lukkede nettene sang en Jernspurv i haven.
Svend Aage og jeg fik ryddet mere op i alle tidsskrifterne og bøgerne, og fik gennemgået bygningen, så vi er klar til bygningssynet sidst i februar.
Det blev også til lidt ringmærkning i dag med de sædvanlige 42 meter i et par timer hvilket gav:
1 Sortmejse ringmærket og 2 Musvitter aflæst.
Jeg har nu 7 gange aflæst Musvitter i februar og det har alle været forskellige fugle. Så der er åbenbart noget udskiftning, selv om man tror det er de samme dag efter dag.

Graeelsii med Middelhavssolvmage 13.02.2023. Foto. Ole Zoltan Goller

Graeelsii med Middelhavssølvmåge. Foto: Ole Zoltan Gøller

Bent

 

 

Det dufter lidt af forår

onsdag 8. februar 2023
Stadig godt med måger
af Bent Jakobsen

Vejret er stadig lidt tidligt forårsagtigt, og det er en skøn tid.
Der var da også lidt forår i luften, da en Sanglærke hørtes trækkende og både Stær og 8 Grågæs sås indtrækkende.
Ellers er der stadig godt med måger på stranden, dog ikke så mange som i går. Sølvmåge 4075, Svartbag 63 og Stormmåge 31. Og så lykkedes det at finde en 2K Kaspisk måge i flokken. Fra i morgen bliver der nok mere spredning på, da der de næste par uger ikke er militære øvelser, så stranden bliver åbnet.
På stranden i opskyllet gik 16 Snespurve og fouragerede.
På Mammutbunkeren Huldue 2.
Og så er der efterhånden ryddet godt og grundigt op i DOFT og Fugle og Natur, af hvilke vi nærmest havde 2-3 komplette sæt.
Så kom der fra ZM en genmelding af en Skovsneppe mærket 13/11 2018 og skudt ved Vejle 28/1 2023.
Efter stranden blev der åbnet 42 m net i 3 timer hvilket gav 3 nymærkninger med Solsort 1, Bogfinke 1 og Grønirisk 1. Desuden aflæsning af Solsort mærket sidste år.

DSC 0202

Var på lidt andre opgaver i området efter at have været i Blåvand

Årets første Præstekrave

tirsdag 7. februar 2023
Stadig hvidt af måger
af Bent Jakobsen

Igen i dag fantastisk vejr, og nu begynder der også at komme varmegrader.
Var lige kommet ned til pælerækken, og lod teleskopet panorere, og der stod så årets 1. Stor Præstekrave. Glædeligt gensyn og det lugter da lidt af forår.
I dag igen mængder af måger. Modsat i går havde militæret øvelse, hvilket betød at mågerne havde rimeligt fred, og langt de fleste stod da også rigtigt fint inde på det lukkede område, selv om det var lavvande. Det gav mulighed for at kigge på aldre, hvilket blev Sølvmåge ad. 5100, 2K 75 og 3K 20. Svartbag ad 53 og 2K 5. Stormmåge 72 ad.
På revlerne stod ligeledes 20 Strandskader.
Ingen ringmærkning i dag, men der var da pænt med fugle på foderpladsen, Skovspurv, Grønirisk, Bogfinke, Rødhals og Blåmejse.

Bent

Mængder af måger

mandag 6. februar 2023
Og lidt ringmærkning
af Bent Jakobsen

Vejret var simpelthen fantastisk, klart vejr, solskin næsten ingen vind, sidst på dagen kom dog lidt havgus ind.
Det var ret fantastisk at kigge ud over revlerne, da de var oversået med især Sølvmåger. Der var helt hvidt, og det blev til ikke mindre end 4700 Sølvmåger. I forhold til antallet af Sølvmåger var der kun få Svartbage med 18 og ca. 50 Stormmåger. Årsagen til de mange måger er mængder af Søstjerner som er drevet ind.
Vandet var næsten helt stille, hvilket muliggjorde at kønsbestemme Ederfuglene med i alt 111 hanner og 30 hunner.
på Mammutbunkeren var 3 Hulduer i gang med deres indbyrdes stridigheder
Så er det lidt sørgeligt at se al det spøgelsesgarn som driver ind. Spøgelsesgarn er gammelt fiskegarn, som driver rundt i havet, og er til fare for fisk og havpattedyr.
Efterfølgende blev der tid til at sætte 42 meter net op i nogle timer, mens jeg gik og ryddede op i tidsskrifter og på 1. salen.
Det blev til:          Ringmærket                 Kontroller

Rødhals                                                            1
Blåmejse                                                           1
Musvit                                                               1
Skovspurv                           1                            1
Bogfinke                              1
Grønirisk                             2                            1

I alt 4 nymærkninger og 5 aflæsninger

20230206 095411

20230206 100122

                                                  

                                            

 

 

Tyvstart

torsdag 2. februar 2023
Vi begynder så småt
af Bent Jakobsen

Endelig har vinden lagt sig. Det er lidt enerverende med den konstant kraftige nordvestenvind.
Det gav en gåtur langs stranden og gennem mosen. Og det var utroligt fuglefattigt. Alle mågerne stod længere nede ad kysten, hvor de er i gang med at sandfodre stranden, og derved kommer der sand ind fra havbunden lidt længere ude, og der er uden tvivl fødeemner med.
I mosen sås overhovedet ingen fugle. Vandstanden i branddammene er stigende.
På stranden kom en krage flyvende i 10 meters højde. Pludselig drejede den rundt, fløj lidt tilbage og landede ved en muslingeskal. Den vendte den om og på indersiden har åbenbart siddet en lille smule kød, som den spiste. Jeg var et spørgsmålstegn. Hvordan kunne den se, den lillebitte smule kød i muslingen, da det ved vendte ned mod sandet. Eller har den kunnet lugte det, da det var da den kom om i vindsiden, den vendte og fløj ned til muslingen. Men den lillebitte smule kød kan da ikke lugte særligt meget. Naturen er forunderlig.
Pragtfuldt vejr solskin og næsten ingen. Det indbød ligefrem til at sætte et par net op. Og det blev til 42 meter i stationshaven i 3 timer.
Dette gav i alt 10 nymærkninger og 7 aflæsninger.
Alle aflæsninger var fugle ringmærket sidste år.

                                                ringmærket            kontrol

Gærdesmutte                                                          1
Sortmejse                                                                1
Musvit                                                                      4
Skovspurv                                                                1
Bogfinke                                          6
Grønirisk                                         4

 

 

 


1