Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2019 (246)2018 (211)2017 (276)2016 (118)(se alle)

Lots of fun without many birds, yes, it is possible!

onsdag 23. oktober 2019
Mellemkjove gik til rast.
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

Det kom ikke ikke mange fugle på denne dags morgenobs i sydvestenvind. Den første halve time kom der faktisk ikke en eneste fugl! Efter kl. halv 9 kom der dog lidt gang i bl.a. lommerne, og lidt senere kom der nogle lomvier/alke samt dværgmåger og nogle rovfugle, herunder 2 blå kærhøge, 1 havørn, 1 dværgfalk og flere spurvehøge.

Lidt efter at morgenobsen officielt var slut, kom der en mellemkjove som trak mod nord og lagde sig på vandet. Vi kunne ikke komme tættere på den da området var spærret.

Resten af dagen har været ret stille og rolig. Jeg er kommet videre med optagelserne fra et par nætter siden, men der er et stykke vej endnu. Indtil videre har vi rundet mindst 5000 kald af både vin- og sangdrossel og over 2000 kald af solsort, sådet har været en vild nat.

I morgen ser det ud til at blive en lovende dag da vinden skal komme fra sydøst, og det skal fortsat holde tørt. Forhåbentligt kommer der en storpiber el.lign., og der skulle gerne ryge en del fugle i nettene, gerne med en lille sjældenhed!


Lisa Flam:

Let's start with an aging riddle- it's not a hard one, so you should give it a try! You can use the web/books for help of course.
Who can tell me the age of this Greenfinch (grønirisk)?

greenfinch tail
Greenfinch tail (grøniriskhale). What do you see that can help decide the age on this bird? Photo: Lisa Flam

greenfinch wing
Greenfinch wing
(grøniriskvinge). Would these feathers suit a young or an adult Greenfinch? The answer will be given in tomorrow's blog!

greenfinch
Greenfinch (grønirisk). Age and sex with explanations will be exposed tommorow. Keep updated!  Photo: Lisa Flam

Today was one of those days with no birds pretty much, oh well!

In 5 hours of ringing we had 16+4 birds in total, but many different species.

I had time to take photos of common species as well for a change, and time for a long nice afternoon nap!

Tomorrow is looking promissing, I am once again lowering my expectations, but not having many days left here I am full of energy to work hard, so fingers crossed!  

blackbird 2
Adult male Blackbird (solsort). Photo: Lisa Flam

chaffinch bite 1.2Behind the scene. Adult male Chaffinch
 (bogfinke)), not wanting me to take it picture. I will say, the bites did really hurt!! Photo and sacrificed hand: Lisa Flam

Species New Ringed Recapture
Wren (gærdesmutte) 1 1
Dunnock (jernspurv) 1  
Robin (rødhals) 2 2
Blackbird (solsort) 2  
Blackcap (munk) 2  
Chiffchaff (gransanger) 2  
Goldcrest (fuglekonge)   1
Tree Sparrow (skovspurv) 2  
Chaffinch (bogfinke) 2  
Brambling (kvækerfinke) 1  
Greenfinch (grønirisk) 1  
Total 16 4

 

bent 1What is Bent looking at?! Photo: Lisa Flam

Stort nattræk

tirsdag 22. oktober 2019
Træløber gik i nettet.
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

Vinden var svag og kom fra en vestlig retning. Sigten var meget bedre ift. i går hvor vi ikke kunne se meget pga. disen. Morgenobsen var overvejende domineret af hættemåger (557) og stære (6251). Vi havde 57 rødstrubede lommer, 5 lomvier/alke samt, ligesom i går, 1 søkonge.

Af ænder blev det til 34 toppede skalleslugere, 15 spidsænder, 13 pibeænder, 7 hvinænder og 2 gråænder. Der kom stort set ingen gæs, kun 62 bramgæs blev det til. Vandrefalk (1), dværgfalk (1) og spurvehøg (3) blev dagens arter af rovfugle.

Småfuglene trak mestendels mod nord, og der kom ikke så mange. Som sædvanligt drejer det sig mest bog-/kvækerfinker og engpibere, men i dag kom der også flere små korsnæb (18). 2 hedelærker og 1 bjergvipstjert trak mod nord.

Vi er så småt kommet i gang at optage om natten. Trækket i nat har været voldsomt med titusindvis af drosler, overvejende sang- og vindrosler, men også en del solsorte. Gik man ud, kunne man høre dem konstant, og optagelserne viser at trækket er foregået mere eller mindre uafbrudt natten igennem. Langt fra hele optagelsen er lyttet ordentligt igennem endnu, men der har indtil videre også været bl.a. rødhalse, sjaggere, hjejler, strandhjejler, viber, dobbeltbekkasiner og 1 svaleklire. I løbet af ca. 40 minutter er der hørt over 3000 sangdrosler, over 1700 vindrosler og ca. 450 solsorte. Det store antal skyldes sikkert vejret: lidt finregn samt svag østenvind.

Lisa og jeg er for en stund igen alene på stationen efter at Mathias og David begge er taget hjem. David kommer dog tilbage i morgen, og i weekenden kommer der flere på besøg.

I morgen bliver vejret nok lidt som i dag med sydvestenvind, dog skulle den blive en anelse kraftigere, men uden at genere, og det skulle ligeledes holde tørt, så det bliver sikkert en god dag igen.


Lisa Flam:

After yesterday, that was a fun day for me (56 Goldcrests (fuglekonger) in one day=happy Lisa!), I was lowering expectations for today, WNW wind with only 2 m/s, and yet, while opening the nets I had already 2 Robins (rødhalse) fly in (which made me stop in the middle of opening the nets and ring them!).

The first 2 rounds were pretty calm, Mathias once again joined me so they were pretty fast rounds.

At 10:00 he left to join the observation (good timing!) and Bent joined me on an unexpected round- 17 TITS (MEJSER) IN ONE NET, from three species- Blue (blåmejse), Great (musvit) and Coal (sortmejse). The Blue Tits were amazing, While having 14 in the nets I could see at lest 10 more just flying around, checking the ones in the nets, sitting ON the nets and just making all the others in the nets crazy (including Bent and me). Svend Aage helped with bringing me the rings to start ringing the Blue Tits at the nets. In conclusion, my fingers were bleeding a bit. Even though I think these birds have a good attitude, I would also probably bite in the same situation!

The last net I checked on this round had a special bird for me, one I was hoping to have while ringing here in Blåvand- Treecreeper (træløber)!!

treecreeper 6
Treecreeper (træløber)! Photo: Lisa Flam

Tail Treecreeper
Treecreeper tail (træløberhale). Photo: Lisa Flam

Every day here is an adventure and I am so grateful to wake up here every morning for the past 2 months.
Thanks Mathias, Michael, Bent and Svend Aage for all your help on this wonderful day!

Mathias and Blackbird
Mathias and a beautiful 1CY male Blackbird (solsort). Photo: Lisa Flam

Species New Ringed Recaptures
Wren (gærdesmutte) 3  
Dunnock (jernspurv) 1  
Robin (rødhals) 24 2
Blackbird (solsort) 9  
Song Thrush (sangdrossel) 2  
Blackcap (munk) 5  
Chiffchaff (gransanger) 3  
Goldcrest (fuglekonge) 9  
Coal Tit (sortmejse) 3  
Blue Tit (blåmejse) 14  
Great Tit (musvit) 4 1
Treecreeper (træløber) 1  
Chaffinch (bogfinke) 3  
Brambling (kvækerfinke) 1  
Bullfinch (dompap) 3  
Total 85 3

 

Goldcrests, Goldcrests everywhere!

mandag 21. oktober 2019
af Lisa Flam

The weather forecast yesterday was confusing, SE wind, FOG, rain?
I was hoping for good before going to sleep.
We woke up to a foggy morning, Michael and I opened the nets and 15 minutes later 1 get a message from Michael telling me there are at least 12 birds already in the nets.
That meant no time for breakfast or coffee, and going out for first round before sunrise!
At this point Mathias joined me and we went out first to the Station Garden and had only a few birds, then the Lighthouse Garden. It was a pretty cold morning and therefore we kept going on round in the nets so bird will be in the net for too long.
When I counted 13 Goldcrests in 1 net I called Bent to come help us and sent him to be in charge of the Station Garden, that at that point didn’t have many birds and It was better to have more people up at the Lighthouse with all the tiny Goldcrests, to make sure non freeze.
This was our best day so far this season, and sadly we had to close the nets early due to the rain.

Screenshot 20191021 183811 Gallery.jpg1
We had so many Goldcrests we used the box instead of bags! Photo: Lisa Flam

We didn’t have a variety of birds, only 10 species, mostly Goldcrest and Robin, and 1 Chiffchaff with a ring from Sweden! Second one this season.

20191021 100853.jpg1
Chiffchaff with a ring from Sweden! It had a lot of fat (5/9!) Photo: Lisa Flam

20191021 100807.jpg1


At 14:00 Michael saw a Waxwing close to the Garden and so we opened the nets once again hoping to catch it but with no luck this time. The Waxwing is my next bird on my ‘wish list’, I got to see one today that Mathias identified flying over our heads on the Lighthouse garden, and so now it is time to ring one as well!

Thanks Michael, Bent and Mathias for your help! It was a wonderful day.


20191021 154833.jpg1
Ringing this afternoon, had only a few Robins, Redwing, Dunnocks etc, and had some time for Mathias to ring! 

Species New Ringed Recature
Wren 6  
Dunnock 7 1
Robin 56 2
Blackbird 5 1
Redwing 2  
Blackcap 4  
Chiffchaff 13 1 (Sweden!)
Goldcrest 56  
Chaffinch 1  
Brambling   1
Yellowhammer 1  
Total 151 6


20191021 100530.jpg1
1CY (VERY young one!) Dunnock. Photo: Lisa Flam

Ro på Hukket igen

søndag 20. oktober 2019
En del trækkende stære.
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

Morgenobstrækket var ret roligt med sydvestenvind, og det holdt tørt langt det meste af tiden. Den første halve time var den mest spændende med en flok på ca. 4000 stære der trak ud mod England, og kort efter kom en havørn lavt lige over hovederne på os. Over havet var der temmelig stille med kun få lommer og toppede skalleslugere. Af småfugle kom der jævnligt mindre flokke af bog- og kvækerfinker samt grønsiskener og nogle bjergvipstjerter, men ikke ikke i særligt store mænger. Dagens antal stære endte på 6867.

Der rastede et par ringdrosler i buskene, og pludselig forsvandt den ene mod syd. Lidt efter skrev Lisa til mig at hun havde fanget en ung han, og det kunne meget vel have været lige nøjagtigt dén fugl som netop også var en han.

Folk er så småt forsvundet fra stationen og Hukket, så der er atter rimelig stille i området igen efter en god felttræfuge. David er også taget af sted til Esbjerg, mens Jimmy Skat og Mathias Blicher derimod er ankommet her til aften, så vi er i alt fire på stationen. De skal overnatte her hhv. én og to nætter.

Da det endelig ser ud til at skulle holde tørt hele natten (der skulle nok også komme lidt tåge) har vi fået sat lytteudstyret op med parabol og det hele. Et kort lyt tydede på at der trækker mange drosler, særligt vindrosler, så det bliver spændende at se hvad der er at høre på optagelserne i morgen.

Og i morgen bliver det som sagt nok lidt tåget i de tidlige morgentimer, og det ser ud til at der i løbet af formiddagen skal passere et mindre regnvejr. Vi håber at tågen letter hurtigt, og vi kan få ringmærket og morgenobset i hvert fald et par timer.


Lisa Flam:

Finally, the sun came out for a few hours.

Xenia joined me today after a long time she wasn’t here, and it was a pleasure having her back! We had a nice variety of birds but a lot of recaptures.

The highlights of today were the third Ring Ouzel (ringdrossel) (1CY male!), Starling (stær) (we don’t get many of these in the nest) and a 2CY Dunnock (jernspurv) that was ringed on September 25th 2018 by Jacob Coleman Nielsen, it was a 1CY at that time so we can be sure it is a 2CY now.

received 1123102771215078
Beautiful 1CY male Bullfinch (dompap), both Xenia and I loved his looks. Photo: Xenia Maria Salomonsen

Michael and David joined as well on the last round, just in time to get out some birds and close the nets before the rain came (well, sun hours are limited these days).

20191020 123442
The rain it on its way! Photo: Lisa Flam

Week 42 is over, the house is back in order and feels very empty!

It was an amazing experience for me, I’ve seen many birds and met lots of people. Thanks for letting me feel part of your birding community in Denmark.

Species New Ringed Recap
Wren (gærdesmutte) 2  
Dunnock (jernspurv) 1 2
Robin (rødhals) 2 8
Ring Ouzel (ringdrossel) 1  
Blackbird (solsort) 4 1
Song Thrush (sangdrossel) 3  
Blackcap (munk) 1 1
Chiffchaff (gransanger) 1  
Goldcrest (fuglekonge) 6 4
Blue Tit (blåmejse) 2  
Great Tit (musvit) 2  
Starling (stær) 1  
Tree Sparrow (skovspurv) 3  
Chaffinch (bogfinke) 4 1
Brambling (kvækerfinke) 1 1
Greenfinch (grønirisk) 6  
Bullfinch (dompap) 1  
Total 42 18received 566817017391841.jpeg1
I can't explain this, but for some reason it is fun taking photos of David with Goldcrests (fuglekonger). This male Goldcrest was seen in the Helgoland trap by David from the ringing lab and so he went to capture it, it was a recapture from 2 days ago. Photo: Xenia Maria Salomonsen

Sløj morgen, spændende eftermiddag

lørdag 19. oktober 2019
Ny art for landet og gråsejler.
af Michael Brunhøj Hansen

Der lå et bånd af kraftig regn med lidt torden lige nord for Hukket, og vinden var ret kraftig og fra sydvest. Nogle af nettene blev åbnet om morgenen, men blev ret hurtigt lukket igen da der ikke blev fanget mange fugle (6 blev mærket).

Vi sad i Hullet, men ret hurtigt blev der tomt da en ny art for landet blev meldt ud i Tipmosen, nemlig østlig (eller sibirisk) lundsanger! Jeg ville meget gerne se den, men blev siddende og obsede. Grundet regnen mod nord skete der stort set intet trækmæssigt. Der kom mest ederfugle, men også op til 14 rødstrubede lommer og enkelte lomvier/alke. Ude på mellemdistancen kom 3 dværgmåger, og i de første 10 minutter fløj omkring 1000 trækforsøgende stære i én flok lige hen over os.

Under morgenobsen fik jeg et opkald fra Bent som sagde at han gerne ville i Tipmosen i løbet af dagen, og at han ville tage Lisa og mig med. Jeg fik dog tidligt et lift af David som alligevel skulle derud omkring lidt over 11. Lidt i 12 ankom jeg, og der var allerede en del mennesker på plads. Der gik ikke meget mere end et kvarter før den dukkede op i et birketræ og kunne følges mere eller mindre den næste 1½-2 timer, og den blev set vildt godt og hørt enkelte gange. Der rastede også en hvidbrynet løvsanger i samme område.

Senere ankom Bent og Lisa endelig, og de fik den begge at se, dog var Lisa knapt så begejstret da hun allerede havde set dem i Sydøstasien syv gange. Efter denne succes tog vi hjem med Bent.

Hen mod sidst på eftermiddagen kom der en melding om en mulig gråsejler, også i nærheden af Blåvand. Vi (David, Kristoffer og jeg) overvejede om vi skulle køre på den og valgte at gøre det da den blev meldt ud som sikkert bestemt. Det var ved at blive mørkt eftersom klokken var 18, så det skulle gå lidt stærkt. Da vi kom frem, var den tilsyneladende væk, men heldigvis blev den fundet nogle hundrede meter længere mod nord. Det var en lys, skællet sejler, og den kom flyvende lavt og til tider lige over hovederne på os! Til sidst landede den på forunderlig vis i et fyrretræ ...

Det blev altså en ret god dag med to SU-arter, begge nye for mig, hvoraf den ene som nævnt var en ny art for landet.

I morgen ser det ud til at blive en hæderlig dag med sydvestenvind der ikke bliver for kraftig, og det skulle holde tørt med temperaturer omkring 13 grader.

Grå dag med SØ-vind

fredag 18. oktober 2019
Storpiber og lapværling trak forbi.
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

Det var en grå morgen med småregn nu og da, og det var ret blæsende fra sydøst; dog bød dagen på en del trækkende fugle. Der kom over 30 bjergvipstjerter, 1 lapværling og 1 storpiber, dagens fugl. Herudover blev det til et fircifret antal bogfinker/kvækerfinker samt lidt over et halvt hundrede antal stære. Der kom også en ringdrosselhan der landede i Fyrhaven, men det lykkedes den at undvige nettene.

Det var overvejende ederfuglene der dominerede over havet. Ellers kom der pibeænder, toppede skalleslugere, skarver og enkelte rødstrubede lommer.

Vi er ikke så mange mennesker på stationen her til aften, og Felttræffet sluttede officielt i dag. Simon og Gunnar Sigaard skal overnatte her, og her til aften var vi, sammen med Lisa og Mogens, på Grønningen for at fange bekkasiner. Lisa gik med et net, Simon med lygte og jeg med en kasse til at holde fuglen i. Der var godt nok fugle i området, bl.a. 3 enkeltbekkasiner blev trådt op, men der blev ikke fanget noget i denne omgang. Ikke desto mindre var det sjovt at prøve.

I morgen skulle vinden blive op til omkring 12 m/s fra sydvest, så det kommer til at stå på havobs i morgen. Nettene bliver nok ikke åbnet i morgen, i hvert fald ikke alle.


Lisa Flam:

It was a long fun day with a lot of visitors and birds all around.

Yesterday looking at the weather forecast it didn’t seem too promising and so I was happy to wake up for a pretty dry day!
I enjoyed the company of Simon that joined me today, he had the patience and desire to teach me new things that I am always appreciative of. It’s always a pleasure to work with talented ringers.

untitled 1 of 1 4
Adult male Brambling (kvækerfinke). Photo: Lisa Flam

We had a nice variety of birds but nothing too special; the interesting thing for us today was having 20 goldcrests (fuglekonger), the ones caught in the Lighthouse Garden were 90% female, the ones caught in the Station Garden were 90% male.
Also found a difference between species with the fat score- most Robins (rødhalse) seemed to have a lot of fat, as opposed to the Bramblings (kvækerfinker) that had no fat at all.

The last few days I feel the need to be out more, go bird watching as well as ringing. The weather is changing and it is getting more windy and rainy, so I feel I should be taking advantage of the good days out here.

20191018 100828
Discussing aging. Photo: Lisa Flam

20191018 123828.jpg1
Peter and his first ringed Starling! 


Later on Simon and Gunnar prepared an amazing dinner for us before going out on another adventure.

20191018 181531
Amazing dinner with amazing people. It is definitely a paparazzi photo, as you can see. Photo: Lisa Flam

Tommorow isn't looking like a good ringing day. I hope to wake up and be wrong. 

Species New ringed Recaptures
Wren (gærdesmutte) 1 1
Dunnock (jernspurv) 1  
Robin (rødhals) 11 1
Black redstart (husrødstjert) 2  
Blackbird (solsort) 4  
Song Thrush (sangdrossel) 2  
Redwing (vindrossel) 2  
Blackcap (munk) 2 1
Chiffchaff (gransanger) 2 1
Goldcrest (fuglekonge) 20  
Starling (stær) 1  
Brambling (kvækerfinke) 7 1
Siskin (grønsisken) 1  
Bullfinch (dompap) 3  
Yellowhammer (gulspurv)   1
Total 62 5

 

Rolig dag med få fugle

torsdag 17. oktober 2019
I morgen måske regn igen.
af Michael Brunhøj Hansen

Morgenobsen blev aldrig til noget i går pga. regn hele morgenen. Det var lige ved at være samme tilfælde i dag, men det klarede op omkring kl. 9 sådan at der blev obset ca. 1½ time. Der skete dog ikke det helt store, sikkert fordi det stadig regnede mod nord og øst.

Der var ikke megen gang i trækket. Der trak op til 5 hedelærker samt nogle bogfinker, engpibere og skærpibere. Over havet kom der kun få lommer, enkelte flokke af pibeænder samt nogle toppede skalleslugere, ederfugle og 2 knortegæs.

Der er ikke blevet fundet mange interessante fugle i dag, sikkert fordi det igen har regnet i nat hvilket har sat en stopper for trækket. Der er ellers blevet ledt i Mosen og på Skallingen af mange mennesker siden morgenstunden. En tur på stranden om eftermiddagen gav kun sandløbere, måger og skærpibere.

Der har været guidet tur rundt i ringmærkningshaverne under ledsagelse af Jonas, så Lisa har kun ringmærket få af dagens fugle. Det blev til 40 ringmærkede fugle fordelt på 10 arter med 4 aflæsninger fordelt på 4 arter. 

Species New ringed Recaptures
Wren (gærdesmutte) 1 1
Dunnock (jernspurv) 1  
Robin (rødhals) 20 1
Song Thrush (sangdrossel) 2  
Red Wing (vindrossel) 1  
Blackcap (munk) 8  
Chiffchaff (gransanger) 1  
Goldcrest (fuglekonge) 3 1
Brambling (kvækerfinke)   1
Greenfinch (grønirisk) 1  
Bullfinch (dompap) 2  
Total 40 4


Der er godt booket op på stationen idisse dage med omkring 10 overnattende. I morgen slutter Felttræffet dog, så i hvert fald efter weekenden skulle der komme ro på igen.

Det bliver nok mest tørt først på dagen i morgen, men senere ser det ud til at der kommer noget regn. Hvordan og hvorledes vides ikke helt, men der bliver nok morgenobset hele perioden, og nettene bliver sikkert også åbnet hvis det holder tørt.

 

Rain all night, birds all day!

onsdag 16. oktober 2019
Rørsanger, rødstjert og ringdrossel ringmærket.
af Lisa Flam

It was raining all morning, so we got to sleep in. At around 9:30 the rain calmed down, so Michael helped me open the nets. Within 20 minutes we already had 30 birds in the nets! All the birds were out looking for some food after all this rain.

Still had mostly Robins (rødhalse) today but also a nice number of Bramblings (kvækerfinker) and Blackcaps (munke).

Siskin done
Adult male Siskin (grønsisken). Photo: Lisa Flam

On the second round at the Lighthouse Garden Bent saw there was a Ring Ouzel (ringdrossel) in the trap area, we chased it in and got it! It is the second one ringd this season so far, and It seems like there are many around. I hope to have a few more.

untitled 1 of 1 5
1CY female Ring Ouzel (ringdrossel). Photo: Lisa Flam

Later on, Michael called me to come help him with one of the Robins in the net. It was already ringed, so I asked Michael to just tell me the number, which wasn’t one I know, so immediately I came to see it myself- and it said “STOCKHOLM”. It is the first recaptured bird with a ring from another country we had this season and the first I had ever!

Robin with swedesh ring
Adult Robin (rødhals) with a ring from Sweden! Photo: Lisa Flam

20191016 140610.jpg1
The Swedish ring. Photo: Lisa Flam

Besides the ringing, a Turtle Dove (turteldue) was found by Bent and was seen near the lighthouse. There was no migration count due to the rain.

The house is getting full, lots of people! We are enjoying the company, we are almost a full house these days! And yet we haven't had any fights over the shower, that is the true miracle.

It seems like it will be a rainy night, but the sky will clear up in the morning. We are expecting SW wind tomorrow. We are hoping for a nice day with lots of amazing birds and people!

Species New Ringed Recaptures
Wren (gærdesmutte) 2 2
Dunnock (jernspurv)   1
Robin (rødhals) 23 3
Common Redstart (rødstjert) 1  
Ring Ouzel (ringdrossel) 1  
Song Thrush (sangdrossel) 2  
Redwing (vindrossel) 3 1
Reed Warbler (rørsanger) 1  
Blackcap (munk) 14 1
Chiffchaff (gransanger) 5  
Goldcrest (fuglekonge) 5  
Brambling (kvækerfinke) 12 1
Sisken (grønsisken) 1  
Total 73 10untitled 1 of 1 2
1CY female Ring Ouzel. Photo: Lisa Flam

Ny dag, nyt hit

tirsdag 15. oktober 2019
Bjergvipstjert og rørspurv i nettene. Hætteværling blev dagens sjældenhed.
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

Det blev en rigtig god sydøstenvindsdag med en del fugle, både på morgenobsen og i nettene. Vi var igen en 20-25 stykker ved den høje bunker, så det var svært at få et godt udsyn over vandet. Til gengæld fik jeg vel den bedste plads med udsyn over baglandet.

Der var godt gang i gåsetrækket før morgenobsen officielt begyndte der overvejende bestod af bramgæs som vi havde over 2000 af i løbet af morgenen og formiddagen. Der kom også knorte- og grågæs. Andefugle kom der også flere af, navnlig pibeænder, men også nordentrækkende ederfugle, 5 hvinænder og 2 knarænder samt enkelte krik- og spidsænder.

Østenvind bringer ligeledes småfuglene herud, og der var da også godt gang i bogfinkerne med et tal der endte på over 5200. Der kom et højt antal stære over stranden; det blev til i alt over 5500. De første sjaggere blev i dag i set trækkende med over 10. Herudover havde vi omkring 10 bjerglærker trækkende over stranden, og der kom flere hedelærker og bjergvipstjerter, begge i tocifrede antal. Lidt overraskende blev engpiberne for det meste væk.

Der kom relativt få alkefugle og lommer i dag. Flere af de fremmødte diskuterer om det er rød- eller sortstrubede lommer der kommer forbi. Det er i 99,9 % af tilfældene rødstrubede lommer; den sortstrubede er nemlig noget sjælden herude, så der er normalt ikke så meget at diskutere i den sag.

Efter en lidt forlænget morgenobs tog jeg atter med på nogle netrunder med Lisa og Bent og fik taget flere fugle ud, og Lisa er for længst holdt op med at se mig over skulderen.

Felttræffet er fortsat i fuld gang med masser af folk i området. Dette gør at der hurtigt bliver fundet sjældenheder. Dagens sjældenhed blev en hætteværling der rastede lige syd for stationen, altså ét minuts gang fra døren. Den var meget medgørlig og blev fundet hurtigt og set godt i længere tid så folk kunne tage gode billeder til dokumentation.

Så hvad mon der venter os i morgen? Vi får tilsyneladende i hvert fald en halv fridag, for dagen byder på regnvejr det meste af dagen (selvom det måske klarer op omkring middag eller først på eftermiddagen), så afhængigt af regnens intensitet kommer der nok ikke til at trække specielt mange fugle, og nettene bliver ikke åbnet for ringmærkning. Så kan vi få lavet nogle indendørsaktiviteter for en gangs skyld!


Lisa Flam:

Finally, it was raining ROBINS (RØDHALSE)!
I’ve heard of days with lots and lots of Robins, but I haven’t seen it so far. Today it finally happened.

robin 1
1CY Robin. Photo: Lisa Flam

On my way to open the lab, put down the data ringing folders before heading out for first round I glanced at the nets, and there it was- a small bird with a LONG tail, I know right away it is a Grey Wagtail (bjergvipstjert) and that I couldn’t risk letting it get out of the nets, and so I left the folders on the ground and ran towards the nets to get this amazing bird out.

It is not a rare bird to see, but pretty uncommon to find in the nets- in Blåvand history there were only 5 ringed Grey Wagtail. I was really excited having this beautiful bird today! Beside the wagtail, on the firs round there were at least 30 birds in the nets, which is a good sign for a good day ahead of us.

Grey Wagtail
1CY Grey Wagtail (bjergvipstjert). 5th ringed in the station. Photo: Lisa Flam

We have 5 hours of constant effort, usually after that there aren’t many birds around anymore. Today we closed the nets after over 9 hours of ringing! At 11:00 it started raining Robins. And It didn’t stop until I had enough.

We had a nice variety of birds, 17 species in total, including 1 Reed Bunting (rørspurv) (first for this year!).

Both Reed Bunting and Grey Wagtail are new ringed species for me, I love having new species that force me to open the ringing guides and learn something new!

Reed Bunting
1CY female Reed Bunting (rørspurv). Photo: Lisa Flam

It was a long day, but it was just perfect for crazy ringers like myself. The more the better. It was hard making the decision to close the nets but by 16:30 it just was time. And we are going to sleep well tonight, I have no doubt about that.

Tomorrow might be rainy all morning, but I hope I’ll get up in the morning to a clear blue sky! I'm definitely full of energy to have another wonderful day like today. 

Black Redstart
Adult female Black Redstart (husrødstjert). Photo: Lisa Flam

 

Species New Ringed Recapture
Grey Wagtail (bjergvipstjert) 1  
Wren (gærdesmutte) 4  
Dunnock (jernspurv) 1  
Robin (rødhals) 82 4
Black Redstart (husrødstjert) 2  
Blackbird (solsort) 5 1
Song Thrush (sangdrossel) 1  
Redwing (vindrossel) 3 2
Blackcap (munk) 5 1
Chiffchaff (gransanger) 7 1
Goldcrest (fuglekonge) 9 3
Crested Tit (topmejse)   1
Great Tit (musvit) 1  
Chaffinch (bogfinke) 2  
Brambling (kvækerfinke) 1  
Siskin (grønsisken) 2  
Reed Bunting (rørspurv) 1  
Total 127 13

 

untitled 1 of 1I was too busy ringing birds and didn't have time to look for the Black-headed Bunting (hætteværling), but at least got a photo of some of the crowd! So this was my impression today of the Black-headed Bunting! Photo: Lisa Flam

Først blæst, senere næsten vindstille

mandag 14. oktober 2019
Lille gulbug blev til lille rørsanger.
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

Det havde blæst temmelig kraftig i nat, og de tidligste morgentimer var endnu præget af blæsten, men rimelig hurtigt aftog den i løbet af dagen og blev omkring middag ret svag og drejede efter fra vestnordvest om i sydøst. Langt de fleste havde stillet sig an ved den høje bunker, men Henrik Brandt og jeg havde sat os i hullet og var åbenbart alene der under hele morgenobsen.

Da vinden ikke kom fra den bedste retning, skete der ikke det helt store. Der kom 1 dværgmåge i revet, og 1 mosehornugle trak ind fra nordvest. Der kom et par flokke af små korsnæb, én på 10 og én på 7, og vi havde 4 hedelærker. 1 dværgfalk trak ligeledes forbi.

Under morgenobsen bemærkede jeg et djæk-djæk-djæk fra buskene, og folk oppe på bakken begyndte at gå i retning af lyden; nogle mente at det lød som brun løvsanger, men der blev aldrig gjort mere ved det da den aldrig blev synlig.

Efter morgenobsen sluttede jeg mig til Lisa, og det blev min mest produktive dag mht. tagen fugle ud af nettene (10), og vi ringmærkede til lidt over kl 15.

Da vi havde lukket nettene, havde vi knapt nok sat os før der blev meldt lille gulbug i Mosen fundet af Thomas Bundgaard. Bent var lige kommet hjem fra Mosen, så Lisa, Bent og jeg skyndte os hen til stedet hvor Michael Mosebo udpejede buskadset hvor fuglen sidst blev set. Der gik lidt tid, men pludselig fløj den over i en meget lille busk hvor den gemte sig et stykke tid før den fløj tilbage igen. Der kom efterhånden mange mennesker til, og det var begyndt at regne, så vi blev der ikke så længe.

Her til aften kom der så en melding ud om at det i virkeligheden ikke drejer sig om lille gulbug, men lille rørsanger. Det er første gang siden 2002 at der er set lille rørsanger i Blåvand (hvor den blev ringmærket), og det er kun den anden den ses. Om ikke andet var begge arter nye for både Lisa og mig.

Sydøstenvinden fortsætter i morgen og bliver op til 8 m/s; desuden bliver det mellem 15 og 20 grader. Det skulle gerne give en del småfugle herude, så trækket bliver formentligt godt. Personligt håber jeg på en storpiber, og der havner nok også noget spændende i nettene!


Lisa Flam:

Last night we enjoyed crazy strong wind, but lucky for us at 8:00 in the morning the wind had decreased so much, as if it was never so strong.

Already in the morning I said that we are going to keep the nets open till noon due to the wind direction that was expected to change, and as I predicted the morning was calm with only about 25 birds. From 11:00-15:00 it seemed as if all the birds around (well, not the Paddyfield Warbler (lille rørsanger)!) were in the nets.

After ringing only Bullfinches (dompapper) in juvenile plumage I finally got not 1 but 5 beautiful male Bullfinches! And also 2 beautiful females, all were 1cy.

Also, this is the first day this season with all 4 species of tits (mejser)

Male Bullfinch
1cy male Bullfinch (dompap). Photo: Lisa Flam

female bullfinch 2
1cy female Bullfinch (dompap). Photo: Lisa Flam

Ringing
Measuring the wing length. Photo: Michael Brunhøj Hansen

At 15:00 we were a bit tired, hungry, and there weren’t a lot of birds anymore, so it was time to close the nets, have some lunch and go to sleep. BUT, we got a message about the Paddyfield Warbler, and although I usually don’t go twitching birds, it felt like the right thing to do at that moment. So, I got to see my first Paddyfield Warbler, but more than that, I got to see how many people can possibly come in just a few moments to see a rare bird, and the magic of week 42! It is just amazing seeing so many people walking around with binoculars and telescopes all over and not only tourists for a change!

20191014 163535
My general impression of week 42. Love it! Photo: Lisa Flam

Species New Ringes Recaptures
Wren (gærdesmutte) 2 1
Dunnock (jernspurv) 1  
Robin (rødhals) 6  
Blackbird (solsort) 1 1
Song Thrush (sangdrossel) 1  
Redwing (vindrossel) 1  
Blackcap (munk) 7 1
Chiffchaff (gransanger)   1
Goldcrest (fuglekonge) 7 1
Crested Tit (topmejse)   2
Coal Tit (sortmejse) 3  
Blue Tit (blåmejse) 3  
Great Tit (musvit) 2 1
Tree Sparrow (skovspurv) 3  
Chaffinch (bogfinke) 8  
Brambling (kvækerfinke) 1  
Siskin (grønsisken) 1  
Bullfinch (dompap) 7  
Yellowhammer (gulspurv)   2
Total 54 11

 


FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ...  |  86     NÆSTE