Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2020 (152)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)(se alle)
Se indlæg fra måned: jan. (1)feb. (4)mar. (31)apr. (30)maj (30)juni (19)juli (31)aug. (6)

Flot træk af de røde vadere

mandag 27. juli 2020
Ringmærkeren Luke ankommet
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: først ret klart med kun få skyer, senere mere skyet og enkelte byger. Vind 7-8 m/s fra sydsydvest og syd. Temp. op til 18 grader. God sigt

Det syntes at blæse noget fra omkring syd i de tidlige morgentimer, og vi snakkede om måske at stille os på Balearbunkeren. Vi valgte dog det sædvanlige sted da vi ikke fik vind lige i hovedet. Under morgenobsen fik vi besøg af Erik Vikkelsø og Thyge Enevoldsen.

Det blev en god trækdag med bl.a. en hel del kobbersnepper samt en del strandhjejler; samtidigt blev det også en travl dag der krævede at man var opmærksom, for der kom flere større flokke med blandede arter, bl.a. islandsk ryle og kobbersneppe som kan minde om hinanden i farverne. Der kom desuden et pænt antal alm. ryler og sandløbere.

En flot adult sortterne i sommerdragt trak bag revet og var nok dagens bedste fugl, dog skarpt forfulgt at 2 krumnæbbede ryler, også i sommerdragt.

Der kom tre alm. kjover, 1 imm. og 2 adulte.

Dagens tal: fløjlsand 1, toppet skallesluger 1, strandskade 115, strandhjejle 51, hjejle 8, stor præstekrave 14, storspove 18, lille kobbersneppe 649, stenvender 23, islandsk ryle 400, krumnæbbet ryle 2, sandløber 113, alm. ryle 246, rødben 4, alm. kjove min. 4, sortterne 1, tårnfalk 1, digesvale 5. I alt 1643 vadere.

Vores nye ringmærker Luke ankom i aftes og fik sin debut i dag under ledsagelse af Bent. Det blev ikke til mange nye fugle; der var ingen fugle i Fyrhaven. Svend Aage har også været på besøg.

Dagens fangster: jernspurv (1), rødhals (1), gærdesanger 1(+1), lille gråsisken 1(+1). I alt 2 nye og 4 aflæsninger fordelt på 4 arter.

Omkring middag tog jeg en tur på sydhukket for at tjekke måger. Der var dog stort ikke nogen, så ret hurtigt tog jeg mod Nordhukket da jeg kunne se at der fortsat kom flere vadere trækkende. Jeg talte også lige splitterne der stod på revlerne, ca. 250. Jeg stilte mig i begyndelsen nede i strandkanten, men det var lige en tand for blæsende, så jeg valgte at sætte mig op på Balearbunkeren i stedet. Der kom et pænt antal vadere i de par timer jeg var der, langt de fleste lige i vandkanten; ærgerligt at det skulle blæse så meget når de kom så godt. Der var desuden 3 kjover i revet på dette tidspunkt, hvoraf i hvert fald 2 var 2K-fugle, dvs. mindst 1 ny ift. i morges.

Senere på eftermiddagen var en kort tur inde i byen, og på vejen rastede der i hvert fald 2-3000 stære; jeg forsøgte at gennemtjekke de overflyvende fugle for rosenstær, men det var temmelig svært.

I morgen står den på byger og blæst fra vest.

Folk: Luke, Bent, Andreas, David, Svend Aage, Erik, Thyge, Merit, Michael

Regnfuld nat og morgen

søndag 26. juli 2020
Ringmærkeren ankommer i aften
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: sent om aftenen og frem til omkring kl. 9 en hel del (og ofte kraftig) regn samt ret blæsende. Efter opklaringen blev det ret hæderligt vejr, men dog fortsat noget blæsende. Temp. omkring 17 grader. God sigt.

Jeg blev vækket lidt i midnat da det begyndte at regne temmelig kraftigt mod tagvinduet, og sådan fortsatte det det meste af natten. Derfor blev der desværre ikke mulighed for at blive helt udhvilet som jeg havde håbet på at kunne blive eftersom morgenobsen så håbløs ud aftenen før.

Jeg stod altså op kl. 7 og gjorde lidt rent siden ringmærkeren skal ankomme i aften. Merit kom ned lidt senere, og snart holdt det op med at regne; vi valgte derfor at gå ud i en times tid mens noget kanelsnurredej hævede.

Det blev ikke til det helt store, men lige i starten kom der fx 16 kobbersnepper og lidt ryler; det døde dog lidt, og vi gik hjem igen. Merit bagte sine kanelsnurrer som vi spiste til eftermiddag. Nam-nam!

Lidt senere tog vi en tur rundt i mosen (det kunne jo være at noget var dumpet ned under nattens regn), men der var ikke noget særligt.

David er ankommet igen og tager en enkelt overnatning. Andreas Pedersen er ligeledes ankommet og bliver her en 2-3 ugers tid. Som nævnt er det meningen at ringmærkeren Luke skal ankomme sent i aften, så det bliver spændende at se om han er her når vi står op!

I morgen står den på sydvesten- og søndenvind, ca. 7-8 m/s.

Folk: Andreas, David, Merit, Michael

Dag med lidt af hvert

lørdag 25. juli 2020
Krumnæb og blå kærhøg
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: halvskyet til skyet og mest tørt. Vind først vestlig, senere drejende om i syd og sydsydøst. Temp. 14-17 grader. God sigt.

Vinden havde lagt sig noget igen, så vi kunne sidde det sædvanlige sted. David og Henrik Böhmer var også med på legen og sluttede sig til os efter en halv times tid.

Det var en forholdsvis stille og roligt morgen med ikke mange fugle i timen. Strandskaderne kom i mindre flokke eller parvis. Der kom nogle fine flokke af små kobbersnepper og islandske ryler, de sidste typisk et stykke ude. De alm. ryle var der et større antal af i dag ift. i går. 1 bomlærke trak også mod syd. Merit fik taget nogle billeder af de forbitrækkende fugle samt en unge af dværgterne der nok meget snart flyver.

Merit og jeg gik hjem efter en lidt forlænget morgenobs mens David og Henrik blev siddende lidt endnu. Der kom lidt flere fugle, mest nævneværdigt 2 krumnæbbede ryler samt 1 blå kærhøg hvilket vel er lidt tidligt. 

Omkring middag så vi at vinden var i et mere sydøstligt hjørne og gik på stranden. Vejret var dog mere gråt med nogle byger mod vest der efterhånden nærmede sig. Der kom nogle flere strandskader, ryler og stenvendere samt et enkelte kobbersnepper og 1 småspove. Merit fik taget nogle billeder af de forbitrækkende fugle samt en unge af dværgterne der nok meget snart flyver.

IMG 20200725 WA0003
Lille kobbersneppe med kurs mod Vadehavet. Foto: Merit Lenk

IMG 20200725 WA0004
Dværgterneungen lever endnu og har det tilsyneladende godt. Foto: Merit Lenk

Dagens tal: ederfugl 4, fløjlsand 4, toppet skallesluger 2, krikand 2, rødstrubet lom 2 N, strandskade 190, småspove 4, sporspove 1, lille kobbersneppe 47, stenvender 10, islandsk ryle 101, krumnæbbet ryle 2, sandløber 68, alm. ryle 57, rødben 1, vader sp. 1, lomvie/alk 1 N, blå kærhøg 1 2K, tårnfalk 2, bomlærke 1.

Det ser ud til at blive en regnvejrsdag i morgen, så der bliver formentligt ikke morgenobset. Dog ser det ud til at det skulle klare op om eftermiddagen, så vi kan sikkert godt få os en lille eftermiddagsobs.

IMG 20200725 WA0002
Splitterne med en lille godbid. Foto: Merit Lenk

Fin dag i Sabinebunkeren

fredag 24. juli 2020
Senere en tur til Filsø
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: først overskyet med lidt finregn til tider; senere en opklaring fra vest og en del sol. Vinden til at begynde med fra omkring vestsydvest, men drejede langsomt mere om i nordvest. Temp. omkring 14-17 grader. Moderat sigt.

Det havde regnet det meste af natten, og der var stadig lidt regn i luften om morgenen, men ikke nok til at holde os tilbage. Vi tog derfor ud i Sabinebunkeren så vi i det mindste kunne sidde i læ for regnen.

Det grå vejr og dén smule regn der kom, har sikkert tvunget flere vadere ned, for der kom nogle gode flokke. Der kom flest sandløbere, over 250, efterfulgt af islandske ryler, over 220. Vi havde lige knap 200 strandskader. Der kom også et pænt antal stenvendere (14) og det største antal små kobbersnepper i år (37). De flotte strandhjejler er også ved at melde sig på banen, i dag med 5 stk. Enkelte stor- og småspover trak ligeledes forbi.

En ung havørn fløj pludselig omkring på stranden, og længere mod nord lå der tilsyneladende et ådsel af måske en sæl eller et marsvin som den åd af.

Der havde været snak om en tur til Filsø de senere dage eftersom Bent skulle guide en tur dér, og den tur blev til i dag. Vi havde store forventninger med mulighed for bl.a. fiskeørn, rovterne og måske en odinshane. Vi blev hentet kl. lidt over 10 og kørte så af sted. Da vi ankom, blev vi overladt til os selv i nogle timer mens Bent guidede. Først tog vi mod Storeholmtårnet, men på vej dertil kunne vi konstatere at der nok ikke var mange fugle i området. Fra tårnet blev det mest interessante til en ung havørn og en rørhøg.

Derpå gik vi til Langoddetårnet hvor vi også skulle mødes med Bent når han var færdig. Der var lidt langt og overraskende varmt, og der blev ikke set noget særligt på vejen. Vi mødte Mark Hammond som kom fra tårnet, og han kunne fortælle at han ikke havde set noget særligt. Henne i tårnet var Bent med sine turdeltagere, og vi snakkede lige om hvor lidt vi havde set.

Vi havde dog knap nok sat teleskopet op da der pludselig fløj en rørdrum op fra rørskoven og over i den næste. Det blev dagens lille overraskelse og en ny art for Merit, så hun var glad. Hvor mange har også set deres første rørdrum og ikke kun hørt den? Vi tjekkede resten af søen, men der var virkelig ikke meget at komme efte. Merit ville gerne fotografere rørdrummen, og mens hun ventede, prøvede hun at få billeder af bysvalerne der havde rede på tårnet. Omkring en halv time senere fløj rørdrummen op igen, hvilket jeg meldte til hende, men hun misforstod meldingen og fik således heller ikke et billede af den denne gang! Ikke længe efter var Bent færdig, og vi tog hjemad igen.

På grund af vejret er der ikke blevet ringmærket i dag.

I morgen stilner vinden af, og vi får vind fra mellem vest og syd; det skulle holde tørt det meste af dagen.

OK eftermiddagstræk

torsdag 23. juli 2020
Dog lidt vådt
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: først ret skyet, men tørt, senere efterhånden byger og mere sammenhængende regn. Vind først fra vest, senere fra sydvest og så nærmest stik syd og tiltagende til 8 m/s. Temp. omkring 15 grader. Sigt god til moderat (om eftermiddag).

Det blev desværre igen ikke den mest begivenhedsrige morgenobs, så tallene er ikke noget at prale af. Vejret er bare ikke med os denne sommer. Mark Hammond gæstede os ude på hukket.

Der trak dog flere spover end der ellers har gjort, og 1 alk trak mod syd. Kun få strandskader trak forbi hvilket også var gældende for rylerne og de små kobbersnepper. Der var dog nogle måger på stranden man kunne kigge på, og 1 kaspisk måge (3K) blev fundet.

David tog hjem i dag, men kommer tilbage i morgen aften. Til gengæld har vi fået besøg af Lisa fra Tyskland/Lund som skal blive et par dage og tælle splitterner. Hun gik med på et par netrunder i haverne, og senere var hun nede på stranden med Bent og Merit for bl.a. at kigge efter splitterner. De konstaterede i samme ombæring at der var fint gang i trækket (13 småspover og 24 strandskader på kort tid), men jeg var dog blevet tilbage for at passe nettene og melde hvis der blev fanget noget på de ret så fuglefattige runder.

Ringmærkningen var dog ret artsrig med 14 arter hvoraf de mest interessante var 1 sortstrubet bynkefugl, som jeg fik lov at mærke (som min 2. fugl), og 1 skovspurv der er den første dette efterår. Merit fik lov til at holde bynkefuglen, og det var hun begejstret for.

20200723 090016
Et lidt skævt billede af Merit med sortstrubet bynkefugl (2K+ hun). Foto: Michael Brunhøj Hansen

Der kom efterhånden mere intensive byger, og vi blev nødt til at lukke nettene. Da det så ud til at være ovre igen, gik Merit og jeg på stranden for at eftermiddagsobse. Vinden var drejet om i syd og havde taget til, så vi satte os på Balearbunkeren for at sidde i læ. Vi kunne dog ikke sidde i tørvejr længe, for snart kom der en længerevarende byge, men det var vi nogenlunde klædt på til.

Regnen så ud til at bremse trækfuglene, så pludselig stod der en stor gruppe strandskader på stranden. Det blev til i alt 98 strandskader, 59 islandske ryler, en forholdsvis pæn flok små kobbersnepper på 17 individer samt 4 stenvendere. Ellers flere sandløbere og et par almindelige ryler.

Der stod flere ringmærkede måger på stranden, men vi kunne ikke aflæse dem pga. afstanden. Merit vovede sig tættere på, men lige da hun skulle aflæse én ring, fløj fuglen, og snart fløj resten da de blev skræmt op.

Lisa kom også ned på stranden for at tjekke splitternerne; det blev dog en kort fornøjelse, for regnen tog efterhånden for alvor til, så vi tog, efterhånden drivvåde, hjem igen.

Ringmærkning: jernspurv 1, rødhals (1), rødstjert 1, sortstrubet bynkefugl 1, sangdrossel 1, gærdesanger 1, tornsanger 2, munk (1), topmejse (1), skovspurv 1, bogfinke 1(+1), tornirisk 1, lille gråsisken 1(+1), gulspurv 1. I alt 13 mærkede arter og 4 genfangster fordelt på 14 arter.

Der kommer nok noget regn eller nogle byger i morgen tidlig, men efterhånden skulle det klare lidt op. Vinden skal dreje fra vestsydvest og gradvist længere op i nordvest.

Folk: Lisa, Mark, David, Bent, Merit, Michael

Mudderklire gik i nettet

onsdag 22. juli 2020
Ret stille dag
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: først ret skyet, og i første halve time på morgenobsen et par byger, herefter tørt og nogen sol. Vind 5-7 m/s fra nordvest og ret lunt. God sigt.

Morgenobsen blev en ikke så spændende affære, for der trak ikke meget. I begyndelsen fik vi et par byger lige i hovedet, Lidt strandskader kom der (68) samt de sædvanlige sandløbere (27). Kun 1 alm. ryle blev det til; også 1 stenvender og 1 lille kobbersneppe blev det til. 9 krikænder, 3 ederfugle og 3 fløjlsænder trak ligeledes. Flere små korsnæb trak desuden mod nord; vi holder naturligvis øje med hvidvinget.

Under morgenobsen kunne vi tjekke mågerne der stod på stranden lidt igennem. Der var 2 kaspiske. Vi venter fortsat på 1 sorthovedet måge, og det er et stykke tid siden der sidst blev fundet 1 middelhavssølvmåge.

Da morgenobsen var slut, gik David og jeg en hurtig tur på stranden for at tjekke flere måger igennem, men det opgav vi dog eftersom de stod lidt for langt ude og fordi mange af dem sov.

På vej hjem fik vi en melding fra Bent om at han havde fanget en mudderklire i Stationshaven, og da vi ankom, kom han med den i hånden efter at have vist Merit, som var gået hjem lige efter morgenobsen, den. Fuglen blev bestemt til en 1K.

20200722 084400
Bent med en 1K mudderklire. Der fanges ikke så mange af disse, men i de seneste par år synes de at gå lidt hyppigere i nettene. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Jeg fulgte herefter Bent på nogle netrunder (kun én fugl var blevet mærket før mudderkliren). Det blev til et par fugle mere, og på sidste runde i Fyrhaven fangede vi 1 lille gråsisken og 1 tornirisk. Tornirisken fik jeg lov til at ringmærke, og den skulle således blive min første fugl.

20200722 101359
1K tornirisk. Min første ringmærkede fugl. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Vi holdt en lille pause fra omkring middag til et stykke ud på eftermiddagen. Først på eftermiddagen fik vi et kort besøg af Flemming Byskov som er kommet her siden 60'erne, og han vender nok snart tilbage.

Efter at have været inde i byen for at handle lidt gik vi på stranden for at se om der var noget i gære. Der var ret stille (kun 1 småspove trak), så vi tjekkede lige dværgternerne. Der blev fundet i hvert fald 1 unge, og en fodring af den blev set. De ser fortsat ud til at trives inden for indhegningen. I omtrent samme område stod flere terner, og iblandt dem stod 1 1K havterne og 1 1K rødben.

IMG 20200722 WA0000
1K dværgterne. Endnu er ingen blevet set flyvende. Foto: Merit Lenk

Dagens ringmærkning: lille gråsisken 1, gulbug 1, tornirisk 1, tornsanger 1(+1), topmejse (1), mudderklire 1. I alt 5 mærkninger og 2 aflæsninger fordelt på 6 arter.

Det bliver forhåbentligt mere spændende i morgen når vinden skal komme fra vest og sydvest (over middag skulle der dog komme regn), så vi vil prøve at få mest muligt ud af første halvdel af dagen.

Folk: Flemming, Bent, David, Merit, Michael

Strandskaderne atter tilbage

tirsdag 21. juli 2020
af Michael Brunhøj Hansen

Der var lidt mere gang i den i dag på trods af nordvestenvinden, for strandskaderne var begyndt at komme forbi igen i lidt større antal end i de foregående dage. Således blev det til 287 på en forlænget morgenobs der varede til kvart over 11. Ellers kom der de sædvanlige sandløbere, almindelige ryler, lidt små kobbersnepper, spover og en enkelt islandsk ryle. 2 almindelige kjover fouragerede sammen ud for hukket.

IMG 20200721 WA0000
Strandskader på træk. Foto: Merit Lenk

Om eftermiddagen var Merit og jeg igen ude for at se om vi ikke lige kunne få 13 strandskader mere for at runde 300, men der kom ikke en eneste fugle trækkende. Vi tjekkede i stedet Sydhukket for måger og fandt 3 kaspiske.

IMG 20200721 WA0004
Adult kaspisk måge (længst til højre). Bemærk bl.a. det mørke øje, dens bryst og dens lange ben. Foto: Merit Lenk

Bent stod for ringmærkningen igen og fik ringmærket 13 fugle. Han fik også ordnet noget af fyrhaven mht. græsslåning osv., for der er ved at blive temmelig tilgroet.

Dagens fangster: gærdesmutte (1), rødhals 1(+1), solsort 3, sangdrossel 2, gulbug 1(+1), tornsanger 1(+1), bogfinke 1, tornirisk 1, lille gråsisken 1, dompap 1, gulspurv 1. I alt 13 ringmærkede fugle og 3 genfangster fordelt på 11 arter.

David ankom her til aften og tager et par overnatninger. Vi var lige kort på stranden for at tjekke måger igen, men der var ikke særligt blandt dem.

I morgen kommer omtrent til at ligne i dag vejrmæssigt, så den står nok mestendels på strandskader igen.

Folk: Bent, Merit, David og Michael

Efterårets ringmærkning begyndt

mandag 20. juli 2020
Nordvestenvinden er tilbage!
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: først skyet, senere en del sol; vind fra nordvest og op til 9 m/s, senere aftagende. Temperatur mellem 14 og 17 grader. God sigt.

Nordvestenvinden er vendt tilbage, og det kunne også mærkes ude på hukket. Vinden var en anelse kraftig, så vi satte os i læ bag en klit. Strandskaderne er tilbage og dominerede i dag med 85 individer. De islandske ryler er til gengæld væk igen, for der kom ikke en eneste. Nogle sandløbere og alm. ryler blev det også til, hhv. 23 og 8.

Ellers rastede der en del måger, dog temmelig langt ude på en revle da det efterhånden blev lavvandet. Flere suler var også i området, omkring 50.

I dag begyndte efterårets ringmærkning, og det stod Bent og Jonas Gadgaard for, sidstnævnte som del af en guidet tur med 28 deltagere. Vi har besøg af en lille familie bestående af en far og sine to børn som interesserer sig for fugle og har fulgt med i dagens ringmærkning. De snupper en overnatning på stationen og skal også være til ringmærkningen i morgen.

Dagens ringmærkede fugle: jernspurv 1, gærdesmutte 3, rødhals (2), solsort 1, sangdrossel 2(+1), gulbug 2, gærdesanger 1(+1), tornsanger 3, lille gråsisken 2(+1), dompap (1), tornirisk 4, gulspurv 2, husrødstjert 1. I alt 28 fugle fordelt på 13 arter med 5 aflæsninger.

Vejret i morgen kommer til at minde meget dagens, så mon ikke fuglene også kommer til at minde om det samme?

Grumset vejr gav mange fugle

søndag 19. juli 2020
Over 1700 vadefugle
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: først overskyet og ret diset, senere lidt sol. Lunt fra morgenstunden, omkring 17-18 grader, og fortsat varmt resten af dagen. Vinden kom, ikke helt ventet i går, fra sydøst og var svag; ud på morgenen blev det vindstille, men over middag gik den i sydvest og tog igen en smule til. Moderat sigt.

Vejrudsigten i går nævnte noget om regn- og tordenbyger fra morgenstunden. Sådan blev det dog ikke. Det var temmelig overskyet samt halvdiset med enkelte dryp ind i mellem; vinden kom fra sydøst (!) og det var lunt. Det er typisk opskriften på mange fugle, og det kom der da også, især hvis vi ser det ift. hvor tidligt det endnu er på sæsonen.

Den første halve time kom der dog ikke specielt meget hvilket måske var fordi et regnvejr mod nord var ved at passere og måske fik stoppet lidt af trækket. Henrik Böhmer gjorde os selskab efter en halv time, og det var belejligt, for herefter gik trækket løs. Der kom større flokke af islandske ryler med jævne mellemrum, både højt, lavt, tæt på og langt ude, samt en del sandløbere og almindelige ryler inkl. et pænt antal stenvendere. Det blev altså den hidtil travleste morgen denne sæson.

Nogle tal fra i dag: islandsk ryle 1070, sandløber 400, alm. ryle 210, stenvender 20, strandskade 10, lille kobbersneppe 5, stor præstekrave 1, småspove 1 og mudderklire 1. Det giver i alt 1718 vadefugle. Herudover var en alm. kjove forbi samt 6 gravænder og 5 toppede skalleslugere. Ca. 55 stære trak mod England, og 4 små korsnæb var ude og vende; der bliver kigget ihærdigt efter hhv. rosenstær og hvidvinget korsnæb.

Omkring 30 mursejlere fouragerede ved fyret, og 7 rødstrubede lommer rastede ud for hukket.

John Frikke kom ligeledes ud på morgenobsen med kamera og havde i sinde at få fuglene fotograferet i strandkanten. Her var trækket dog stort set gået i stå, så han fik desværre set så meget.

Efter morgenobsen tog vi hjem og samlede kræfter til en eftermiddagsobs. Der kom mest sandløbere og nogle alm. ryler; kun et par islandske ryler og stenvendere blev det til i denne omgang.

Vejret i morgen ser ikke alt for lovende ud hvor også efterårets ringmærkning begynder (det kommer Bent til at stå for inden vores engelske ringmærker kommer). Det bliver gammel kending med vind fra nord og nordvest samt overskyet, men i det mindste skulle det ikke blive blæsende.

Nu kommer islænderne

lørdag 18. juli 2020
Krybdyrjagt i mosen
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: først skyet, senere lidt sol ind i mellem. Lunt fra morgenstunden med 17 grader og ret varmt omkring middag og eftermiddagen med op nær 20 grader (sikkert lidt varmere i mosen). Vind fra omkring syd og sydvest, op til 6 m/s. God sigt.

Hvis man mente at der ikke kom mange strandskader i går, så kom der det i hvert fald slet ikke i dag. Det blev nemlig kun til 3 af slagsen. Til gengæld er de islandske ryler begyndt at dukke op i et større antal, og vi havde en flok på 66 der en overgang rastede i det lave vand på hukket. I alt havde vi 154 af dem, og det blev dagens højeste antal fugle for en art.

Ryletrækket ligger på omtrent samme niveau som i de foregående dage med 119 sandløbere og 41 alm. ryler. Efterårets første hjejler ankom også da 3 adulte fugle kom i revet med 1 stenvender. Kun enkelte klirer er trukket, 1 hvidklire som rastede på stranden samt 1 svaleklire der kom i baglandet. Af spover blev det til 9 småspover og 1 storspove; storspoven trak med 3 småspover, så her kunne de sammenlignes side om side, hvilket var meget pædagogisk, især for Merit.

Sidst på formiddagen ville vi tage en tur i mosen for at se om vi kunne finde et par firben eller en hugorm. Vi gik ret langt og omkring et par timer og fandt ikke en eneste, men, naturligvis, da vi kun var 300 meter hjemmefra, dukkede der et flot markfirben op som dog kun jeg fik at se.

Vi overvejede at tage en eftermiddagsobs, men vi var lidt for trætte efter den varme og længere gå tur, så der blev spillet lidt kort. Vi tager nok en eftermiddagsobs i morgen hvis vejret tillader det.

Vi har en overnattende, Kim, som bliver til i morgen tidlig.

Vejret i morgen ser ud til at stå på regn- og tordenbyger, og det skulle være så godt som vindstille; så må vi se hvad det bringer.

IMG 20200718 WA0000
Nogle kronhjorte med fyret i baggrunden fra dagens tur i mosen. Foto: Merit Lenk


FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  ...  |  16     NÆSTE