Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (109)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

En del lommer

søndag 29. september 2019
Efterårets første kvækerfinke ringmærket.
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

Dagen begyndte med noget blæst som efterhånden aftog en del, men derimod blev erstattet af et regnvejr som dagen skred frem. Vi sad således i hullet, op til 6 mand, indtil vinden blev noget svagere omkring kl. 9 hvor vi satte os op på den høje bunker. Dagens mest talrige trækfugl blev den rødstrubede lom som vi havde 176 af, og det er det nyeste højeste antal for efteråret og bliver nok slået inden længe igen. Der er ligeledes kommet gang i alkefuglene; vi havde 6 lomvier og 8 lomvier/alke, og flere af dem kom tæt på stranden. Vi har stadig flere kjover trækkende, og i dag blev det til 5 almindelige hvoraf 2 og 3 trak sammen.

Vadertrækket på mindst 2 sortgrå ryler som er fåtallige her; der kom formodentligt en 3., men den måtte forblive ubestemt. Herudover 38 almindelige ryler, 3 stenvendere (dem har vi ikke set så meget i et stykke tid), 1 islandsk ryle samt 15 strandskader hvoraf en stor del var ungfugle. Ande- og gåsetrækket var småt med enkelte ederfugle, knortegæs og 1 toppet skallesluger; det samme gælder for småfugletrækket med enkelte eng- og skærpibere, og vi havde ikke én bjergvipstjert. En flot vandrefalk blev dagens eneste trækkende rovfugl.

Stort set resten af dagen er tilbragt indendørs pga. regnen, og her til aften har Lisa og hendes familie fejret nytår, så vi har spist fin middag. Lisa drager i øvrigt, sammen med familien, til København i nogle dage fra i morgen, og hun er først tilbage på posten torsdag som det ser ud lige nu. Det kommer altså til at blive temmelig stille her, desværre ...

... Men hun var nok ikke kommet til at ringmærket meget alligevel, for i morgen bliver vinden med stor sandsynlighed for kraftig til overhovedet at åbne nettene (op til 13, måske 14, m/s fra nordvest), og tirsdag og onsdag ser ret våd ud, så der kommer nok heller ikke til at ske det helt store hvis det kommer til at holde.


Lisa Flam:

Windy, rainy day turned out to be interesting!

There weren’t too many birds today but an interesting variety. I finally got my first Brambling (kvækerfinke) today! It is also the first for this season. All Robins (rødhalse) (3) were recaptures. Also had 4 Blue Tits (blåmejser) in the nets on our last round. I love making up stories in my head- there were three juveniles and one adult female, you can clearly see juvenile plumage; the head still has brown feathers and yellow feathers on their face etc. 

I decided they are a family, and I got to admit that this is already the second time this week we had a few juvenile Blue Tits and 1 adult in the same net together. We, of course, released them all together and they indeed flew to the same place!

20190929 114334.jpg1
1cy Blue Tit (blåmejse) with partial juvenile plumage. Photo: Lisa Flam

Last two rounds we finally were getting some birds but had to close the nets early due to a rain storm that was appearing from the sea (thanks David and Michael for running in the rain to close all nets!)

I finally got Adam to join us in opening the nets, I am really enjoying my family finally understanding what I do here every day. They come around with me, help me write the data down, open and close the nets and get up early with me!

20190929 091304.jpg1
1cy male Brambling (kvækerfinke), first for this season. Photo: Lisa Flam

Thanks everyone for your help!

Species (art) New Ringed (ringmærkede) Recapture (genfangster)
Wren (gærdesmutte) 1  
Dunnock (jernspurv) 2  
Song Thrush (sangdrossel) 2  
Coal Tit (sortmejse) 2  
Blue Tit (blåmejse) 4  
Great Tit (musvit)   1
Chaffinch (bogfinke) 3  
Brambling (kvækerfinke) 1  
Common Whitethroat (tornsanger)   1
Lesser Whitethroat (gærdesanger) 2  
Blackcap (munk) 1 1
Chiffchaff (gransanger) 1  
Robin (rødhals)   3
Total 20 6


20190929 115859.jpg1Adam and his first Coal Tit (sortmejse). How exciting! Photo: Lisa Flam

20190929 080020.jpg1.jpg1
Wren (gærdesmutte). Love how small and strong they are. Photo: Lisa Flam