Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2021 (225)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)(se alle)

Bedste vadefugledag i år

lørdag 20. juli 2019
50 år siden med de første mænd på månen
af Bent Jakobsen

Igen i dag sydøst 7-8 m/s og 17 grader. Men stadig ikke sommer. Vekslende skydække og god sigt.

Andreas og David tog morgenobsen. David ankom igen i går aftes, da sydøstenvinden og vadefugletrækket trak, inden han igen skulle på arbejde.
Andreas tog lidt observationer ud over morgenobsen.
Igen var det islandske ryler og små kobbersneppe i deres flotte yngledragter, som var talrigest med henholdsvis 606 og 565. Men også småspove 45 og sandløber 102 gjorde sig bemærket. Og det blev også til de normalt fåtallige dværgryle 3, og krumnæbbet ryle 2.
Andreas meldte hvepsevåge over walkien, men den gik så lavt, så den var nærmest umulig at finde for os andre.
Så var det imponerende med 440 suler fiskende i revet.
Manon havde sin første ringmærkningsdag hvilket gav 17 fugle () aflæsninger i parentes: skovpiber 1, hvid vipstjert 2, løvsanger 1, gærdesmutte 2, gærdesanger 3 (2), tornirisk 1, musvit 2 (1), gulspurv 3, skovspurv 1, tornsanger 1, lille gråsisken (1).
Astrid Jørgensen ankom i dag som frivillig på stationen i en uge. Derudover har vi stadig besøg af Kim og Maria.
Og så er det jo en mærkedag, da det i dag er præcis 50 år siden, at de første mennesker landede på månen. Måske sker den igen inden længe.