Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2021 (225)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)(se alle)

Efterårets første kjove

fredag 12. juli 2019
Vindstille og tågedis
af Bent Jakobsen

En vejrmæssigt helt utrolig dag med nærmest vindstille 1,7 m/s. Men det betød også at sigtbarheden var ret ringe med kun 500 m i begyndelsen af morgenobsen stigende til 1-3 km senere. Med det vindstille vejr var det fantastisk at se en helt blank vandflade, hvor himmel og vand gik ud i et. Temperaturen ligger stadig i den lave ende for en sommertemperatur. Det stille vejr varede ved hele dagen.

David Manstrup deltog i morgenobsen, som var noget stille i det første stykke tid på grund af tågen. Så i starten sås overhovedet ingen trækkende fugle. Så kunne vi heldigvis muntre os med nogle af de rastende vadefugle, idet der gik en flok på i alt 60 almindelige ryler på revlerne. Så det blev til i alt 109. Efterårets første trækkende store præstekraver med 9 sås også ligesom den første stenvender lige var nede og stå på revlerne. Det var i øvrigt noget som kendetegnede de trækkende fugle i dag, at mange af dem landede kortvarigt på revlerne inden de fortsatte.
En almindelig kjove hyggede sig lidt med hættemågerne og indimellem hvilede den sig på revlerne, men den forsvandt til sidst.
Pga det fantastisk stille vejr besluttede jeg at observere lidt længere tid end morgenobsen, hvilket dog ikke gav meget. To suler lagde lige vejen forbi ret tæt på, da de åbenbart havde registreret at der var gang i fiskende måger ret tæt på kysten.
Selv om vejret var perfekt lykkedes pga sigtbarheden ikke at få tal på sortænderne i dag.
Jeg tager til København i morgen hvor David så tager morgenobsen lørdag.
Vendehalsene ved stationen har ikke givet livstegn fra sig meget længe, så tror ikke de har ynglet herude i år. Til gengæld har jeg været i jævnlig forbindelse med en sommerhusejer på Hedetoftevej i Blåvand, som har haft vendehals ynglende. Han kunne i forgårs fortælle, at nu var ungerne fløjet fra reden.