Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (109)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Ihærdige forsøg på at finde fugle i "giftigt" vejr

mandag 3. juni 2019
af Morten Jenrich Hansen

Vejr: En kraftig tordenbyge fra kl 2 til kl 3 gav 5mm regn og en del lyn. Uvejret drev hurtigt videre og nat og morgen var rigtig lun med 17°C ved solopgang og ganske svag vind fra sydsydvest. Midt på morgenen kom der lidt mere vind med op til 6m/s og temperaturen faldt til 14°C. Vinden drejede da til ren syd og temperaturen nåede 16°C eftermiddag og aften. Dagen igennem vekslende skydække fra 7/8 til 2/8 og plads til en del sol. En smule fugt i luften en time omkring kl 13, men ellers tørt og god sigt.

Jeg var gået rigtig tidligt i seng til en tiltrængt nattesøvn, så jeg var udhvilet, da tordenvejret ankom og regnen slog mod tagvinduet på mit værelse. Holdt mig dog under dynen til jeg alligevel skulle op kl 03:30 - lavede den obligatoriske morgenkaffe og spiste lidt youghurt inden jeg gik ud og åbnede alle net kl 4. 
Det burde være perfekt vejr til noget spændende i krat og haver med passagen af en regnfront sidst på natten og derefter tørvejr.
Gjorde da også et ihærdigt forsøg med ringmærkningen ved at holde net åbne til kl 18:30.
Nåede op på 16 mærkede fugle og 4 genfangster, men kun en Grå Fluesnapper indikerede ankomst af en trækfugl i dag. Alt andet var de lokale ynglefugle og deres nyudfløjne unger.
Blandt genfangsterne var et par gamle kendinge af fuglestationen, da både en Stær og en Jernspurv var ringmærket her tilbage i 2015.
Stæren i april 2015 og siden genfanget 2 gange i april og maj 2016, men ikke set siden, indtil jeg tog den ud af et net i dag.
Jernspurven har været mere stabil gæst i haven siden den blev mærket som 1k 29. juni 2015.
Den blev kontrolleret 6 gange i februar til maj 2016, 2 gange i maj og juni 2017, samt 1 gang i april 2018.

En tredje af dagens aflæsninger var en hun Gærdesanger med aktiv rugeplet. Egentlig ikke noget specielt i det, da jeg ringmærkede den 14. maj i år, men jeg var nu rigtig glad for at se den igen og være fit og i fuld gang med yngleaktivitet.
Ved mærkningen var det nemlig en af de fugle, som jeg tog en lille blodprøve af for test af West Nile Virus. 
Det er jo en ekstra belastning at udsætte fuglene for, så det glæder mig at se, at den her 3 uger senere har klaret sig med unger i reden (rugepletten var i et stadie, der passer til at æg er klækket og den nu har store unger).

Dagens ringmærkning med genfangster i ():
Jernspurv 0 (1), Gulbug 1, Tornsanger 3, Gærdesanger 2 (1), Løvsanger 2, Gransanger 2 (1), Grå Fluesnapper 1, Topmejse 1, Stær 1 (1), Bogfinke 1, Lille Gråsisken 1, Gulspurv 1.

Ialt 16 mærket og 4 genfanget fordelt på 12 arte.

Udover min ringmærkningsaktivitet, så var der gang i kratlusk fra en række håbefulde folk i felten, der alle syntes vejret burde give noget sjældent i området.
Slænget der tjekkede strand, mose, klit, Grønningen og Skallingen var Bent, David, Svend Åge, Henrik Brandt og Henrik Knudsen.
Sidstnævnte var manden, der nåede omkring Skallingen for at lave sin ynglefugleoptælling og Naturstyrelsens mand på ynglefugleområdet - Morten Bentzon Hansen - nåede også forbi for at se til strandens Dværgterner og tjekke Kallesmærsk for ynglende Tinksmede.
Ingen af disse gode folk havde dog held til at støve de store sjældenheder op, så alle på nær Henrik Knudsen drog i løbet af dagen efterhånden videre for at passe deres andre gøremål.
Henrik tager en overnatning og prøver lykken igen i morgen, hvor jeg fortsætter med åbne net, indtil jeg kører hjemad til et døgn i Århus.

20190603 144657 2
Der kommer flere og flere unger ud i disse dage. Her dagens juvenile Gulspurv med et vurderende blik på den mærkelige ringmærker. 

20190603 095814 2
En juvenil Topmejse har endnu ikke meget top at byde på.

DSC 4690 2resized
Afsluttede dagen med at det imponerende insekt - Stor Sabelhveps - fløj ind og satte sig i et af de net, som jeg var ved at lukke.
Flot dyr og på længde med en pegefinger, men en rigtig barsk snylter, hvis man er larve af en Kæmpetræhveps. 
Stor Sabelhveps bruger sin lange læggebrod til at bore ind i træ og lægge æg ved den gang, hvor træhvepsens larve er.
Når Sabelhvepsens æg derefter klækker, lammer Sabelhvepsens larve træhvepsens larve og har derefter et levende, men paralyseret spisekammer.