Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (109)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Nordlig Blåhals i sydøstenvind

søndag 2. juni 2019
af Morten Jenrich Hansen

Vejr: Så kom varmen med sydøstenvind - nattemperatur på 12°C og eftermiddagen nåede op på 20°C. Først svag vind, men over middag op til 7m/s. Solrig dag med 2-3/8 skydække og god sigt.uden nedbør.

Fra tv aften i Lynne med Champions League finalen kørte jeg over Varde å-dal i nattetimerne i håb om, at kunne lytte mig frem til en Flodsanger i området. Det lykkedes ikke, så jeg endte på fuglestationen til 2 timers søvn, inden jeg var ude igen kl 4 for at åbne alle net til dagens ringmærkning.
Vejrforholdene var gode, men det kneb igen med fugle i haverne.
De første af weekendens gæster brød tidligt op - Finn for at nå en aftale på Fyn og Kristian drog mod Gedser i håb om en Lille Rørsanger, da meldingen kl 6 tikkede ind om, at en var blevet ringmærket derovre mod sydøst.
Til gengæld dukkede Ole Zoltan Gøller og Thomas op ved Fuglestationen, da de var overbeviste om, at det var her der ventede en sjælden fugl i sydøstenvinden. Bent og Henrik Brandt kom senere på morgenen med samme tanker. Eva og Bo blev i området til kl 16, inden de drog hjemad, så der var mange til at gå rundt og tjekke strand og mose.
Feltfolket fandt nu ikke noget bedre end de lokalt ynglende Sortstrubede Bynkefugle og Vendehalse, mens jeg fra morgenstunden havde en syngende Karmindompap.
David nåede om eftermiddagen et tjek af Grønnigen, alt imens jeg passede net og gik en masse tomme runder.
Havde blot fanget 5 fugle, da Jonas fra kl10 til kl12 overtog nettene for en ringmærkningstur.
Gruppen han havde med de 2 timer fik set en Gulbug som eneste fugle i hånden i den tid.
De havde dog ikke opgivet friluftlivet og spiste frokost på gårdspladsen, inden de fik yderligere 2 timers strandtur guidet af Peter.
Dermed fik de set Lille Gråsisken i hånden, da jeg under deres frokostpause viste dem den første fugl, som jeg fangde efter at have overtaget nettenen igen fra Jonas.   
I de timer den guidede gruppe var på stranden, kunne gæsterne på stationen så se min dagens fugl, da der i Stationshaven pludselig dukkede en flot han Nordlig Blåhals op i et net.
Det reddede dagen, hvor 12 timer med åbne net kun gav fangst af 13 fugle, hvoraf de 4 var gengangere fra tidligere.

Dagens ringmærkningstal med genfangster i ():
Hvid Vipstjert 1, Nordlig Blåhals 1, Gulbug 1 (1), Tornsanger 1, Gransanger 1, Musvit 0 (1), Bogfinke 1, Grønirisk 2, Lille Gråsisken 1 (1)

Ialt 9 mærket og 4 genfanget fordelt på 9 arter.
Bortset fra Blåhalsen alle lokale ynglefugle og både Grønirisk og Lille Gråsisken var helt friske 1k fugle lige fløjet fra rede.

Til aften spiser jeg tidligt og kommer hurtigt under dynen, for jeg er ved at være brugt efter et døgn med 2 timers søvn.
Weekendes gæster takkes for god orden og godt selskab trods de få fugle i området.
Eva og Bo skal have ekstra tak for donationen af både røre/salatskåle og tag tøj til køkkenet, samt et par nye elpære til lamperne på 1. sal. Eva fortjener yderliger tak for sin indsats med rengørnig af dør og vindue udvendigt mod gårdspladsen og køkkenvask m.m indvendigt.
Dejligt med gæster, der har overskud til det!

Vejrudsigten ser spændene ud for ringmærkningen i morgen. Ikke håb om stort antal fugle, men en af de sjældne kunne sagtens tænkes at komme forbi.
Både Bent og Henrik Brandt har meldt deres ankomst igen i morgen og Henrik Knudsen har luret potentialet og har booket en overnatning eller to, når han når frem i morgen fra sit hjem ved det sydfynske øhav.

IMG 4517
IMG 4506

Dagens fine Nordlige Blåhals en 2k han.
Fotos taget af David Manstrup.