Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (109)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Hverdag på fuglestationen

mandag 29. april 2019
af Morten Jenrich Hansen

Vejr: Overskyet morgen og formiddag med lidt fugt i luften uden at det blev til egentlig nedbør. Vinden var svag på 3m/s fra nordvest. Drejede midt på dagen mod nord og tiltog til 6m/s om eftermiddagen. Samtidig kom der opklaring, så solen var fremme det meste af tiden indtil solnedgang. Dog uden varme i nordenvinden, så døgnets temperaturinterval var beskedent fra 8°C til 13°C.
Sigten varierede fra 3km til 10km med dis i morgen og formiddagstimerne.

Det virker til, at april festen for ringmærkningen er ved at slutte og jeg må til, at vende mig til en normal hverdag for foråret på Blåvand Fuglestation.
Kunne godt nok åbne alle net på en dag uden meget vind og ingen nedbør, men det blev kun til 29 mærkede fugle. Noget under mit april gennemsnit på +50 fugle pr. dag, men helt i overensstemmelse med det man plejer at kunne forvente for en april dag i Blåvand.
Jeg kunne så glæde mig over, at en Munk fik æren af at bære ring nr. 1500 brugt i april i år.
Desuden kom der en ny årsart på ringmærkningslisten, da en Skovpiber blev fanget i stationshaven.
Med de få fugle at håndtere, have jeg tid til at få udtaget prøver fra afrika-trækkerne til screening for West Nile Virus (WNV). 
En sygdom, der kan ramme mennesker og har fugle som en mulig spredningskilde fra vinterkvarter i Afrika til Europa. Ringmærkningscentralen, Københavns Universitet samarbejder med DTU Veterinær-instituttet Lindholm om en årlig indsamling af prøver, så evt udvikling af smitte risiko kan vurderes.

Bent kom ud med den computer, hvor stationens ringdatabase er blevet installeret. Dejligt at kunne komme igang med indtastningen af alle forårets mærkninger. Den har været savnet siden harddisken på den gamle database computer brød sammen midt i marts og ikke kunne repareres.
Bent nåede en tur rundt på stranden og i Mosen, mens jeg passede net, men heller ikke han kunne støve fugle op. Klassisk situation herude om foråret med vind i nordvest til nord.
Vi har dog stadig de faste fugle som Vendehals, Gulirisk og Sortstrubede Bynkefugle at nyde i nærområdet, så vi har egentlig ikke noget at klage over. 
Da Bent drog hjemad om eftermiddagen, fik han første hold WNV prøver med til forsendelse, så jeg slap for at køre ind til pakkeindleveringen.

Dagens ringmærkningstal med genfangster i ():
Skovpiber 1, Gærdesmutte 2, Rødhals 5, Solsort 1, Sangdrossel 2, Munk 1, Gærdesanger 3 (1), Løvsanger 6, Gransanger 3, Fuglekonge 1 (7), Broget Fluesnapper 2, Lille Gråsisken 2

Ialt 29 mærket og 8 genfanget fordelt på 12 arter.

20190429 081954 2
Dagens nye årsart på ringmærkningslisten - Skovpiber.