Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (198)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Flittig indsats belønnes!

tirsdag 2. april 2019
Dagen bød på flere overraskende fund.
af David Manstrup

Det var en kold fornøjelse herude i dag. Vinden blæste 9 ms fra sydøst og temparaturen lå på cirka 2-9 grader. Til gengæld var der komplet skyfrit og rigtig god sigt. 20 km. 

Jeg tog på morgenobs, imens Morten ringmærkede. Grundet den ret kraftige vind, havde han kun relativt få net åbne. 
På morgenobsen var der en fin artsdiversitet, men ikke rigtig noget udover det sædvanlige. Nævnes kan 135 trækkende Bramgæs og 2 Store Skalleslugere. Begge forekomster er ikke hverdagskost på hukket, uden på nogen måde at være decideret sjældent. Det rigtige lomtræk er endnu ikke startet. Der er mest tale om fouraugerings/kompententationstræk. Ikke desto mindre passeret over 100 fugle i løbet af morgenen. Jeg mener at have hørt en overflyvende Gulirisk, men den blev aldrig helt sikker, da den kun kaldte en gang.. Der kan ikke gå længe før den første dukker op.

Morten fortsatte ringmærkningen langt ud på eftermiddagen, hvilket endte med at give pote. Der var ikke mange fugle pr runde, men pludseligt bankede han på ruden med en Fyrremejse i hånden. Bingo! Til stor glæde for både Tim og undertegnet:

IMG 3023Fyrremejse - Foto DMA. Klart dagens bedste fugl! Det er kun 6 fund på hukket nogensinde ifølge DOFbasen, og dermed et form for hit. De er meget fåtallige, og der kan gå år imellem de ses eller fanges. 2017 var et ekseptionelt år med hele 3 fugle iagttaget, hvoraf 2 ringmærkede - alle fund i august.

Cirka en time senere sidder der pludseligt en Kernebider i stationshaven og fouraugere. Heller ikke hverdagskost, og det er ikke så ofte vi har dem raste herude. Især Tim var glad for denne obs, da han ikke ser mange af dem i det daglige. 

IMG 3044Kernebider - Foto: DMA

Den samlet ringmærkningstotal forlyder således:
Fuglekonge 3, Gærdesmutte 5, Jernspurv 3, Rødhals 2, Bogfinke 1, Grønirisk 3, Lille Gråsisken 2, Grønsisken 1, Kvækerfinke 1, Gransanger 1, Fyrremejse 1. 

Aflæsninger/genmeldinger: Fuglekonge 3, Rødhals 3, Tornirisk 1.

DMA