Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (198)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Farvel til Amelie

søndag 4. juni 2023
af Morten Jenrich Hansen

Jævn vind fra vestnordvest til nordvest tillod mig at åbne nettene i begge haver uden for meget vind i sejlene.
Desværre blev det også til en morgen nærmest uden fugle i haverne.
Efter de 5 standardtimer have Fyrhaven således kun produceret en fangst  og det var en kontrol af en Gærdesanger ringmærket her i starten af maj.
Stationshaven varf ikke meget bedre på de 5 timer med kun 2 fugle mærket og 1 kontrol.
Jeg lukkede ned for Fyrhaven, men prøvede at fortsætte med net åbne i stationshaven til kl 15, men dagens ringmærkningssum blev på blot 6 mærkede og 5 genfangster af vore egne ynglefugle.
Skovspurv blev topskorer med 2 mærket ellers satte jeg kun ring på en af hver af Gærdesmutte, Jernspurv, Rødstjert og Grønirisk.
20230604_140333.jpg
Det virker til, at det er slut med ankomster af forårets trækfugle til haven, så hvad jeg får ringmærket i min sidste uge på fuglestationen dette forår vil mest være de lokale ynglefugle.
Der er hver dag nye unger, der lige er hoppet fra reden og i dag var ingen undtagelse med bl.a. denne juvenile Jernspurv - stadig med blodrød mundvige som signal til forældrene om, at det altså er her der skal mad ind.

Havde masser af tid til at sidde mellem netrunderne og kigge ud over havet i morgentimerne, men også derude var det tamt.
En håndfuld fouragerende Sule, godt 60 trækkende Fjord/Hav-terner og nogle hundrede Sortænder, der flyttede lidt rundt på deres rast var ikke meget at notere i bogen.
Bedste fugl derude blev en rastende Almindelig Kjove, da sandrevlerne begyndte at blive synlige på morgenens faldende tidevand.
I klitrækken rastede en enkelt Stenpikker, men ellers intet tegn på sene trækfugle denne dag.
Samme melding kom fra Mosen, hvor Anders Zuschlag nåede at gå rundt et par timer uden at finde noget.

Dagen blev så præget af, at Amelie og Sonja fik pakket alle deres ting ionklusiv Sonja´s cykel ind i Amelie´s bil og startede deres tur retur mod Bayern.
Bent var herude og var med til at tage afsked.
Det har været en udsøgt fornøjelse at have Amelie her i hele maj måned.
Stor tak for indsatsen for fuglestationen og personligt har jeg nydt Amelie´s selskab alle dage - hun er i den grad velkommen til at tage hertil en anden gang, hvis hun kan få passet det ind i hendes videre studieliv!

Folk på stationen: Sonja, Amelie, Anders, Bent og Morten