Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (109)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Blæsende tider i hybenkrattet

onsdag 27. juli 2022
Køreturen redder dagen
af Andreas Kristian Pedersen

Igen i dag placerede jeg mig på den nye obspost som Henrik bøhmer har lavet. Der er plads til to, og kun 2, men der er læ, selv hvis vinden kommer fra nord, nordvest eller nordøst. Der er ikke andre steder i blåvand hvor der er det, så en dybfølt tak skal lyde herfra.

Ellers forløb morgenobsen meget stille og rolig. Igen i dag så jeg 2 almindelig kjover hvor begge ikke så helt adulte ud, og der kom lidt strandskader. Men kontrasten er stor til den dag vi havde i mandags som jeg stadig lever højt på.

Efter lidt afslapning kom Bjørn og kort derefter tog vi på tur. Vi startede på nyeng og gik ud til låningsvejen. Det var højvande så det var perfekte omstændigheder at tælle de rastende vadere. Det var hovedsageligt lille kobbersnepper og hvidklire, men der var også rødben og nogle få småspover. Lige pludselig letter alle vadefuglene, så vi troede at enten en havørn eller vadrefalk havde gjort sin entré. Det viste sig dog at det var noget langt mere maritimt for Bjørn melder to almindelig kjover, og før vi ved af det, ser vi tre smukke fugle flyve i flok ud ad mod havet. Jeg kan ikke huske at jeg har set så mange almindelig kjover på nyeng, måske er vi på vej ind i et efterår med store kjove tal.

Efterfølgende kører vi længere nordpå mod værnengene, hvor der ikke var særlig meget udover udtørrede vadeflader, så vi vælger at tage til lønborggårdtårnet i skjern enge. Fra tårnet ser vi ikke særlig meget, men på vej hjem ser vi to rovfugle. Den ene var en gammel/adult/ældre rørhøg han og lige foran kommer den flotteste fiskeørn, så trods nordvesten vinden endte dagen i dag som endnu en god dag.