Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2021 (165)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)(se alle)

Vindskifte gav flere trækfugle

mandag 13. juli 2020
Kim og Maria ankommet til aften
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: først ret skyet og lidt blæsende med op til 8-9 m/s fra vestnordvest og 13-14 grader. Senere aftagende vind og efterhånden fra sydvest samt en del sol og lunt. God sigt, dog noget varmedis fra sidst på formiddagen.

Morgenobsen blev mestendels som i de foregående dage: relativt få trækfugle og ret blæsende. Dog er der ved at komme lidt mere gang i sandløberne. Desuden trak der flere suler mod nord. Det var jo desværre ret blæsende i begyndelsen, og vinden var, som nævnt, fra en vestnordvestlig retning. Sidst i perioden kom der imidlertid nogen sol, og vinden lagde sig lidt.

Ud på formiddagen drejede vinden om i sydvest, og så ville jeg gerne på stranden for at se om det hjalp på trækket. Det så det ud til, for der kom flere sandløbere og alm. ryler; herudover et par kobbersnepper og islandske ryler, 1 stenvender, 1 storspove og 7 strandskader, men snart gik det trækket helt i stå (sikkert pga. den stille periode der ofte kommer omkring middag). Vi glæder os til når strandskadetrækket for alvor går i gang, og det gør det for håbentligt en gang i næste uge.

Mågerne blev også tjekket lidt igennem, men der var tilsyneladende ikke noget virkelig spændende mellem dem. Flere svartbage syntes dog, af en eller anden grund, at trække ret målrettet mod syd. Endnu har der ikke været nogen sorthovedet måge på stranden her til "efteråret", men de kommer nok snart.

Der rastede en del splitterner på stranden. Bent talte 210 hvoraf 60 var ungfugle hvilket er ret mange. Dværgternerne og de store præstekraver ser fortsat ud til at have det godt.

Lars Tom var også en tur i området. Det mest interessante blev en 1K (juvenil) stenpikker, så de har nok ynglet et sted i området.

Jeg fik endelig lyttet noget nattræk igennem for d. 10 juli (kl. 00:00-03:30). Der var flere overraskelser, bl.a. slørugle igen (lokal fugl?), lille præstekrave, grønbenet rørhøne, natravn (kaldende) og vibe. Herudover 3 svaleklirer, 1 mudderklire, rødben og almindelig ryle. Desuden var der et par ukendte hvoraf én af dem måske var en rørvagtel af en art.

Her til aften er Kim og Maria ankommet, og de skal blive til torsdag.

I morgen ser det desværre ud til at det skal regne hele morgenen og formentlig også en stor del af dagen. Morgenobsen udgår derfor nok.

Folk: Kim, Maria, Lars, Merit, Michael