Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (118)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Atter mange trækkende vadefugle

mandag 24. juli 2017
Og mængder af rastende fugle
af Mathias Blicher Bjerregaard træk og Bent Jakobsen ringmærkning og rast

Vejr kl. 5.15: Ø 4 m/s (97°), 12.9 °C, 6/8, 10 km

Det intense vadefugletræk fortsætter. På tredje dag i træk med østenvind sad jeg for en gangs skyld alene, men fik alligevel talt og noteret 1900 vadefugle på fem timer. I betragtning af at samtlige fugle blev fundet inden for revet eller højt, og dermed 0 i eller bag revet, ville det nok have hjulpet at have en med observatør. Mest bemærkelsesværdige tal var Almindelig Ryle 1109, Krumnæbbet Ryle 13, Lille Kobbersneppe 121 og så er Strandhjejlerne også begyndt at røre på sig, bl.a. sås en smuk flok på 13 fugle med 20 Islandske Ryler. Desuden sås for andet dag i træk en trækkende 1k Vandrefalk, der fik jaget en masse måger og terner på vingerne.

Vadefugletræktotaler: Strandskade 264, Stor Præstekrave 10, Hjejle 2, Strandhjejle 36, Islandsk Ryle 187, Sandløber 26, Dværgryle 1, Krumnæbbet Ryle 13, Almindelig Ryle 1109, Brushane 1, Dobbeltbekkasin 1, Lille Kobbersneppe 121, Småspove 16, Storspove 3, Rødben 39, Hvidklire 16, Stenvender 15, ubestemt vadefugl sp. 45

I alt: 1905 trækkende vadefugle, og dermed den fjerde dag i juli med over 1000 vadere.

Rast og ringmærkning

På revlerne rastede rigtig mange måger og terner således 1150 fjord/havterner og 790 sildemåger. Det der dog faldt mest i øjnene var det virvar af fugle lige bag revet. Suler piskede ned i vandet, så man skulle tro at der blev brugt piskeris og en kæmpe stor flok skarver lå også og guffede i fiskemylderet. I alt 900 suler er klar rekord for juli måned, hvor der ikke tidligere er set over 500 på en dag. Det var vildt at se, hvordan flokken blev større og større efterhånden som fuglene væltede ind fra både fra syd og nord.

Endnu en rekord blev sat i dag med i alt 15 gråsæler på sandbankerne. De 31 spættede sæler er mere normalt og ikke rekord. En stor flagspætte var ude og vende et par gange.

Vejret var ideelt så alle net åbne. Det blev en jævn ringmærkningsdag med 19 mærkede fugle. Stadig primært ynglefugle, men også et par uventede arter som stor flagspætte og korttået træløber.

Ringmærkning: Stor flagspætte 1, landsvale 1, hvid vipstjert 1, jernspurv 1, sangdrossel 1, gulbug 1, tornsanger 2, gransanger 3, topmejse 1, musvit 1, korttået træløber 1 (foto), tornirisk 3.
Ialt 19. 

kortta

Vadefugletotal

mandag 24. juli 2017
af Henrik Böhmer

Siden vadefuglesæsonen startede officielt, har der kun været talt systematisk ved Blåvand siden Mathias Blicher Bjerregård startede d. 18/7. Alligevel har denne sæson allerede vist tænder og østenvinden kunne ikke være timet bedre. Netop på dette tidspunkt hver år starter trækket af de arktiske vadere, som stadig er i deres flotte sommerdragter og netop med østenvinden bliver de presset ud til Jyllands vestkyst, hvor de under nogle omstændigheder ses i maget store tal. De seneste dages imponerende træk har ledt til flere store tal, som f.eks. dage på næsten 3.000 almindelige ryler, en dag med over 1.000 små kobbersnepper og senest i går med 145 krumnæbbede ryler. Totalen for perioden ses herunder. 

 Art 
Antal
Almindelig ryle
7075
Brushane
4
Dobbeltbekkasin
17
Dværgryle
34
Hjejle
13
Hvidklire
55
Islandsk ryle
2219
Krumnæbbet ryle
306
Lille kobbersneppe
1449
Mudderklire
5
Rødben
538
Sandløber
489
Småspove
116
Sortklire
3
Stenvender
89
Stor præstekrave
68
Storspove
47
Strandhjejle
59
Strandskade
1934
Svaleklire
6
Tinksmed
2

20 arter vadefugle

søndag 23. juli 2017
Igen over 3000 vadere
af Mathias Blicher Bjerregård

Vejr kl. 5.15: Ø 5 m/s (77°), 15.3 °C, 8/8, 10 km

Folk: MBB, HBØ, DMA

Når der har været en rigtig god trækdag under perfekte vejrbetingelser, er det tommelfingerreglen at der kommer færre fugle næste dag. Det var også delvist rigtigt i denne omgang, da det "kun" blev til lidt over 3800 vadere i dag efter gårsdagens 6100. Ikke desto mindre var intensiteten endnu større for smårylerne, da fem timers morgenobs 5.15-10.15 gav Almindelig Ryle 2362, Krumnæbbet Ryle 145 (foto: MBB), Sandløber 145 og Dværgryle 17. Til gengæld så trækket af Lille Kobbersneppe ud til at være ebbet ud i denne omgang, da blot 35 fugle blev talt. Der kom stadig en del Rødben (98), Strandskader (373) og Islandske Ryler (321) og da også mindre hyppige arter som Sortklire, Mudderklire, Svaleklire og Tinksmed alle kom i bogen, blev hele 20 vadefuglearter registreret på træk denne dag, hvilket jo er fornemt. Obsen måtte desværre afbrydes kl. 10.15 grundet regn og torden.

krum

Morgenobsen blev også godt krydret, idet David fandt de 2 første Sortterner i efteråret, en 1k Vandrefalk kom trækkende lavt over stranden og endelig jokkede Henrik og jeg en adult Lærkefalk op under gåturen hjem. Sejt.

En så stor morgenobs på en østenvindsdag krævede naturligvis et tjek om aftenen, men knapt 150 vadere på knapt to timer 16.55-18.45, herunder 0 krumnæb, motiverede ikke til at blive på posten aftenen ud. Det mest bemærkelsesværdige på aftenobsen blev Sortterne 1, Almindelig Kjove 1 og Lille Kobbersneppe 21.

Det er vildt, at antallet af krumnæb pr. østenvindsdag bare fortsætter med at stige, og Henrik Bøhmer, som har set på vadefugletræk herude i mere end et årti udtalte at han aldrig har set noget lignende. Således er 145 det næsthøjeste tal for Krumnæbbet Ryle i stationens historie, kun overgået af 172 trk. S 24/7-1992. Måske kunne rekorden let have være slået, hvis der havde været manpower til at dække middagstimerne mellem regnbygerne, men desværre kommer her næsten ingen folk i juli. Det er mærkeligt.

Vadefugletræktotaler: Strandskade 396, Stor Præstekrave 25, Hjejle 3, Strandhjejle 11, Islandsk Ryle 328, Sandløber 166, Dværgryle 17, Krumnæbbet Ryle 145, Almindelig Ryle 2419, Dobbeltbekkasin 3, Lille Kobbersneppe 56, Småspove 32, Storspove 9, Sortklire 1, Rødben 98, Hvidklire 20, Svaleklire 1, Tinksmed 2, Mudderklire 4, Stenvender 53, ubestemt vader sp. 28

I alt: 3817 trækkende vadefugle. Hermed er der i dagene 19-23. juli talt 14.609 vadere ved Blåvands Huk!

/Mathias

Massivt vadefugletræk

lørdag 22. juli 2017
Over 6000 trækkende vadefugle
af Mathias Blicher Bjerregård

Vejr kl. 5.15: Ø 5 m/s (78°) 5 m/s, 10 °C, 2/8, 15 km

Hvilken fantastisk trækdag! Hvor skal jeg begynde? Det er svært at sammenfatte dagen på en overskuelig måde. Kort og godt: der var fuld knald på vadefuglene i dag, idét vi fik talt 6361 trækkende vadefugle! Særligt Almindelig Ryle (2860), Islandsk Ryle (1290) og Lille Kobbersneppe (1092) imponerede.

Observatørerne var igen David og undertegnede, mens Henrik Bøhmer dukkede op for at ringmærke. Det blev hurtigt klart at dagen kunne blive god, for allerede efter den første observationstime var der trukket over 200 Små Kobbersnepper, som den foreløbigt talrigeste art. En halv times havgus satte midlertidigt en total stopper for tællingerne, men bagefter var der gang i den igen, hvor især islænderne tog over. Hen på formiddagen var det Almindelig Ryles tur til at dominere, og i tidsrummet 9.30-11.00 trak der ca. 200 pr. kvarter. Således havde vi passeret 2000 Almindelige Ryler allerede kl. 11.15... det vidste vi dog ikke på det tidspunkt. Igen var der desuden mange Krumnæbbede Ryler blandt de Almindelige, idet vi fandt 83 over hele dagen, altså endnu flere end de 69 i torsdags (20/7).

I mellemtiden havde Henrik både ringmærket en Vendehals (foto: HBØ) og fundet en Sort Glente over mosen, som vi dog ikke havde meget tid til at kigge efter pga. vadefugletrækket og vi så den derfor aldrig. Fra kl. 10 kom Henrik kom ud og hjalp på obsen, hvilket var super, da det netop var i disse timer trækket var mest intenst ift. antallet af flokke. Han smuttede igen et par timer efter.

Kl. 14 lukkede vi obsen og gik hjem for at hvile, så vi kunne være friske til aftenobsen. Der trak heldigvis stort set ingen fugle længere på det tidspunkt.

Vi genoptog tællingerne fra 18.45-21.30, hvor vi fik god hjælp af Bjørn Frikke, der fik spottet mange trækflokke.. aftenrykket bestod primært af Almindelige Ryler, Islandske Ryler, Rødben og Små Kobbersnepper, hvor sidstnævnte havde et solidt ryk den sidste time, således at denne art noget overraskende passerede 1000 fugle i dag!

Vadefugletræktotaler: Strandskade 525, Stor Præstekrave 21, Hjejle 8, Strandhjejle 31, Islandsk Ryle 1290, Sandløber 85, Dværgryle 10, Krumnæbbet Ryle 83 (bedste dag i 25 år), Almindelig Ryle 2860, Brushane 3, Dobbeltbekkasin 4, Lille Kobbersneppe 1092 (bedste dag i 19 år), Småspove 40, Storspove 15, Sortklire 2, Rødben 214, Hvidklire 8, Mudderklire 1, Stenvender 16, ubestemt vader sp. 90

I alt: 6361 vadefugle. Hermed er der allerede på femte dag trukket over 10.000 vadere siden jeg ankom 18/7.. ikke dårligt :-) I morgen er det østenvind igen...

vendehbo

Mathias

Rart med noget vestenvind

fredag 21. juli 2017
Stadig lidt vadere efter i går
af Mathias Blicher Bjerregård

Vejr kl. 5.00: V 10 m/s (251°), 15,9 °C, 8/8, 10 km

Efter dagen med 3000+ vadere var det rart med en vestenvindsdag, så der kunne slappes lidt af inden vinden atter går i øst i morgen. For en dag med vestenvind, var der dog nok at se på, givetvis rester fra gårsdagens gunstige vejrsituation.

Dagens observatørteam bestod atter af David og undertegnede, og vi fik bl.a. Strandskade 261, Almindelig Ryle 179 og Småspove 19 i bogen som de tre talrigeste arter. Det mest nævneværdige var vel 7 Krumnæbbede Ryler. Der var ingen større overraskelser på morgenobsen, men det gjorde vi op for ved at køre ned til Saltvandssøen og se Langnæbbet Sneppeklire sidst på eftermiddagen. Vi skal jo have erfaring med den, til når den kommer forbi herude. Det lykkedes at få fuglen i hus, men vi så den desværre ikke flyve.

Der var ikke de store motiver i dag, så da der pludselig ud af ingenting rastede 60 Suler, øjnede jeg muligheden for at score et spændende foto til denne blog med helt lige horisont. Værsåartig:

suler

Mathias

Masser af vadefugle

torsdag 20. juli 2017
Over 3000 trækkende vadefugle samt en overraskelse sidst på dagen
af Mathias Blicher Bjerregård

Vejr kl. 5.00: Ø 6 m/s (104°), 14 °C, 2/8, 10 km

Til min glæde var regnen aflyst, men østenvinden bestod og allerede fra obsens start var der godt gang i vadefuglene. Jeg startede alene, og det var udfordrende at tælle, bestemme og notere på én gang, men heldigvis kom David atter ud og hjalp fra 6.40. Vi obsede fra 5.00-12.00 og igen fra 19.00-21.00. Trækket holdt kadancen stort set hele vejen, og det var nærmest en lettelse, at der var regn hele eftermiddagen, så vi kunne holde pause med nogenlunde samvittighed.

Adskillige vadefugle havde en rigtig god dag, særligt fedt var det at 69 Krumnæbbede Ryler kunne pilles ud mellem blandt andet 1314 Almindelige Ryler. Det er den bedste krumnæb-dag i 18 år her (siden 19/7-1999, 74 eks). Nævnes skal også 7 Dværgryler og 223 Rødben, der optrådte i mange flokke på 6-18 ad gangen. Både Strandskade og Islandsk Ryle passerede 500 fugle hver, og Lille Kobbersneppe havde et særligt stort ryk i de to aftentimer, idét vi på morgenobsen kun havde haft 90, men efter aftenobsen endte på 268. Samlet endte vi på 3170 vadefugle - se totaler allernederst i dette indlæg.

Yderligere kan nævnes 76 rødstrubede lommer på morgenobsen, hvilket var overraskende og klar ny julirekord herfra ifølge DOFbasen (den gamle var 52 trk. d. 5. juli 2012). Bl.a. sås sydtrækkende flokke på 23 og 12. Usædvanligt ifølge David. For at runde den superfine dag af, kom en Skestork pludselig luskende ned langs kysten i lav højde kl. 20.50 (foto: David).

skes

Vadefugletotaler: Strandskade 516, Stor Præstekrave 19, Hjejle 2, Strandhjejle 17, Islandsk Ryle 544, Sandløber 71, Dværgryle 7, Krumnæbbet Ryle 69, Almindelig Ryle 1314, Brushane 1, Dobbeltbekkasin 10, Lille Kobbersneppe 268, Småspove 16, Storspove 17, Rødben 223, Hvidklire 21, Svaleklire 5, Stenvender 15, ubestemt vader sp. 35

I alt: 3170 vadefugle

Mathias

Vadefugle og Hvidvinget Korsnæb

onsdag 19. juli 2017
Østenvinden satte gang i vadefugletrækket
af Mathias Blicher Bjerregård

Vejr kl. 5.00: Ø 4 m/s, 9,2 °C, 1/8, 10 km

Denne morgen var noget køligere end i går, og sigten til at starte med ret ringe, da der lå tæt tåge lige nord og øst for obsposten. Jeg havde fra start fået selskab af Henrik Bøhmer, der havde fået fri fra arbejde pga. den gode vejrudsigt. Tågen lettede snart, og omtrent samtidigt meldte David også sin ankomst. Førend han nåede ud til os på Nordhukket, ringede han med dagens bedste fugl - en flot Hvidvinget Korsnæb han, der sad og sang ham lige i hovedet ved Fyrhaven (kl. 5.42). Vi nåede at se den i skop fra obsposten, men meget dårligt.

fyret

Som håbet gav østenvinden lidt hul igennem til vadefugletrækket, idet 759 vadere blev talt i løbet af morgenen og formiddagen. Talrigeste arter var ikke overraskende Almindelig Ryle (297), Strandskade (225) og Sandløber (111), men også 2 Krumnæbbede Ryler bør nævnes. Beklageligvis så ingen eksemplarer af vinderarten, Strandhjejle. Den må så komme i morgen jo. Ellers sås mindst 4, måske 6-7 Almindelige Kjover, men det var som ofte lidt besværligt at fastslå hvor mange der var gengangere.

Ringmærkningen i dag (Bent) gav 7 fugle: Sangdrossel, Jernspurv, Skovspurv, Lille Gråsisken 2, Grønirisk og Gransanger.

IMG 2092

Jeg stoppede som sidste mand obsen kl. 11.15, og gik hjem for at slappe af. Eftermiddagen tillod mig dog ikke meget søvn, da Bent havde skruet op for Tour de France på fjernsynet, hvor det legendariske bjerg, Col du Galibier skulle besejres af feltet. Ganske hæsblæsende, som en del læsere af bloggen sikkert kan skrive under på.

Nok om ikke-fuglerelaterede sidespring. Der er lovet SØ-vind med let regn i de første timer i morgen, så jeg må hellere få sovet lidt, sådan at jeg er frisk til at stå og blive våd.

Mathias

Julimærkning af Vendehals

tirsdag 18. juli 2017
En forholdsvis stille nordvestenvindsmorgen, der dog bød på 6 Almindelige Kjover over havet og en Vendehals i nettet
af Mathias Blicher Bjerregård

Vejr kl. 5.00: NV 8 m/s, 15,6 °C, 8/8, 20 km

Undertegnede (MBB) ankom tidligt denne morgen med David Manstrup for at varetage observatørarbejdet fra i dag af og juli ud. Bent mødte også op og hjalp til. Ikke overraskende kastede nordvestenvinden dog stort set ingen vadefugle af sig på morgenobsen, men 6 Almindelige Kjover var alligevel fint.

bentogdma

Jonas Gadgaard og Bent havde tur og åbnede derfor net sidst på morgenen. Det gav 24 mærkninger, herunder Vendehals (foto), Landsvale, Skovpiber og Sortstrubet Bynkefugl 3.

vende 

I morgen drejer vinden over i SØ, så der må komme en spand vadefugle..

Mathias

Så er det endegyldigt slut

mandag 17. juli 2017
Det store ædegilde
af Bent Jakobsen

Vinden fra vest 7-8 sekundmeter. Sigten ikke at kimse af for alle de besøgende i Blåvand fyr, som der var mange af i dag. Vejret da også fint med 3/8 og 15 – 18 gr.

Det blev en tur på stranden og gennem mosen tilbage. Og så må jeg jo nok erkende, som også var frygtet, at nu er det slut. Dværgternerne har opgivet. Der var ikke noget liv, ikke engang en rugende fugl. Så nu er der ikke nogle små skrigende hidsigpropper tilbage.
Lad os håbe at vi komme rigtigt godt i gang næste år. Nu er vi beredt.
Pga højvandet stod mågerne helt ude ved vandkanten, og her stod også 125 fjordterner, så der må jo komme nogle tiltrækkende.
I strandkanten lå en død sæl, og et par svartbage var i gang med det helt store ædegilde. Men nok kun med en ret.
Mosen gemte på et par rødryggede tornskader, sortstrubet bynkefugl og en familie blåmejser som var på sightseing gennem buskene og ungerne fik fremvist den store vide verden.
De kunne så konstatere ligesom jeg nu har gjort, at der desværre ikke kommer afgræsning i mosen i år. Der bliver åbenbart prioriteret anderledes fra forsvarets side. Skidt for vores ensianer og vintergrøn.

Tilbage på stationen åbnede jeg lidt net i stationshaven i et par timer, hvilket gav en helt ung rødhals og en 1K gransanger.
Jonas var også forbi, da han skulle have tur.

DSCN6791

DSCN6800

 

Den evigt rugende dværgterne

fredag 14. juli 2017
Reparation af afspærringen
af Bent Jakobsen

 

En let vind skiftende mellem syd og sydvest 5-7 m/s. Og med et skydække på 4/8 skinnede solen ret pænt, så det lugter stadig lidt af dansk sommer med 15 – 18 grader. Det er i hvert tilfælde mere behageligt end de 47 grader de har i Sydspanien. 

Var ude for at tjekke dværgterneparret, og i starten var der ret stille, men opdagede så at den stadig lå og rugede. Dristede mig til at kigge, og der var et æg. Hvis ikke der er en unge inden et par dage, tror jeg ikke det bliver til noget. Det må simpelthen være et omlæg. Præstekraverne så jeg ikke noget til.
Den kraftige nordvestenvind de seneste dage, havde været hård ved afspærringen, så den blev repareret og stængerne hamret længere ned i sandet, så nu er den intakt igen.

Ellers var der meget fugletomt i området. Sortstrubet bynkefugl sad og advarede ligesom rødrygget tornskade også gjorde. Og så passerede enkelte mursejlere. Ved jordhule branddam var der igen adskillige fugle nede og drikke.

Sommer i Blåvand

Sommerklit 20170714 114901

Skygge 20170714 114821

 


FORRIGE     1  |  ...  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  ...  |  204     NÆSTE