Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2020 (152)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)(se alle)
Se indlæg fra måned: jan. (1)feb. (4)mar. (31)apr. (30)maj (30)juni (19)juli (31)aug. (6)

På ny en flot forårsdag, men med mere vind og færre fugle

mandag 6. april 2020
af Morten Jenrich Hansen

Vejr: Anden dag i streg med skyfri blå himmel hele dagen.
Vinden var dog taget til og var på 10m/s fra sydøst. Over middag langsomt aftagende og drejende til syd, så den til aften var nede på 4m/s.
Temperatur fra 6-11°C og god sigt med kun let dis i horisonten.

Lidt mere vind i nettene denne morgen, men jeg kunne stadig arbejde med alle net åbne indtil middag. Da lukkede jeg ned for Fyrhaven efter et par tomme runder deroppe.
Forsatte med åbne net i Stationshaven indtil kl 18.
Lidt påvirket af, at John kl 11 ringede mig op og fortalte, at han var på Mandø og det der vrimlede med Rødhalse alle vegne. 
De var altså bare ikke ved Blåvand i dag og et eksempel på, at fuglenes forekomst og trækmønster kan variere betydeligt mellem vadehavs øerne og Blåvand, skønt den geografiske afstand er lille.
Arterne var lidt af det samme som slut marts, dog med en ny Munk.
Genfangsterne var fugle fra i går, bortset fra en Solsort, som Lisa satte ring på herude den 9. oktober sidste år.

20200406 151013 2
Foto af årets første Munk kom ikke med på dagbogen i går, så her er i stedet nr 2 i år  fra i dag  - Fru Munk.

Bent var ude morgen og formiddag og dækkede trækket fra Nordhukket.
Knap så mange ænder som i går, men stadig pænt antal Skeænder for Hukket med 37 trækkende syd.
Krikand nåede op på 260 og blandt gæssene kom der 152 Bramgæs.
Igen var ande/gåse trækket mod syd, mens dagens Almindelig Kjove trak nord.
Den rastede dog lang tid nok ude på revlerne til, at Bent kunne kalde mig op og jeg nåede, at få den at se fra Fyrhaven.

Inde over land var der 2 Musvåger i luften, mens en Tårnfalk trak nord og 2 Ravne var ude at vende. 
Ikke meget rovfugle træk over de tal, selvom vi da havde håbet, at den friske sydøstlige vind ville bringe mere ud til vestkysten, men jeg kiggede hele eftermiddagen op i en tom blå himmel.

Krydser fingre for, at jeg får noget mere at lave i morgen - det er årsdagen for sidste års forrygende ringmærkningsdag, hvor knap 100 Rødhalse og 50 Gransangere fik ring på - lad det bare gentage sig..

Dagens ringmærkning:
Gransanger 3, Munk 1 + (1), Fuglekonge 1 + (1), Gærdesmutte 3, Rødhals 8 + (1), Solsort 0 + (1), Jernspurv 7, Skovspurv 1, Bogfinke 2 og Lille Gråsisken 1.

Ialt 27 mærket og 4 genfanget fordelt på 10 arter.

Folk: Bent og Morten

Flot forårsdag med ankomst af flere arter

søndag 5. april 2020
af Morten Jenrich Hansen

Vejr: En dag med blå himmel og ikke en sky på himlen.
Jævn til frisk vind fra syd, der om eftermiddagen drejede til sydøst.
Fra 6m/s og op til 9m/s.
Temperatur fra 6-12°C
God sigt.

Lidt mere vind end i går, men fra syd og senere sydøst, så jeg kunne igen bruge alle net i begge haver.
Havde en fin morgen, men tilgangen af nye fugle ebbede hurtigt ud efter de første 3 timer.
Nåede ikke så højt op som ønsket antalsmæssigt, men jeg var tilfreds med artsdiversiteten og det gav flere ny arter på dette forårs ringmærkningsliste.
Hele 3 Husrødstjert er ganske pænt på samme dag, mens forårets anden Fyrremejse giver ny "sæsonrekord" - tidligere år er der højst fanget 1 pr. sæson.
En Korttået Træløber var også nr. 2 i hånden i år, men første der bliver ringmærket, da marts fuglen jo var en gammel sag.
Endelig kom årets første Munk i nettet, så alt i alt en fin dag for mig.
Af dagens 4 genfangster var 3 af dem fugle fra 2019, men kun en Gulspurv mærket 1. april sidste år var ny i år. De andre er faste indslag i haven.

Obs fra felten var godt dækket i dag, da David og Henrik tog sig af Sydhukket og trækket ved havet, mens Bent travede Mosen og baglandet tyndt.
Af highlights kan nævnes en adult Vandrefalk, årets første Gulirisk hørt en enkelt gang, samt årets første Almindelig Kjove - blot dagen efter de første Splitterner kom forbi Hukket.
Ellers var det andefugle, der tog teten ved havet, med et godt sydtræk af svømmeænder. 
911 Krikænder og 231 Pibeænder blev de største tal, men 2 Atlingænder er trods det beskedne antal faktisk ret godt her, da det er en fåtallig art på forårstrækket ved Hukket. 
Skeand brillierede med en forårsrekord på 43 stk, hvor hidtil største forårstal er 29, der blev set i 1995.
Blandt vadefugle kan nævnes 105 rastende Sandløbere.

Dagens fotokavalkade bliver trekløveret i hånden:  Husrødstjert, Fyrremejse og Korttået Træløber.

20200405 064927 2

20200405 093952 2

20200405 070030 2

Dagens ringmærkning:
Fyrremejse 1, Gransanger 7, Munk 1, Fuglekonge 6, Korttået Træløber 1, Gærdesmutte 1 + (1), Rødhals 3, Husrødstjert 3, Sangdrossel 1, Jernspurv 3 + (1), Skovspurv 1, Bogfinke 3 + (1), Lille Gråsisken 2 og Gulspurv 0 + (1).

Ialt mærket 33 og genfanget 4 fordelt på 14 arter.

Folk: Bent, David, Henrik og Morten

Udsendte reportere fra Nationalpark Vadehavet på besøg

lørdag 4. april 2020
af Morten Jenrich Hansen

Vejr: Endelig et døgn med vindstyrke nede på 6-7m/s fra sydvest.
Vekslende skydække, med mest overskyet og en regnbyge, der kom ind over fra kl 9 til 10:30. Lidt mere sol i den sidste del af eftermiddagen.
Temperatur 6-7°C og god sigt bortset fra tiden med nedbør.

Jeg var glad, da jeg i morges kunne åbne alle net i begge haver.
Måtte dog lukke ned for Fyrhaven allerede kl 9, da let regn kom ind fra vest.
Gik derefter konstant ved nettene i Stationshaven, men da var morgenens ryk at fugle allerede overstået, så det blev kun til genfangster af faste fugle i haven allerede mærket i løbet af marts.
Have lidt flere Gransangere og Rødhalse denne morgen og forventer, at de to arter vil komme i pæne antal de næste dage med den varme luft, der skulle komme op over landet fra syd.

John Frikke dukkede tidligt op, efterfulgt af Peter Tougaard og Bent.
De blev samlet til et redaktionsmøde for magasinet for Nationalpark Vadehavet, hvor Blåvand Fuglestation og dens virke vil blive omtalt.
Redaktionslokalet var i coronaens lys flyttet udendørs ved bord/bænke arrangementet, så de kunne holde behørig afstand til hinanden.
Det samme var gældende, når de var med mig på et par netrunder, hvor John var reportage fotograf.
Det blev derfor ikke til close up af fugle i hånden, så mod min sædvane, så viser jeg her et par fotos, hvor jeg er på og ikke fugle.

BLF MJHansen 040420 John Frikke D810 125 617 II 01

BLF MJHansen 040420 John FrikkeD810 125 541 II 01
John Frikke var med som fotograf på en netrunde i morgentimerne, hvor der stadig var fugle at håndtere.

Da redaktionen var færdig tog John og Peter videre, mens Bent gik sin tur rundt i området. 
Han fik endelig de første 4 Spiltterne på årslisten herude, mens 2 Blå Kærhøge fløj over Mosen.
I det stille vejr lå en del af Fløjlsænderne til at tjekke lige neden for Sydhukket, så vi prøve at pille lidt godter ud der, men det lykkedes ikke.
Jeg fik dog set en fin han Sortrygget Hvid Vipstjert, der trak syd over strandkanten.
Nr. 2 af den race herude i år, hvor den har optrådt talrigt så tæt på som engene ved Grønningen.

I skrivende stund har jeg stadig lidt net åbne i haven for at få en sidste fugl med på dagslisten, men jeg går i seng når solen går ned i dag.
Modsat i går aftes, hvor det lykkedes mig at holde mig vågen til at opleve Venus i Syvstjernen, så sidste foto bliver fra sent i går aftes.
En begivenhed, der først indtræffer igen om 8 år.

DSC 6317 2
 

Dagens ringmærkning: 
Sortmejse 0 + (2), Gransanger 9, Sangdrossel 1, Solsort 3, Rødhals 6 + (1), Gærdesmutte 2, Jernspurv 2, Skovspurv 0 + (1), Bogfinke 1, Dompap 2 og Lille Gråsisken 3 + (1)

Ialt 29 mærket og 5 genfanget fordelt på 11 arter.

Folk: John, Peter, Bent, Morten, Leif og Ida Nørgaard Schmidt

EKSTRA UPDATE EFTER DEADLINE!!

Det lykkedes faktisk at få en ekstra fugl ringmærket på de sidste timer med åbne net i haven.
En Tyrkerdue fløj i et net, så I får alligevel et close up af en fugl på dagens dagbog.
Tyrkerdue nr. 9 ringmærket om foråret på Blåvand Fuglestation siden 1984 og sidst det skete var i 2016.
Iøvrigt første gang, at jeg får lov at ringmærke den art, så jeg er godt tilfreds med de ekstra timer på trods af, at det kun gav en fugl.
Tyrkerdue var iøvrigt ivrigt kurtiserende en partner i haven, da den uopmærksomt fløj i nettet.
Partneren ventede pænt på, at jeg fik ringmærket fangsten.
Da jeg slap fuglen efter fotograferingen, fløj de straks sammen over i naboens træer og fortsatte kærligheden i aftensolen. 
DSC 6326 2

Havet i oprør med kuling fra nordvest

fredag 3. april 2020
af Morten Jenrich Hansen

Vejr: Efter en nat med flere passager af regn- og hagl-byger i kraftig vind, fortsatte vinden gennem morgenen med at være af kuling styrke (14m/s) fra nordvest.
Efter kl 13 aftog vindstyrken til 8m/s og gennem dagen var der kun ganske enkelte og kortvarige haglbyger.
Solen nåede igennem et vekslende skydækket ad flere gange, dog nåede temperaturen aldrig højere op end 7°C, så det føltes køligt i vinden.
Moderat sigt fra morgenstunden og i forbindelse med bygerne, men ellers op til 10km sigtbarhed.

Var godt klar over, da jeg vågende, at det ville blive en morgen uden ringmærkning.
Vind og en haglbyge trommede kraftigt på værelses skråvindue.
Klædte mig derfor på i vintertøj og tog mit teleskop med til Fyrhaven, hvor jeg holdt til 3 timers havobs.
Desværre ikke helt så mange fugle over havet som i går, så jeg havde ikke den store entusiame til at blive ved efter kl 10.  
De 3 timer gav beskedent 53 trækkende Rødstrubet Lom og klart færre måger og ænder end i går.

20200403 084343 2
Mit view gennem teleskopet i 3 morgentimer.
Typisk Blåvandshuk i kuling, når vinden kommer fra nordvest om foråret.
Havobs kan tages bogstavligt - mere obs af hav end af havfugle!

Var heldig, at vinden kom ned på 8m/s efter kl 13, så jeg prøvede lige med 3 eftermiddagstimer med net åbne i stationens have.
Det gav da én fugl - så det bedste, der kan siges er, at jeg gjorde forsøget og det blev ikke en nul dag på ringmærkningsskemaet..

Nu venter en aften, hvor jeg vil være oppe til langt over min normale sengetid.
Hvis der er klart uden skyer mod vest fra kl 21 til kl 23, så er det i aften, at Venus kan ses i Syvstjernen.

Dagens ringmærkning:
Jernspurv 1

Folk: Morten

Træk af Rødstrubet Lom i blæst fra vest

torsdag 2. april 2020
af Morten Jenrich Hansen

Vejr: Blæsende dag med vind fra vest. Startede med 10m/s og nåede op på 15m/s i middelvind over middag. Hele dagen med kraftige vindstød undervejs.
Udbredt skydække først på morgenen. Senere lidt sol ind imellem og sidst på eftermiddagen på ny udbredt skydække. Denne gang med enkelte regn og haglbyger.
Temperaturen 5-7°C
Sigt på 5-10km.

Stod op til en vind fra vest på 10m/s. 
En vindretning, hvor jeg ved den vindstyrke lige kunne finde net nok i haverne til at lave en standard ringmærkning.
Havde dog meget hurtige netrunder, da alle net stort set stod tomme, indtil jeg måtte lukke igen kl 10:30, da vindstyrken var taget til og blev for voldsom.
Mellem netrunderne havde jeg derfor tid til, at sidde med mit teleskop ved Fyrhaven.
Bent og David kom herud til kl 8 og tog hver deres obs post på h.h.v. Nord- og Syd-Hukket.
Vi havde således ikke problem med at overholde corona lovgivning og holde afstand til hinanden under dagens obs!
Over havet var det en pæn dag med nordgående træk af Rødstrubet Lom.
139 stk blev det til, hvilket er fint, men større dagstal kommer typisk omkring månedsskiftet april/maj.
En anden art med et pænt stort tal i dag var Stormmåge med 635 nordtrækkende.
Desværre ingen overraskelser eller ankomst af arter som Splitterne og Almindelig Kjove i dag, men vi får chancen igen i morgen, hvor den kraftige vind fortsætter - dog mere fra nordvest end fra dagens vest.

Dagens ringmærkning:
Fuglekonge 0 + (1), Sangdrossel 1, Solsort 1 og Bogfinke 1

Ialt mærket 3 og genfanget 1 fordelt på 4 arter.

Folk: Bent, David og Morten

April startet med lave antal, men med store dyr på besøg

onsdag 1. april 2020
af Morten Jenrich Hansen

Vejret: Mest overskyet, med kun få strejf af sol midt på dagen.
Enkelte korte lette regnbyger morgen og formiddag, mens vinden tog til gennem dagen fra vestnordvest. Steg i styrke fra 9m/s til 13m/s her til aften.
Temperatur på 5-7°C.
Sigt moderat med dis om morgenen og 5km sigt - lidt opklaring midt på dagen.

Inden jeg gik ud og åbnede net, fik jeg sendt en mail med en aprils nar til Blåvandgruppen og Xenia.
Vil undlade her at udstille, hvem der hoppede i og troede på, at jeg var blevet haste indkaldt resten af foråret til at komme hjem til laboratoriet på Skejby Sygehus og analyser prøver for corona virus.
Der var vist en lille lettelse at spore, da jeg kunne fortælle, at den mail kun var sendt i dag pga 1. april, og jeg stadig vil gå mine runder i haverne også de kommende måneder.

Vejret spiller som altid en stor rolle for ringmærkningen og statte sit præg på min dag.
Med små regnbyger, der truede med at komme ind fra nordvest, og en vind, der bare blev værre for hver time gennem dagen, så var det begrænset med fangst i dag.

Fik kigget et par gange ved havet, men havdykænderne lå længere ude end i går og var svære at få styr på i bølgerne.
Bedste obs var en adult Sortstrubet Lom, der lagde vejen forbi.
Det er jo ellers den Rødstrubede artsfælle, der er alt dominerende i antal blandt lommer her.
Kun de stedfaste småfugle var at finde i området, så min dagens naturoplevelse blev blandt pattedyr.
Da jeg var rundt før solopgang og åbne net gik en flok Krondyr ved p-pladsen.
Noget større dyr end de Rådyr, der plejer at være her.
Jeg er glad for, at Krondyrene gik videre ud i klitheden og ikke slog sig ned i haverne.
Det kunne hurtigt havde kostet nogle net!

20200401 065807 2

20200401 065846 2

Flokken af Krondyr i den tidligste morgenstund.
Beklager foto kvaliteten - der var ikke meget lys i dag og jeg havde kun min mobiltelefon med mig til at tage billederne, da jeg var på min vej rundt og åbne net.

De næste 2 døgn bliver meget blæsende og der er ikke meget håb om ringmærkning de dage.
Må se, om vinden vil give lidt træk ved havet, men ellers kan jeg nok roligt sætte nogle rengøringsopgaver på dagsprogrammet de næste par dage.
Jeg vil dog lige reklamere for en oplevelse, som man kan få fredag aften efter solnedgang, hvis der skulle komme huller i skydækket.
Helt gratis og corona frit, så gå ud og kig mod vest mellem kl 21 og 22, når det er blevet mørkt.
Da vil man kunne se planeten Venus overstråle stjernerne i Syvstjernen, som Venus vil stå midt i.
En forholdvis sjælden begivenhed på stjernehimlen.

Dagens ringmærkning:
Blåmejse 0 + (1), Gransanger 2, Solsort 1 og Jernspurv 1 + (1)

Ialt 4 mærket og 2 genfanget fordelt på 4 arter.

Folk: Morten

 

Marts sluttede med en ny art på årets ringmærkningsliste

tirsdag 31. marts 2020
af Morten Jenrich Hansen

Vejr: En næsten vindstille nat og morgen med frost og let rim i jordhøjde.
Første halvdel af dagen uden en sky og med svag vind fra vest.
Over middag tog vinden til og nåede op på 8m/s fra vestnordvest, mens et skydække trak ind over med enkelte huller til solen frem til solnedgang.
Temperaturen fra -2°C til 6°C.
God sigt på >15km.

I de 5 timer fra før solopgang og frem med standard ringmærkning stod alle net i begge haver perfekt uden vindpåvirkning. 
Over middag begyndte vinden at genere, så jeg lukkede ned kl 15.
Havde håbet, lige at presse dagens mærkningstal op på 20 fugle, men det blev lige ved og næsten.
Fik dog dagens overraskelse i form af en ny art på årets ringmærkningsliste.
En Spætmejse blev fanget i Stationshaven og en time senere sad den i et net i Fyrhaven, så både Bent og Svend Aage nåede at se fuglen i hånden.

DSC 6288 2

DSC 6285 2
Dagens fugl blev denne Spætmejse.
Kun nr. 10, der er ringmærket her om foråret siden 1984 - alle 10 har været siden 2008, så den er klart blevet hyppigere herude i dette årtusinde.

Mens det endnu var næsten vindstille og uden bølger på havet fik jeg lavet et hurtigt tjek fra Sydhukket af havdykænder.
Det skulle gå hurtigt, da det foregik på den tid, som jeg havde til rådighed mellem to netrunder.
7500 Sortænder, 430 Fløjlsænder og 10 Havlit rastede fra Sydhukket og ned mod Hvidbjerg Strand.
Modlys gjorde det ikke nemt at tjekke alt og tiden løb ud, inden jeg fik fundet nogle sjældenheder som Brilleand eller det der er værre.
De ænder er langt bedre at tjekke fra Hvidbjerg Strand, hvor lysforholdene om morgenen er meget bedre.   
Bent kom ud og tog en god tid ved havet og senere sammen med Svend Aage lidt obs fra Fyrhaven og toppen ved vejrmasten.
Der var dog meget lidt træk af fugle. Hverken over havet eller af småfugle over land, så vi venter stadig på en af de bedre forårsdage hvad det angår.
Svend Aage fik ordnet nogle af havens fuglekasser og hængt de nye mejsekasser op.
Så må vi se, om der er mejser, der syntes om dem dette forår.

Ude i klitten ved Fyrbakken fik jeg en lille snak med Kis Boel, der var ude og lufte sit kamera og bl.a. fik fotos af de faste Sortstrubede Bynkefugle.
Senere på dagen, da det blæste op og der kom skyer, forsvandt de fleste gæster til Hukket og p-pladsen var næsten tom sidst på eftermiddagen.
Sjældent jeg oplever det!
Måske det sker igen de kommende dage.
Vejrmæssigt ser resten af ugen ud til at blive mest overskyet og med meget vind - specielt torsdag og fredag, så det sætter nok grænser for både antal besøgende og for antal fugle, der vil blive ringmærket i de første dage af april.
Jeg skal dog ikke klage - marts måned har været en af de bedre sammenlignet med gennemsnittet for Blåvand Fuglestation siden 1984.
475 fugle har fået ring på fordelt på 27 forskellige arter.
Dertil en række genfangster, hvor de udenlandske selvfølgelig er i høj kurs, men også gårsdagens "fremmed" danske Rødhals.
Der var hurtigt svar retur fra ringmærkningscentralen på den fugl.
Den er mærket som 1k d. 21. september 2017 ved Boeslunde, Sydvestsjælland ikke så langt fra Korsør.
Her kan jeg så slutte marts af med en reprimande til mig selv!
Da jeg stod med Rødhalsen i går og så, at det var en ringserie, som jeg ikke har brugt i dette forår, så var min tanke umiddelbart, at det var en fugl mærket her sidste efterår.
Den havde de store buff pletter på spidserne af de store armdækfjer, som man ofte forbinder med ungfugle. Altså noterede jeg fuglen som en 2k og burde virkelig havde kikket grundigere på den.
Nogle adulte Rødhalse har også disse buff farvede spidser og denne fugl er altså en af dem, da den jo nu er adult som 4k.
Altså en opsang til mig selv om, at tage mig sammen og ikke sløse med fuglene resten af foråret!
At en Rødtoppet Fuglekonge så i dag fløj ud af et net, inden jeg nåede at få fat i den, vil jeg ikke slå mig selv i hovedet over. Det er bare den slags, der nogle gange sker..    

Dagens ringmærkning:
Blåmejse 2 + (1), Gransanger 3, Fuglekonge 0 + (1), Spætmejse 1, Gærdesmutte 0 + (1), Rødhals 2, Jernspurv 4 og Lille Gråsisken 7 + (1).

Ialt 18 mærket og 4 genfanget fordelt på 8 arter.

Folk: Kis Boel, Svend Aage, Bent og Morten

Vejrskifte

mandag 30. marts 2020
af Morten Jenrich Hansen

Vejr: Vekslende vejr, fra en nat og morgen med spredte regn og hagl byger, til en dag med sol og klar luft.
Indtil kl 10 lidt regnbyger, der kom ind fra nordvest med frisk vind på 10-11m/s.
Derefter kom der opklaring med masser af sol mellem spredte skyer og vinden løjede af til 5m/s fra nordvest.
Temperaturen steg fra 5°C til 8°C.
Sigten først nede under 5km i forbindelse med bygerne, men steg til >10km med opklaringen.

Morgenens kombination af frisk vind og byger gjorde, at jeg ikke kunne gennemføre standard ringmærkning i dag.
Vovede at åbne lidt net i stationshaven kl 7:30, hvor regnbygerne var så spredte, at jeg kunne styrer evt fangst og nå at lukke net igen, hvis det begyndte at regne.
Fra kl 10 blev det så rigtig fint vejr - ingen nedbør og vinden løjede af.
Frem til kl 15 havde jeg da alle net åbne i begge haver.
Fuglene manglede bare i haverne i dag, så den indsats gav kun 3 mærkninger til marts totalen.
Yderligere 3 fugle blev genfanget som faste indslag, der har været i nettene flere gange tidligere på måneden, mens dagens sidste fugl i nettene blev højdepunktet.
En 2k Rødhals bar en dansk ring, der ikke er brugt her på stedet.
Ringen var blevet mat og ikke skinnede ny, så den fugl er nok blevet ringmærket i løbet af sidste efterår.
Vi får senere at se, hvor og hvornår den er blevet ringmærket.

Bent kom ud til kl 10 og bragte det fine vejr med sig, så han kunne tage sin runde i tørvejr og efterhånden ganske behagelig temperatur.
Han var tilbage på Fuglestationen ved middagstid uden at have oplevet de store overraskelser og endnu engang uden at få årets første Spiltterne i bogen.
Han havde dog nydt nogle Havlit, der lå og svømmede helt inde ved strandkanten.
Han afleverede derfor dagens foto, da jeg ikke havde held med at fotografere fugle i dag.
Jeg fik kun taget billede af en stor Skrubtudse, der var kommet frem midt på dagen i solen.
Indenfor den gruppe af dyr, så har Bent iøvrigt hørt både Spidssnudet og Butsnudet Frø ved Mosen, hvor der stadig er en del vand, skønt vandstanden er faldet noget siden første halvdel af marts.

DSCN8243

Enkelte Havlit har rastet ved Hukket gennem hele marts måned, men sjældent så tæt på land som de lå i dag.
Foto: Bent Jacobsen

Undervejs på mine netrunder mellem haverne, fik jeg hilst på genboerne fra posthuset.
De fortalte, at de følger med her på hjemmesiden - altid hyggeligt, at der faktisk er nogen, der læser hvad jeg skriver og holder øje med, at jeg ikke bare går og dandere den her på fuglestationen.
En enkelt overraskelse til divers obs fik jeg, mens jeg midt på dagen sad og spiste en mad på bænken foran fuglestationen.
En Dobbeltbekkasin kom flyvende i lav højde midt inde over p-pladsen. 
Den havde dog retning mod Mosen, så mon ikke den hurtigt har fundet sit rette habitat.

Nu venter en frostkold klar nat, hvor vinden skulle blive helt svag.
Om det giver fugle i morgen tør jeg ikke spå om, men sikkert er, at jeg vil kunne få en sidste standard ringmærkning i hus for marts måned.

Dagens ringmærkning:
Blåmejse 1, Rødhals 1 + (2), Gærdesmutte 1 og Fuglekonge 0 + (2).

Ialt 3 mærket og 4 genfanget fordelt på 4 arter.

Folk: Bent og Morten 
  

Vinden blæser fra nord

søndag 29. marts 2020
af Morten Jenrich Hansen

Vejr: Døgnet præget af hård vind fra nordnordøst, der gav kold klar luft med blå himmel og masser af sol i dagtimerne.
Vindstyrken nåede op på 12m/s i middelvind og med kraftige vindstød.
Kølig kombination af vinden og temperatur på 1-5°C.
Super klar sigtbarhed.

Er man til frisk klar luft, blå himmel og masser af sol, så var dagen perfekt.
Jeg var dog udfordret ringmærkningsmæssigt af det vejr, da vinden var så kraftig, at jeg kun kunne åbne halvdelen af de net, som vi har til rådighed i haverne.
Selv de net jeg åbnede var påvirket af vinden og stod og blafrede, så fangsttallet blev som ventet meget lille.

Der var heller ikke synligt træk af fugle i luften eller over havet, hvor bare 3 Suler var min bedste obs.
Altså en meget kort dagbogsberetning fra Hukket denne dag!

DSC 6226 2
DSC 6241 2

DSC 6269 2
Dagens fotomodel blev en af genfangsterne.
Alle dagens genfangster har været fanget her tidligere i marts, men denne Jernspurv var absolut alderspræsidenten, da den er mærket tilbage i juni 2015.

(Omtalt i dagbogen fra d. 7. marts, hvor den blev genfanget for første gang i år)
Xenia kan her øve sig med at se kendetegnene for en adult Jernspurv.
Detajler i tegningerne i vingen er afgørende, sammen med halefjerne, mens den varmt farvede iris ikke er sikker til aldersbestemmelse om foråret.
Godt nok har de fleste 2k Jernspurve koldere farvet iris, men nogle af dem har i vinterens løb udviklet samme iris farve som denne adulte har.


Dagens ringmærkning:
Gærdesmutte 0 + (1), Rødhals 0 + (2), Solsort 2, Jernspurv 3 + (1) og Lille Gråsisken 4.

Ialt 9 mærket og 4 genfanget fordelt på 5 arter.

Folk: Morten

Kold og hård vind fra nord satte sit præg på dagen

lørdag 28. marts 2020
af Morten Jenrich Hansen

Vejr: Igen blå himmel uden en sky hele morgenen, men rigtig kold luft fra nord med tiltagende vind gennem dagen. Den startede ellers ok med 6m/s ved solopgang, men hurtigt blev den frisk af styrke og ved middag nåede den op på 12m/s og toppede midt eftermiddag med 13m/s i middelvind.
Kombineret med en temperatur på 4-7°C, så galdt det om, at finde en sydskråning med læ og sol, hvis man ville holde varmen i dag.
I løbet af eftermiddagen kom der lidt spredte højtliggende skyer.
Sigten god i den kolde nordlige luftstrøm.

Vejrudsigten havde desværre ramt plet, så det blev en morgen, hvor der skulle kæmpes for at finde en fugl i nettene. 
Jeg nåede at få gennemført de 5 timers standart ringmærkning, men en time senere måtte jeg lukke de sidste net, da vinden blev for kraftig.
Det blev til 17 mærkede fugle og 5 genfangster, hvoraf de 4 var fugle fra tidligere i marts.
Den sidste genfangst får lige spalteplads herunder, som dagens fugl..

DSC 6182 2
Dagens bedste genfangst går til Xenia, der med tidens corona forholdsregler er sat på hjemmearbejde med fuglestudier i stedet for at være med ved nettene.
Denne hun Lille Gråsisken er én Xenia ringmærkede sammen med mig d. 19. maj sidste år.

DSC 6169 2
Med en mærkning som 2k+ i maj sidste år er her med sikkerhed en adult Lille Gråsisken.
Alders kendetegn på dette foto er bl.a. de mere afrundede halespidser end 2k fugle har.
Med sikkerhed for, at det er en adult, så kan den også kønsbestemems til hun, da der ikke er nogen antydning af pink/rødt på hverken overgump eller ved kind.

DSC 6165 2
Vingen er også typisk for en adult Lille Gråsisken - hvad den selvfølgelig bør være, når vi ud fra ringmærkningen er sikker på, at det er en adult fugl.
Bl.a. er de lyse kanter på tertiære bredere og mere skarpt afsatte end på en ungfugle tertiær, hvor der blot er en diffus og smal lys kant på den enkelte fjer.

Midt på morgenen dukkede et par fuglekiggere op på gårdspladsen i håb om, at få set en fugl i hånden. Jeg måtte desværre fortælle, at det blev svært, da jeg ikke rigtig fangede noget under de vejrforhold vi har her i weekenden.
De tog fornuftigt nok videre op til Filsø, hvor der er mere at se på end Hukket kan tilbyde i hård nordenvind.
Bent kom ellers ud og brugte 3 timer på at opstøve nogle fugle, men uden det store held.
Selv endte jeg med at bruge eftermiddagen indedøre, hvor jeg bl.a. fik hygget i køkkenet med madlavning, så jeg har nem aftensmad de kommende dage.

Desværre ser det ud til at dette vejr fortsætter i morgen, men mandag skulle vinden blive svag, så da håber jeg, at se nogle fugle igen.

Dagens ringmærkning:
Blåmejse 1 + (2), Gransanger 3, Fuglekonge 1, Rødtoppet Fuglekonge 0 + (1), Rødhals 3, Sangdrossel 1, Solsort 1, Jernspurv 4 + (1), Bogfinke 1 og Lille Gråsisken 2 + (1).

Ialt 17 mærket og 5 genfanget fordelt på 10 arter.

Folk: 2 + Bent og Morten.


FORRIGE     1  |  ...  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  ...  |  16     NÆSTE