Ungfuglene kommer

lørdag 17. august 2019
af Bent Jakobsen

Efter at vi nu har oplevet det imponerende træk af de adulte vadefugle, som passerer forbi Blåvandshuk er det nu de ikke så farverige ungfugle som er ved at tage over. Men det er stadig en kæmpe oplevelse at se disse vadefugleflokke komme blæsende mod syd i brændingen.
Se flere fotos på vores facebookside

https://www.facebook.com/Bl%C3%A5vand-Fuglestation-315585315139782/?ref=bookmarks