DOF-sydvestjylland yder støtte til unge på fuglestationer

fredag 22. marts 2024

Er du mellem 12 og 29 år, og kunne du tænke dig et kortere eller længere ophold på Blåvand
Fuglestation – så se her!

I samarbejde med Blåvand Fuglestation, tilbyder DOF-Sydvestjylland at sponsere 100 kr. pr. dag og
transportudgifter til og fra fuglestationen (en rejse, tur/retur). Blåvand Fuglestation tilbyder gratis
overnatning. Opholdet skal være på mindst 10 dage og maximalt 3 måneder.

Under opholdet deltager du i fuglestationens daglige rutiner med observation af trækkende fugle,
ringmærkning, indtastning af data m.v. Desuden hjælper du til med alle de praktiske opgaver, som
får fuglestationen til at fungere i det daglige (madlavning, oprydning, rengøring etc.).
Du får en unik mulighed for at lære en masse om fugle og fugletræk i det daglige samvær med
erfarne ornitologer.

Er du bosat i Sydvestjylland, tilbyder DOF Sydvestjylland tilskud på lignende betingelser til ophold
på enten Gedser eller Skagen Fuglestation.

De seneste år har der været et stadigt voksende ungdomsmiljø i DOF, og DOF-Sydvestjylland vil
med dette initiativ fremme denne udvikling ved at skabe bedre vilkår for unge under ophold på de
danske fuglestationer.

De danske fuglestationer er fuldstændigt afhængige af frivilligt arbejde og dermed også af, at unge
fuglekiggere kan få tilbudt oplæring og træning.

Er du interesseret? - ring eller skriv til Blåvand Fuglestations leder, Henrik Böhmer, 2230
2244, blaavand@dof.dk, og få mere at vide.

Når du har besluttet dig, kan du søge puljen ved at sende en mail til DOF-Sydvestjyllands
kontaktperson til Blåvand Fuglestation, Søren Peder Nielsen spnhjerting@gmail.com.

• Tilskud kan søges af ungdomsmedlemmer i DOF i alderen 12 til 29 år.
• Ansøgning skal indeholde navn, adresse og DOF-medlemsnummer.
• Ansøgningen skal indeholde ønsket periode og overslag over transportomkostninger.
• Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af, hvad du regner med at få ud af opholdet