Status for ynglende Dværgterner ved Blåvands Huk 2023

torsdag 7. marts 2024
af John Frikke og Bent Jakobsen

Kystfugleprojektet i Nationalpark Vadehavet er et samarbejde mellem Nationalpark Vadehavet, Blåvand Fuglestation, Forsvaret ved Oksbøl Kaserne og Aarhus Universitet.

Læs mere om erfaringerne fra Blåvandshuk her: 

https://beta.netfugl.dk/artikler/3100/status-for-ynglende-dvaergterner-ved-blaavands-huk-2023

Dvaergterne Ulf Bertelsen