Analyse af efterårstrækfugles forsinkede træk

tirsdag 30. januar 2024

Adam Sahl Søderdahl og Anders P. Tøttrup har i en ny publikation analyseret ringmærkningsdata fra Blåvand Fuglestation i perioden 2003 til 2021 med henblik på at undersøge forskydninger i efterårstrækket, som man har set ved analyse af data fra foråret. Analysen viser at alle kortdistrancetrækkere, én ud af fem mellemdistancetrækkere og tre ud af fem langsdistrancetrækkere forsinker deres efterårstræk. 

Arter analyseret er: solsort, bogfinke, gærdesmutte, fuglekonge, gransanger, jernspurv, rødhals, vindrossel, sangdrossel, munk, tornsanger, havesanger, broget fluesnapper og løsvanger. 

Det er meget spændende læsning!

Læs hele artiklen her.