Her kan du finde en komplet liste over de arter, der er set i Blåvandsområdet (gl. Blåvandshuk Kommune) med deres status for området. 

Brug oversigten til at navigere til den rigtige artsgruppe, eller brug funktionen CTRL+F i din browser til at søge efter art. 

Lommer Måger Smådrosler
Lappedykkere Terner Drosler
Havfugle Alkefugle Sangere
Hejrer/storke Duer/gøge Fluesnappere
Svaner Ugler/natravne Mejser/træløbere/pirol
Gæs Sejlere/skrigefugle Tornskader
Ænder Spætter Kragefugle
Rovfugle Lærker Finker/spurve
Hønsefugle Svaler Værlinger
Vadefugle Pibere  
Kjover Vipstjerter  

Lommer

Hvidnæbbet Lom
Sjælden efterårsgæst, september til november. 

Islom
Sjælden, men regelmæssig efterårsgæst, september til december.
Enkelte fund om vinteren ud for Blåvand/Hvidbjerg Strand. 

Sortstrubet Lom
Fåtallig, men regelmæssig forårs- og efterårsgæst

Rødstrubet Lom
Meget almindelig og regelmæssig gæst året rundt.
Flest april/maj og september/oktober. 

Lappedykkere

Lille lappedykker
Sjælden og uregelmæssig forårs- og efterårsgæst. 
Yngler flere steder i baglandet. 

Toppet Lappedykker
Fåtallig og uregelmæssig forårsgæst. 
Almindelig og regelmæssig efterårsgæst. 

Gråstrubet Lappedykker
Fåtallig, men regelmæssig forårsgæst. 
Almindelig og regelmæssig efterårsgæst. 
Flest september-november.

Nordisk Lappedykker
Fåtallig og uregelmæssig vinter- og forårsgæst. 
Fåtallig, men regelmæssig efterårsgæst. 
Flest oktober-november. 

Sorthalset Lappedykker
Sjælden og uregelmæssig forårsgæst. 
Fåtallig og uregelmæssig efterårsgæst. 

Havfugle

Sortbrynet Albatros
1 fund:
1 adult 28-05-2015. Fuglen blev for første gang set i Skagen i maj 2014 og blev set på flere lokaliteter langs vestkysten. Fuglen blev også set af en tysk turist stående på stranden d. 07-06-2015. Fuglen var 3. fund for Danmark. 

SortbrynetAlbatros HenrikKnudsen 28052015
Sortbrynet Albatros, Blåvands Huk, 28-05-2015. Foto: Henrik Knudsen

Mallemuk
Fåtallig og uregelmæssig vinter- og forårsgæst. 
Ret almindelig efterårsgæst i forbindelse med kraftig vestenvind. 
Flest september-november. 

Atlantisk/Scopoli's Skråpe
3 fund.
03-10-1997 1 trk N,
18-09-2005 1 trk. SV,
11-12-2015 1 trk. S.  

Storskråpe
3 fund.
14-09-1980 1 trk. N,
24-09-1995 1 trk. N,
16-09-2004 1 trk. S. 

Sodfarvet Skråpe
Sjælden vinter- og sommergæst. 
Ret almindelig efterårsgæst. 
Flest September-oktober. 

Almindelig Skråpe
Sjælden vinter- og sommergæst. 
Fåtallig, men regelmæssig efterårsgæst. 
Flest august-oktober. 

Balearskråpe
7 fund. 
09-10-1988 1 trk.,
21-07-1995 1 trk S,
22-08-1995 1 trk. S,
16-08-1998 1 trk. S,
03-09-2002 1 trk. N,
28-07-2007 1 trk. S,
20-07-2009 til 25-07-2009 1 rst.

Balearskråpe HenrikBoehmer 20072009
Balearskråpe, Blåvands Huk, 20-07-2009. Foto: Henrik Böhmer

Lille Stormsvale
Fåtallig til sjælden efterårsgæst. 
Flest september-november. 

Stor Stormsvale
Fåtallig, men regelmæssig efterårsgæst. 
Sjælden vintergæst. 
Flest september-november. 

Sule
Almindelig og regelmæssig forårsgæst. 
Meget almindelig efterårsgæst. 
Flest september-oktober. 

Skarv
Almindeig og regelmæssig forårsgæst. 
Meget almindelig efterårsgæst. 
Flest august-oktober. 

Topskarv
17 fund.
Flest september-oktober

Hejrer/storke

Rørdrum
Sjælden gæst ved Blåvands Huk: kun 8 fund. 
Regelmæssig ynglefugl i baglandet, specielt Barn Sø og Filsø. 

Dværghejre
1 fund fra området: 09-08-1698 1 rst. Skallingen. 

Nathejre
1 fund fra området: 11-09-1987 (-17-11-1987) 1 rst. Skallingen. 

Silkehejre
Sjælden gæst ved Blåvands Huk: 4 fund. 
Sjælden, men regelmæssig gæst på andre lokaliteter i området. 
Flest fund fra Skallingen

Sølvhejre
Sjælden gæst ved Blåvands Huk: 2 fund. 
Fåtallig, men regelmæssig gæst på andre lokaliteter i området. 
Flest fund fra Skallingen og Filsø.

Fiskehejre
Fåtallig, men regelmæssig forårsgæst. 
Ret almindelig efterårsgæst. 
Flest juli-september. 

Purpurhejre
2 fund. 
03-06-2004 1 trk. N,
28-05-2013 1 trk. S. 

Sort Stork
Sjælden gæst ved Blåvands Huk: 4 fund, alle fra august. 
Flere fund af rastende fugle på Skallingen. 

Hvid Stork
Meget sjælden forårsgæst. 
Sjælden og uregelmæssig efterårsgæst. 
Ingen fund i området siden 1998. 

Skestork
Sjælden gæst ved Blåvands Huk: 10 fund. 
Regelmæssig gæst ved nærliggende lokaliteter i Ho Bugt og Filsø. 

Svaner

Knopsvane
Fåtallig og uregelmæssig forårs- og efterårsgæst. 

Sangsvane
Fåtallig og uregelmæssig vinter- og forårsgæst. 
Ret almindelig og regelmæssig efterårsgæst. 
Flest oktober-november. 

Pibesvane
Meget sjælden forårsgæst. 
Ret almindelig og regelmæssig gæst på efterårstræk. 
Flest oktober. 

Gæs

Sædgås
Sjælden og uregelmæssig forårs- og efterårstrækgæst. 
Flest oktober. 

Kortnæbbet Gås
Fåtallig forårsgæst. 
Almindelig og regelmæssig efterårsgæst. 
Flest oktober. 

Blisgås
Meget sjælden forårsgæst. 
Fåtallig, men regelmæssig efterårsgæst. 

Dværggås
Flere fund fra området: alle fra Filsø. 
Flest september-oktober. 

Grågås
Regelmæssig forårsgæst. 
Almindelig efterårsgæst. 
Flest august-oktober. 

Canadagås
Meget sjælden forårsgæst. 
Fåtallig og uregelmæssig efterårsgæst. 

Bramgæs
Fåtallig, men regelmæssig vinter- og forårsgæst. 
Meget almindelig efterårsgæst. 

Knortegås
Ret almindelig og regelmæssig forårsgæst. 
Meget almindelig efterårsgæst. 
Flest september og oktober. 

Rødhalset Gås
Meget sjælden gæst ved Blåvands Huk: 3 fund. 
Ses nogle år ved Filsø - flest i oktober. 

Nilgås
Sjælden og uregelmæssig forårs- og efterårsgæst. 
Ses regelmæssigt ved Filsø og Sønderbøl Grusgrav. 

Rustand
Sjælden og uregelmæssig efterårsfæst. Flest fra juli. 
Ses regelmæssigt ved Filsø maj til september. 

Gravand
Almindelig forårs- og efterårsgæst. 
Ses i store tal i Ho Bugt. 
Flest i juli. 

Ænder

Pibeand
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst. 
Flest september/oktober. 

Knarand
Fåtallig og uregelmæssig forårs- og efterårsgæst ved Blåvands Huk. 
Ses almindeligt ved Filsø. 

Krikand
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst. 
Flest september/oktober. 

Amerikansk Krikand
Enkelte fund fra området, bl.a. Børsmose i 1999 og Kjelst Enge i 2016. 
Alle fra april/maj. 

Gråand
Ret almindelig forårs- og efterårsgæst.
Yngler mange steder i området. 

Spidsand
Fåtallig, men regelmæssig forårsgæst. 
Meget almindelig efterårsgæst i hele området. 
Flest september/oktober. 

Atlingand
Sjælden og uregelmæssig forårsgæst. 
Fåtallig og uregelmæssig efterårsgæst. 

Skeand
Fåtallig og uregelmæssig forårsgæst. 
Fåtallig, men regelmæssig efterårsgæst. 
Flest august/september. 

Rødhovedet And
1 fund fra Blåvands Huk: 12-10-1989. 
Desuden to fund fra Filsø i 2013 og 2014. 

Taffeland
Fåtallig og ureglemæssig forårsgæst. 
Fåtallig, men regelmæssig efterårsgæst. 
Flest marts og oktober. 

Hvidøjet And
1 fund fra området: 23-10-1969: 1 1k rst. Grønningen. 

Troldand
Fåtallig, men regelmæssig forårsgæst. 
Ret almindelig efterårsgæst. 
Meget almindelig ved Filsø

Bjergand
Fåtallig, men regelmæssig forårsgæst. 
Ret almindelig efterårsgæst. 
Flest oktober/november. 

Ederfugl
Meget almindelig vinter-, forårs- og efterårsgæst. 
Flest oktober til marts. 

Kongeederfugl
2 fund fra Blåvands Huk: 08-06-1997 1 2k rst og 03-11-1993 1 ad. han trk. S. 
Yderligere 4 fund fra området: alle fra Ho Bugt. 

Stellersand
1 fund fra området: 12-04-1995 (til 12-06-1996) 1 ad. han rst Nyeng. 

Havlit
Almindelig vinter-, forårs- og efterårsgæst. 
Flest december til marts. 

Sortand
Meget almindelig året rundt. 
Mange rastende fugle kan ses i Esperance Bugt. 

Fløjlsand
Almindelig og regelmæssig det meste af året.
Flest september til februar. 

Brilleand
Ca. 8 fund fra området. 
Ses næsten hvert år sammen med sortænderne ud for Blåvand/Hvidbjerg Strand. 
Enkelte fund af trækkende fugle ved Blåvands Huk i september/oktober. 

Amerikansk Sortand
Første fund af arten stammer fra 2003, hvor landets første blev fundet ved Blåvands Huk. Herefter set næsten hvert år og enkelte år er der set op til to forskellige individer. 

AmerikanskSortand ChristianAndersenJensen 21022011
Amerikansk Sortand, Hvidbjerg Strand, 21-02-2011. Foto: Christian Andersen Jensen

Amerikansk Fløjlsand
1 fund af racen stejnegeri: Sibirisk Fløjlsand: 12-10-2009, set flere gange siden. 
1 fund af racen deglandi: Amerikansk Fløjlsand: 23-01-2013, set flere gange siden. 
Begge fund er nye arter/racer for landet. 

AmerikanskFloejlsand JoernVintherSoerensen 26022013
Amerikansk Fløjlsand, Blåvand Strand, 26-02-2013. Foto: Jørn Vinther Sørensen

Hvinand
Almindelig vinter-, forårs- og efterårsgæst.
Flest januar/februar. 

Lille Skallesluger
Sjælden og uregelmæssig gæst i Blåvandsområdet. Flest fra januar. 
Almindelig gæst ved Filsø i vinterhalvåret. 

Toppet Skallesluger
Almindelig og regelmæssig gæst forår og efterår. 

Stor Skallesluger
Fåtallig og uregelmæssig forårsgæst. 
Fåtallig til almindelig efterårs- og vintergæst. 

Rovfugle

Sort Glente
Kun få fund fra Blåvands Huk, flest april/maj. 
Også kun enkelte fund fra det øvrige område. 

Rød Glente
Fåtallig, men regelmæssig efterårsgæst. 
Flest september/oktober. 

Havørn
Fåtallig, men regelmæssig gæst forår, efterår og vinter. 
Yngler ved Filsø. 

Rørhøg
Fåtallig og uregelmæssig forårsgæst. 
Ret almindelig efterårsgæst. 
Flest august/september. 

Blå Kærhøg
Fåtallig og uregelmæssig forårsgæst ved Blåvands Huk. 
Almindelig efterårsgæst. 
Almindelig gæst ved enge og strandenge i området. 

Hedehøg
Fåtallig og uregelmæssig efterårsgæst. 
Flest august/september. 

Steppehøg
Stigende antal observationer de senere år. 
Fåtallig, men efterhånden regelmæssig efterårsgæst i området. 
Flest september/oktober. 

Duehøg
Meget sjælden forårsgæst. 
Fåtallig og uregelmæssig efterårsgæst. 

Spurvehøg
Ret almindelig året rundt. 
Langt flest september/oktober. 

Musvåge
Fåtallig, men regelmæssig forårsgæst. 
Almindelig efterårs- og vintergæst. 
Flest august til november. 

Ørnevåge
1 fund: 12-08-1996 (til 15-08-1996) 1 1k rst Blåvands Huk. 
5. fund for Danmark. 

Oernevaage OleAmstrup 13081996
Ørnevåge, Blåvands Huk, 13-08-1996. Foto: Ole Amstrup

Fjeldvåge
Fåtallig, men regelmæssig forårsgæst. 
Ret almindelig efterårsgæst. 
Ret almindelig ved enge og strandenge i området, uden for sommermånederne. 

Lille Skrigeørn 
1 fund: 16-09-2014 1 trk. 

LilleSkrigeoern HenrikKnudsen 16092014Lille Skrigeørn, Blåvands Huk, 16-09-2014. Foto: Henrik Knudsen. 

Kongeørn
2 fund. 
29-11-1983 1 2k og 27-10-1991 1 1k. 
Desuden fund fra både Grønningen og Skallingen. 

Fiskeørn
Sjælden forårs- og sommergæst. 
Fåtallig, men regelmæssig efterårsgæst. 
Flest august/september. 

Tårnfalk
Almindelig ynglefugl i området. 
Som trækfugl fåtallig om foråret og ret almindelig om efteråret. 
Flest august/september. 

Aftenfalk
Meget sjælden forårsgæst. 
Sjælden og uregelmæssig efterårsgæst. 

Dværgfalk
Fåtallig, men regelmæssig forårsgæst. 
Ret almindelig efterårsgæst. 
Flest september/oktober. 

Lærkefalk
Sjælden forårs- og sommergæst. 
Fåtallig og uregelmæssig efterårsgæst. 
Flest september. 

Jagtfalk
5 fund fra Blåvands Huk september til december. 
Flere fund fra Skallingen og Langli. 

Jagtfalk XeniaSalomonsen 12122012
Jagtfalk, Blåvands Huk, 12-12-2012. Foto: Xenia Salomonsen. 

Vandrefalk
Fåtallig og uregelmæssig forårsgæst. 
Ret almindelig og regelmæssig efterårsgæst. 
Flest september/oktober. 

Hønsefugle

Urfugl
Tidligere fåtallig ynglestandfugl på heden. 
Sidste fund er fra 1977. 

Agerhøne
Fåtallig ynglefugl i området. Ses året rundt. 

Vagtel
Sjælden og næsten årlig forårs- og sommergæst. 

Fasan
Tilfældig strejfgæst ved Blåvands Huk. 
Ses ofte i det omkringliggende område. 

Engsnarre
Kun enkelte fund fra Blåvands Huk. 
Sjælden ynglefugl uden for området (Varde Ådal). 

Plettet Rørvagtel
2 fund. 
02-05-1966 og 09-10-1975. Begge fundet død. 

Grønbenet Rørhøne
Sjælden og uregelmæssig gæst ved Blåvands Huk. 
Regelmæssig i det omkringliggende område. 

Blishøne
Sjælden og tilfældig trækgæst. 
Yngler med få par på Kallesmærsk Hede. 

Trane
Sjælden og uregelmæssig trækgæst, både forår og efterår. 
Yngler ved Filsø. 

Vadefugle

Strandskade
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst. 
Flest Juli/august. 

Klyde
Fåtallig og uregelmæssig forårs- og efterårsgæst ved Blåvands Huk. 
Ses i store tal i Ho Bugt. 

Triel
1 fund. 
24-04-2015 1 rst. Blåvands Huk. 

Rødvinget Braksvale
1 fund i området. 
23-06-1987 1 rst. Skallingen. 

Lille Præstekrave
Meget sjælden forårsgæst. 
Fåtallig og uregelmæssig efterårsgæst. 
Yngler nogle år ved Sønderbøl Grusgrav. 

Stor Præstekrave
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst. 
Yngler nogle år på stranden ved Blåvands Huk. 

Hvidbrystet Præstekrave
Meget sjælden forårsgæst. 
Sjælden og uregelmæssig efterårsgæst. 

Ørkenpræstekrave
1 fund. 
04-06-2013 (til 06-06-2013) 1 ad. rst. Blåvands Huk. 
3. fund for Danmark. 

Oerkenpraestekrave EvaFossHenriksen 06062013
Ørkenpræstekrave, Blåvands Huk, 06-06-2013. Foto: Eva Foss Henriksen

Pomeransfugl
Sjælden og uregelmæssig efterårsgæst. 

Hjejle
Ved Blåvands Huk fåtallig om foråret og meget almindelig om efteråret. 
I resten af området ret almindelig det meste af året. 
Flest august/september. 

Strandhjejle
Ved Blåvands Huk fåtallig om foråret og almindelig om efteråret. 
Kan ses i rimelige tal i Ho Bugt. 

Vibe
Fåtallig, men regelmæssig forårs- og efterårsgæst. 
Ses ret almindeligt på områdets enge og strandenge. 

Islandsk Ryle
Ret almindelig forårsgæst. 
Meget almindelig efterårsgæst. 
Flest maj og juli/august. 

Sandløber
Almindelig forårs-, efterårs- og vintergæst. 
Ses almindeligt raste langs vestkysten. 

Dværgryle
Fåtallig, men regelmæssig efterårsgæst. 
Flest august/september. 

Temmincksryle
Fåtallig og uregelmæssig efterårsgæst. 
Flest juli/august. 

Hvidrygget Ryle
1 fund i området. 
28-05-2005 (til 29-05-2005) 1 ad. rst. Skallingen. 

HvidryggetRyle KimAaen 01062005
Hvidrygget Ryle, Skallingen, 29-05-2005. Foto: Kim Aaen.

Stribet Ryle
3 fund for området. 
24-09-1999 (til 01-10-1999) 1 1k rst. Grønningen. 
03-08-2000 (til 04-08-2000) 1 ad. rst. Skallingen. 
11-09-2015 (til 13-09-2015) 1 1k rst. Grønningen. 

Spidshalet Ryle
1 fund for området. 
08-09-2011 (til 09-09-2011) 1 ad. rst. Grønningen. 
2. fund for Danmark. 

SpidshaletRyle EvaFossHenriksen 08092011
Spidshalet Ryle, Grønningen, 08-09-2011. Foto: Eva Foss Henriksen. 

Krumnæbbet Ryle
Meget sjælden forårsgæst. 
Ret almindelig efterårsgæst. 
Flest juli/august. 

Sortgrå Ryle
Fåtallig og uregelmæssig forårsgæst. 
Fåtallig, men regelmæssig efterårs- og vintergæst. 
Ses ofte efterår/vinter på høfderne ud for Grønningen. 

Almindelig Ryle
Almindelig forårs- og efterårsgæst. 
Optræder i store tal langs de fleste kyster. 

Kærløber
Meget sjælden efterårsgæst ved Blåvands Huk: kun 2 fund. 
Der findes yderligere tilfældige fund fra Filsø og Skallingen. 

Prærieløber
2 fund fra området.
03-10-2004 (til 07-10-2004) 1 1k rst. Filsø. 
14-09-2011 (til 29-09-2011) 1 1k rst. Grønningen. 

Praerieloeber HenrikBrandt 16092011
Prærieløber, Grønningen, 16-09-2011. Foto: Henrik Brandt.

Brushane
Sjælden forårsgæst. 
Almindelig efterårsgæst. 
Ses regelmæssig ved ferske enge i området. 

Enkeltbekkasin
Ved Blåvands Huk sjælden forårsgæst og fåtallig, men regelmæssig efterårsgæst. 
Ses regelmæssig på enge og strandenge i området - specielt Grønningen. 

Dobbeltbekkasin
Ved Blåvands Huk regelmæssig forårsgæst og almindelig efterårsgæst. 
Ved enge og strandenge i området temmelig almindelig. 

Tredækker
Meget sjælden gæst i ved Blåvands Huk: kun 4 fund. 
Flere funde fra Grønninge og Filsø. 

Skovsneppe
Fåtallig, men regelmæssig forårsgæst. 
Ret almindelig efterårsgæst. 
Flest marts/april og oktober/november. 

Stor Kobbersneppe
Sjælden forårs- og efterårsgæst. 

Canadisk Kobbersneppe
1 fund fra området. 
06-09-1986 1 ad. rst. Kjelst Enge. 
1. fund for Danmark. 

CanadiskKobbersneppe LarsMalthaRasmussen 06091986
Canadisk Kobbersneppe, Kjelst Enge, 06-09-1986. Foto: Lars Maltha Rasmussen. 

Lille Kobbersneppe
Ret almindelig forårsgæst. 
Meget almindelig efterårsgæst. 
Flest juli/august. 

Småspove
Fåtallig, men regelmæssig forårsgæst. 
Ret almindelig efterårsgæst. 
Flest juli/august. 

Storspove
Ret almindelig forårs- og efterårsgæst. 
Flest juli/august. 

Terekklire
1 fund fra området. 
12-05-2000 (til 15-05-2000) 1 ad. rst. Kjelst Grusgrav. 

Mudderklire
Fåtallig og regelmæssig forårsgæst. 
Almindelig efterårsgæst. 
Flest juli/august. 

Svaleklire
Sjælden forårsgæst. 
Fåtallig, men regelmæssig efterårsgæst. 

Sortklire
Meget fåtallig og uregelmæssig forårsgæst. 
Fåtallig, men regelmæssig efterårsgæst. 
Mange fugle kan ses hvert år i Ho Bugt. 

Hvidklire
Fåtallig og uregelmæssig forårsgæst. 
Ret almindelig efterårsgæst. 
Mange fugle kan ses på de fleste våde lokaliteter i området. 

Damklire
2 fund fra området. 
18-08-1994 1 1k rst. Skallingen. 
07-05-2001 1 ad. rst. Skallingen. 

Tinksmed
Sjælden forårsgæst. 
Fåtallig, men regelmæssig efterårsgæst. 
Flest august. 

Rødben
Fåtallig, men regelmæssig forårsgæst. 
Almindelig efterårsgæst. 
Ses ofte på våde lokaliteter i området. 

Stenvender
Fåtallig, men regelmæssig vinter- og forårsgæst. 
Almindelig efterårsgæst. 
Flest juli/august. 

Odinshane
Fåtallig og uregelmæssig efterårsgæst. 
Flest august. 

Thorshane
Fåtallig, men regelmæssig efterårsgæst. 
Ses specielt i forbindelse med kraftig vestenvind. 
Flest oktober. 

Kjover

Lille Kjove
Fåtallig, men regelmæssig efterårsgæst. 
Flest september/oktober. 

Almindelig Kjove
Fåtallig, men regelmæssig forårsgæst. 
Almindelig efterårsgæst. 
Flest august/oktober. 

Mellemkjove
Sjælden og uregelmæssig forårsgæst. 
Fåtallig, men regelmæssig efterårsgæst. 
Ses august til november. Flest september. 

Storkjove
Meget fåtallig forårsgæst. 
Fåtallig, men regelmæssig efterårsgæst. 
Flest september/oktober. 

Måger

Sabinemåge
Fåtallig efterårstrækgæst. Enkelte år uden observationer. 
Ses næsten udelukkende i forbindelse med kraftig vestenvind. 
Flest september/oktober. 

Ride
Fåtallig, men regelmæssig forårsgæst. 
Almindelig efterårsgæst. 
Flest august/september. 

Bonapartemåge
1 fund.
04-08-2012 (til 05-08-2012) 1 ad. rst. Blåvands Huk. 
5. fund for Danmark. 

Bonapartemaage BjoernFrikke 04082012
Bonapartemåge, Blåvands Huk, 04-08-2012. Foto: Bjørn Frikke. 

Rosenmåge
1 fund. 
01-02-1994 1 ad. Blåvands Huk. 
6. fund for Danmark. 

Hættemåge
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst. 

Dværgmåge
Fåtallig, men regelmæssig forårsgæst. 
Almindelig efterårsgæst. 
Flest oktober/november. 

Lattermåge
1 fund. 
26-08-2008 1 ad. rst Blåvands Huk. 
5. fund for Danmark. 

Lattermaage CarstenGadgaard 26082008
Lattermåge, Blåvands Huk, 26-08-2008. Foto: Carsten Gadgaard. 

Sorthovedet Måge
Fåtallig gæst både forårs og efterår. 
Flest september/oktober. 

Stor Sorthovedet Måge
1 fund. 
10-10-1993 1 1k rst. Blåvands Huk. 
1. fund for Danmark. 

Stormmåge
Ses almindeligt året rundt.

Sildemåge
Ses almindeligt året rundt.

Sølvmåge
Ses almindeligt året rundt.

Middelhavsmåge
Fåtallig, men regelmæssig efterårs- og vintergæst. 

Kaspisk Måge
Fåtallig, men regelmæssig efterårs- og vintergæst. 
Enkelte forårsfund. 

Hvidvinget Måge
Fåtallig og uregelmæssig forårs-, efterårs- og vintergæst. 
Flest oktober og januar. 

Gråmåge
Fåtallig og uregelmæssig forårs-, efterårs- og vintergæst.

Svartbag
Ses almindeligt året rundt.

Terner

Brilleterne
2 fund fra området. 
28-07-1999 (til 04-08-1999) 1 ad. rst. Langli. 
21-07-2007 (til 22-07-2007) 1 ad. rst. Blåvands Huk.
2. og 3. fund for Danmark. 

Brilleterne CarstenGadgaard 23072007
Brilleterne, Blåvands Huk, 22-07-2007. Foto: Carsten Gadgaard. 

Dværgterne
Ret almindelig forårs- og efterårsgæst. 
Yngler enkelte år på stranden ved Blåvands Huk. 

Sandterne
Meget sjælden gæst ved Blåvands Huk: kun 8 fund. 
Yngler de seneste år ved Filsø. 

Rovterne
Meget sjælden forårsgæst. 
Meget fåtallig efterårsgæst. 
Flest august. 

Sortterne
Fåtallig og uregelmæssig forårsgæst. 
Ret fåtallig, men regelmæssig efterårsgæst. 
Flest august. 

Hvidvinget Terne
Meget sjælden gæst ved Blåvands Huk: kun 3 fund. Alle fund ungfugle fra august. 
Flere gange set ved Filsø, Skallingen og Grønningen. 

Splitterne
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Aztekerterne
1 fund fra området. 
30-05-2000 (til 12-06-2000) 1 ad. rst Langli. 
1. fund for Danmark. 

Aztekerterne JensRygePetersen 01062000
Aztekerterne, Langli, 01-06-2000. Foto: Jens Ryge Petersen.

Fjordterne
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Havterne
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Alkefugle

Lomvie

Alk

Tejst

Søkonge

Lunde

Duer/gøge

Klippedue

Huldue

Ringdue
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Tyrkerdue

Turteldue

Gøg

Ugler/natravne

Slørugle

Kirkeugle

Natugle

Skovhornugle

Mosehornugle

Sneugle

Stor Hornugle

Natravn

Sejlere/skrigefugle

Mursejler

Aplesejler

Isfugl

Biæder

Hærfugl

Spætter

Vendehals

Grønspætte

Sortspætte

Stor Flagspætte

Lille Flagspætte

Lærker

Korttået Lærke

Toplærke

Hedelærke

Sanglærke
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Bjerglærke

Svaler

Digesvale

Klippesvale

Landsvale
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Bysvale
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Rødrygget Svale

Pibere

Storpiber

Markpiber

Tajgapiber


Tajgapiber HenrikBoehmer 26092014
Tajgapiber, Ho, 26-09-2014. Foto: Henrik Böhmer. 

Skovpiber
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Engpiber
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Rødstrubet Piber

Skærpiber

Bjergpiber

Vipstjerter

Gul Vipstjert

Bjergvipstjert

Hvid Vipstjert
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Citronvipstjert

Smådrosler

Silkehale

Vandstær

Gærdesmutte
Ses almindeligt året rundt.

Jernspurv
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Alpejernspurv

Alpejernspurv OleZoltanGoeller 11052004
Alpejernspurv, Blåvands Huk, 11-05-2004. Foto: Ole Zoltan Göller. 

Rødhals
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Nattergal

Sydlig Nattergal

Blåhals

Blåstjert

Blaastjert PerPoulsen 02112008
Blåstjert, Blåvands Huk, 02-11-2008. Foto: Per Poulsen. 

Husrødstjert

Rødstjert
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Bynkefugl
Almindelig forårs- og efterårsgæst.

Sortstrubet Bynkefugl

Sibirisk Bynkefugl

SibiriskBynkefugl JoergenKabel 17102007
Sibirisk Bynkefugl, Blåvands Huk, 17-10-2007. Foto: Jørgen Kabel. 

Isabellastenpikker

Isabellastenpikker OleKrogh 13102005
Isabellastenpikker, Nyeng, 13-10-2005. Foto: Ole Krogh. 

Stenpikker
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Ørkenstenpikker

Oerkenstenpikker BjoernFrikke 23102013
Ørkenstenpikker, Blåvands Huk, 23-10-2013. Foto: Bjørn Frikke. 

Drosler

Ringdrossel

Solsort
Ses almindeligt året rundt.

Sortstrubet Drossel

Sjagger

Sangdrossel
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Vindrossel
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Misteldrossel

Sangere

Stribet Græshoppesanger

StribetGraeshoppesanger MikkelHolck 24102008
Stribet Græshoppesanger, Krogsande, 24-10-2008. Foto: Mikkel Holck. 

Græshoppesanger

Savisanger

Sivsanger

Vandsanger

Lille Rørsanger

LilleRoersanger OleZoltanGoeller 27052002
Lille Rørsanger, Blåvands Huk, 27-05-2002. Foto: Ole Zoltan Göller. 

Buskrørsanger

Kærsanger

Rørsanger

Drosselrørsanger

Lille Gulbug

LilleGulbug SuneJepsen 17091989
Lille Gulbug, Blåvands Huk, 17-09-1989. Foto: Sune Jepsen. 

Gulbug
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Spottesanger

Spottesanger HenrikKnudsen 06062010
Spottesanger, Blåvands Huk, 06-06-2010. Foto: Henrik Kundsen. 

Hvidskægget Sanger

HvidskaeggetSanger LarsPaaby 18052012
Hvidskægget Sanger, Blåvands Huk, 18-05-2012. Foto: Lars Paaby. 

Sorthovedet Sanger

SorthovedetSanger PerPoulsen 15062011
Sorthovedet Sanger, Blåvands Huk, 15-06-2011. Foto: Per Poulsen. 

Ørkensanger

Høgesanger

Gærdesanger
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Tornsanger
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Havesanger
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Munk
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Lundsanger

Nordsanger

Nordsanger HenrikBrandt 11082008
Nordsanger, Blåvands Huk, 11-08-2008. Foto: Henrik Brandt.

Fuglekongesanger

Hvidbrynet Løvsanger

Himalayasanger

Schwartz Løvsanger

SchwartzLoevsanger HenrikBoehmer 11102012
Schwartz Løvsanger, Blåvands Huk, 11-10-2012. Foto: Henrik Böhmer. 

Brun Løvsanger

BrunLoevsanger MikkelHolck 31102008
Brun Løvsanger, Blåvands Huk, 31-10-2008. Foto: Mikkel Holck. 

Vestlig Bjergløvsanger

Skovsanger

Gransanger
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Iberisk Gransanger

IberiskGransanger PeterSoegaardJoergensen 02062005
Iberisk Gransanger, Blåvands Huk, 02-06-2005. Foto: Peter Søgaard Jørgensen. 

Løvsanger
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Fuglekonge
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Rødtoppet Fuglekonge

Fluesnappere

Brun Fluesnapper

Grå Fluesnapper

Lille Fluesnapper

Hvidhalset Fluesnapper

Broget Fluesnapper

Mejser/træløbere/pirol

Skægmejse

Halemejse

Blåmejse
Ses almindeligt året rundt.

Musvit
Ses almindeligt året rundt.

Topmejse

Sortmejse
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Sumpmejse

Fyrremejse

Spætmejse

Træløber

Korttået Træløber

Pungmejse

Pirol

Tornskader

Rødrygget Tornskade

Langhalet Tornskade

LanghaletTornskade OleKrogh 17102007
Langhalet Tornskade, Skallingen, 17-10-2007. Foto: Ole Krogh. 

Stor Tornskade

Rosenbrystet Tornskade

Rødhovedet Tornskade

RoedhovedetTornskade BennyKristensen 09052009
Rødhovedet Tornskade, Blåvands Huk, 09-05-2009. Foto: Benny Kristensen. 

Kragefugle

Skovskade

Husskade

Nøddekrige

Allike
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Sibirisk Allike

Råge

Sortkrage
Ses almindeligt året rundt.

Gråkrage
Ses almindeligt året rundt.

Ravn

Ensfarvet Stær

EnsfarvetStaer IbJensen 17052002
Ensfarvet Stær, Tane Sø, 17-05-2002. Foto: Ib Jensen. 

Stær
Ses almindeligt året rundt. 

Rosenstær

Rosenstaer KlausMallingOlsen 12102014
Rosenstær, Blåvand By, 12-10-2014. Foto: Klaus Malling Olsen. 

Finker/spurve

Gråspurv

Skovspurv
Ses almindeligt året rundt.

Bogfinke
Ses almindeligt året rundt.

Kvækerfinke
Almindelig forårs- og efterårsgæst.

Gulirisk

Grønirisk
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Stillits

Grønsisken
Meget almindelig forårs- og efterårsgæst.

Tornirisk

Bjergirisk

Lille Gråsisken

Stor Gråsisken

Hvidsisken

Hvidvinget Korsnæb

Lille Korsnæb

Stor Korsnæb

Karmindompap

Krognæb

Dompap

Kernebider

Værlinger

Lapværling

Snespurv

Gulspurv
Ses almindeligt året rundt. 

Gærdeværling

Gaerdevaerling SvendRoennest 10062004
Gærdeværling, Blåvands Huk, 10-06-1995. Foto: Svend Rønnest. 

Hortulan

Pileværling

Dværgværling

Dvaergvaerling OleZoltanGoeller 05102004
Dværgværling, Blåvands Huk, 05-10-2004. Foto: Ole Zoltan Göller. 

Rørspurv

Hætteværling

Haettevaerling SuneRiisSoerensen 28052005
Hætteværling, Blåvands Huk, 28-05-2005. Foto: Sune Riis Sørensen.

Bomlærke

(opdateret 12-08-2016)