Nye artikler fra Blåvand Fuglestation

fredag 28. juni 2019
Døgnrytmen i Strandskadens træk
af Bent Jakobsen

Blåvand Fuglestation har lige udgivet en ny artikel "Strandskadetrækkets dagsrytmer ved Blåvandshuk og Revtangen i Norge" skrevet at Henning Noer.
Artiklen bygger på heldagsobservationer foretaget i 70'erne, hvilket er unikt, da det kræver mange observatører at foretage heldagsobservationer.

http://pub.dof.dk/dof/DOFT/Strandskadetr%C3%A6kkets_dagsrytmer_ved_Bl%C3%A5vandshuk.pdf

Det kunne være fantastisk spændende igen at prøve med heldagsobservationer under vadefugletrækket ved Blåvand og drage sammenligninger tilbage til 70'erne.

Endnu en ny artikel fra Blåvand Fuglestation er lige blevet udgivet i tidsskriftet "Ardea". Denne artikel omhandler bestandssvingningerne i vadefugletrækket forbi Blåvandshuk gennem mere end 50 år.
Desværre er det ikke muligt at linke til artiklen i øjeblikket.