Blåvand Fuglestations Venner. Ordinær generalforsamling

torsdag 26. april 2018
Den 24. maj 2018
af Bent Jakobsen
Hermed indkaldes til generalforsamling på foreningens adresse den 24-05-2018 kl. 17.00

 

Dagsorden:

01 Valg af dirigent

02 Årsberetning

03 Regnskab for 2017

04 Godkendelse af årsberetning og regnskab

05 Fastsættelse af medlemskontingent for 2018

06 Indkommende forslag

07 Valg af bestyrelse og suppleant:

Jørgen E grønne er på valg (genopstiller)

Bestyrelsen indstiller suppleant Per A Olsen til bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller Svend Rønnest til suppleant

08 Valg af revisor 

Bestyrelsen indstiller Henning Jørgensen

09 Eventuelt

 

Esbjerg den 20-04-2016

Vel mødt i Blåvand

Bestyrelsen