Blåvand Fuglestations Venner. Ekstraordinær generalforsamling

torsdag 26. april 2018
Dato 24. maj 2018
af Bent Jakobsen
Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling på foreningens adresse den 24-05-2018 kl. 16.30.

 

 

 

Bestyrelsen fremlagde 2 ændringer til vedtægterne på generalforsamlingen, men dette kunne ikke vedtages, idet fremmødet ikke var i overensstemmelse med §9.

 

Bestyrelsen har valg at afholde ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

 

01 Valg af dirigent

 

02 Ændring af vedtægterne §3 og §9. 

 

A At §3 afsnit 2”Generalforsamlingen fastsætter det årlige medlemskontingent. Kontingentet for året 2016 er kr. 200,00” ændres til Generalforsamlingen fastsætter det årlige medlemskontingent.

 

B §9 andet afsnit ”på foreningens hjemmeside”. Ændres til ´på Blåvand Fuglestations hjemmeside.

 

03 Eventuelt

 

 

 

Esbjerg den 20-04-2018

 

Vel mødt i Blåvand

 

Bestyrelsen